Rolovací projekční plochy

ROLOVACÍ PROJEKČNÍ PLOCHY

Rollbildwand SUPERFLAT Stavanger

Svinovací a motorické projekční plochy pro velkoplošné projekce v místech pro pořádání akcí. Už více neý 25 let důvěřují víceúčelové haly, místa pro pořádání akcí ale také školy, univerzity a kongresová centra velkým motorickým projekčním plochám pro přední i zadní projekci od TÜCHLER.

Jako výrobci plníme vedle standardů také speciální přání ohledně vysokých rychlostí navinování, extrémě velkých formátů, lehkých konstrukcí atd.

TÜCHLER rolovací plochy jsou ve svém provedení ulité na jednom místě přes konstrukci, svaření projekční plochy až po mechaniku a řízení.
Vedle použití jako klasické projekční plochy naleznou TÜCHLER motorické svinovací projekční plochy je možné je nasadit do scényckých obrazů, show nebo kulisových rolet na menších scénách.

ROLOVACÍ PROJEKČNÍ PLOCHY - tyto typy zhotovujeme

Rollbildwand T-ROLL Testmontage zur Qualitätskontrolle
Rollbildwand_Motorleinwand

"Typ: SVINOVACÍ PROJEKČNÍ PLOCHA T-ROLL

Svinovací plochy typu ""T-ROLL"" naleznou využití u projekčních ploch šírších než 10m. Standardně jsou TÜCHLERs T-ROLL systémy k dostání až do 20m šířky projekce. Přes tuto mez se o nich dá za určitých technických podmínek přemýšlet.

Popis systému:

Navinovací projekční plocha je na její horní hraně upevněna na nosném profilu. V tomto nosném profilu se nachází dále jednotka motoru s převodovkou a mechanizmus, který pohybuje tažnými lany stejně jako převodové jednotky. Nosný profil je podle statiky budovy kotven minimálně na dvou místech. Na spodní hraně projekční plochy se nacházi navinovací hřídel, ne venkovních stranách se nachází nainovací kabelové bubny s jednoduchým vedením lana. Pohonné lana probíhají od navíjecího mechanizmu přes převodové jednotky z nosného profilu po stranách projekční plochy k navinovací hřídely a navíjí se v příčném směru k projekční ploše na lanové bubny. V nejspodnější poloze je projekční plocha, až na první bezpečnostní náviny na hřídeli, rozvinuta a pohonné lano je plně rozvinuto z lanového bubnu. Navinování pohonných lan se odvíjejí od lanového bubnu a pohání tím hnací hřídel, čímž se projekční plohca svinuje. Přitom stoupá navinovací hřídel s projekční plochou a lana do horní koncové pozice. Při poškození fólie by mohlo dojít k jejímu utržení společně s navinovací hřídelí a lanovými bubny, nacházejí se na konstrukci dvě bazpečnostní lana.. Tyto se navíjejí paralelně s projekční fólií a jistí v případě poškozeníhřídel před pádem. Celé zařízení odpovídá DIN 56950-4 a smí být proto užíváno v místech pro konání akcí.

Vhodné používání pro projekci v:

 • Seminárních místnostech
 • Přednáškových místnostech Konferenčních a školících prostorách
 • Univerzitách + školách
 • Víceúčelových halách + centrech pro akce
 • a tp. jako pevná montáž. Mobilní použití s ohledem na uložení/skladování na jiném místě než kde se užívá je na dotaz.

Technické specifikace:

 • Maximální šířka projekční plochy ve standardním provedení: 20m [větší šířky na dotaz]
 • Rychlost
  • Standardní 10-20cm/s
  • Opcionálně ve standardu: 60cm/s jako nejvyšší rychlost v úsecích jízdy
 • Bezpečnost
  • standardně
   • dvojitá brzda s kontrolou přepínání
   • dvojité koncové spínače [provoz / nouze]
   • samosvorná převodovka
   • záchytné zařízení
   • DIN56950-4
  • Opcionálně na přání zákazníka, potažmo úřadů
   • elektronická kontrola zvýšených otáček
   • elektronická kontrola napětí lana ve smyslu přetížení, podtížení pro
   • vypnutí zařízení v případě kolize a tím zabránění zvyšování škod.
   • elektronické polohování pohonného lana pro větší přesnost polohy
   • při opakování pohybů na koncových spínačích [Upozorňujeme na to, že samotné projekční fólie jsou termoplastické a proto mohou v závislosti na kontrukci vykazovat rozdíly pozic při opakovaných pohybech.
   • statický výpoče nosného zařízení, údaje o zatížení v závislosti na bodech uchycení a další podle dohody
 • Projekční plochy:
  • Přední projekce: WhiteStar, BlackBack, Wien
  • Zadní projekce: Dark Pearl, Grey Pearl, Black Pearl
   vždy na přání zákazníka - jiné materiály na dotaz

Řízení:

 • Standard:
  • Funkce nahoru / dolu tlačítka jako ""mrtvý muž""
  • Nouzový vypínač uzamykatelný
  • Servisní spínač uzamykatelný
  • Kontrola přetížení/podtížení motorovým proudem
  • Světla statusu: připraven k provozu / chyba
 • Optionálně:
  • Ovládání dotykovou obrazovkou
  • Regulace rychlosti
  • Polohování
  • Kontrola překročení otáček
  • Kontrola přetížení/podtížení elektronická
  • Spojení s EPS
  • Provoz s nouzovým zdrojem
  • a mnoho dalšího

   "Svinovací a motorické projekční plochy pro velkoplošné projekce v místech pro pořádání akcí. Už více neý 25 let důvěřují víceúčelové haly, místa pro pořádání akcí ale také školy, univerzity a kongresová centra velkým motorickým projekčním plochám pro přední i zadní projekci od TÜCHLER."

Jako výrobci plníme vedle standardů také speciální přání ohledně vysokých rychlostí navinování, extrémě velkých formátů, lehkých konstrukcí atd.
TÜCHLER rolovací plochy jsou ve svém provedení ulité na jednom místě přes konstrukci, svaření projekční plochy až po mechaniku a řízení.
Vedle použití jako klasické projekční plochy naleznou TÜCHLER motorické svinovací projekční plochy je možné je nasadit do scényckých obrazů, show nebo kulisových rolet na menších scénách."

Rollprojektionswand_SUPERFLAT_Stavanger_2

Typ: SVINOVACÍ PROJEKČNÍ PLOCHA SUPERFLAT

Rolovací projekční plochy typu "SUPERFLAT" nalézají uplatnění u projekčních ploch do 10m šířky.

Popis systému:

Navinovací projekční plocha je upevněná horní hranou na navíjecí hřídeli. Hřídel samotná se nachází v nosné konstrukci z kovových profilů, který se montuje typicky na pravé a levé krajní straně kontrukce. Motorová a převodová jednotka se nachází přímo na navíjecí hřídely a navinuje a svinuje takto projekční plochu přímo.
Na spodní hraně projekční plochy se nachází zátěžová tyž na které je upevněno vypínací lano vedené vedla projekční plochy. Toto lano vede od konce zátěžové tyče až po navíjecí hřídel a je s ní pevně spojeno. Samotná projekční fólie je upevněná k tomuto lanu pomocí ok v určitých odstupech tak, že má vypínací lano formu prohnutého luku. Napětí lana se přes oka přenáší do napětí projekční fólie a dodávájí stálou a perfektní rovnost a vypnutí. Je nutno mít na paměti, že toto vypnutí je dosaženou při definovaném odstupu lana od vnější hrany projekční fólie. Vnější hrana je díky tomuto vypínacímu zařízení nerovná a proto není vhodná pro projekci. Doporučuje se proto použití projekční plochy v rámci černě zvýrazněných rámečku projekční plochy, a to v případě, že se neohraničuje po stranách projekční plocha jiným způsobem, například maskování nebo pomocí opon a závěsů.

Vhodné používání pro projekci v:

 • Seminárních místnostech
 • Přednáškových místnostech Konferenčních a školících prostorách
 • Univerzitách + školách
 • Víceúčelových halách + centrech pro akce
 • a tp.
 • jako pevná montáž. Mobilní použití s ohledem na uložení/skladování na jiném místě než kde se užívá je na dotaz.

Technické specifikace:

 • Maximální standardní šířka projekční plochy: 10m
 • Rychlost
  • Standard ~20cm/s
  • Optionálně ve standardu: 120cm/s jako nejvyšší rychlost pohybu mimo
  • brzdné a zrachlovací rampy
  • Bezpečnost
 • standardně
  • dvojitá brzda s kontrolou přepínání
  • dvojité koncové spínače [provoz / nouze]
  • samosvorná převodovka
  • záchytné zařízení
  • DIN56950-4
  • Opcionálně na přání zákazníka, potažmo úřadů
   • elektronická kontrola zvýšených otáček elektronická kontrola napětí lana ve smyslu přetížení, podtížení pro vypnutí zařízení v případě kolize a tím zabránění zvyšování škod.
   • elektronické polohování pohonného lana pro větší přesnost
   • polohy při opakování pohybů na koncových spínačích
    tatický výpoče nosného zařízení, údaje o zatížení v závislosti na bodech uchycení a další podle dohody
 • Projekční plochy:
  • Přední projekce: WhiteStar, BlackBack, Wien
  • Zadní projekce: Dark Pearl, Grey Pearl, Black Pearl
   vždy na přání zákazníka - jiné materiály na dotaz

Řízení:

 • Standard:
  • Funkce nahoru / dolu tlačítka jako "mrtvý muž"
  • Nouzový vypínač uzamykatelný
  • Servisní spínač uzamykatelný
  • Kontrola přetížení/podtížení motorovým proudem
  • Světla statusu: připraven k provozu / chyba
 • Optionálně:
  • Ovládání dotykovou obrazovkou
  • Regulace rychlosti
  • Polohování
  • Kontrola překročení otáček
  • Kontrola přetížení/podtížení elektronická
  • Spojení s EPS
  • Provoz s nouzovým zdrojem
  • a mnoho dalšího
Motorleinwand SEMINAR

Typ: SVINOVACÍ PROJEKČNÍ PLOCHA SEMINAR

Rolovací projekční plochy typu "SEMINAR" nalézají uplatnění u projekčních ploch do 10m šířky.

Popis systému:

Navíjená projekční plocha je upevněna na její horní hraně na navíjecí hřídel. Navíjecí hřídel se nachází v rámu z kovových profilů, který se typicky montuje na jeho vnější levé a pravé straně . Přimo na hřídeli umístěný motor s převodovkou navinuje a svinuje projekční plochu.
Na spodní hraně projekční fólie se nalézá zátěžová tyč, která fóliii vypíná směrem dolů. Na rozdíl od typu "SUPERFLAT" není po stranách systém bočního vypínání. Proto není prefektní vypnutí plochy zcela zaručeno a časem se vlastnosti plochy mění a proto není perfektní hladkost plochy zaručena. Protože se neužívá vypínací zařízení ani tažná lana, má tento typ svinovací plochy nejkompaktnější konstrukci v poměru šířky skříně plochy k šířce projekční plochy samotné.

Vhodné používání pro projekci v:

 • Seminárních místnostech
 • Přednáškových místnostech Konferenčních a školících prostorách
 • Univerzitách + školách
 • Víceúčelových halách + centrech pro akce
 • a tp.
 • jako pevná montáž. Mobilní použití s ohledem na uložení/skladování na jiném místě než kde se užívá je na dotaz.

Technické specifikace:

 • Maximální standardní šířka projekční plochy: 10m
 • Rychlost
  • Standard ~20cm/s
 • Bezpečnost
  • standardně
   • dvojitá brzda s kontrolou přepínání
   • dvojité koncové spínače [provoz / nouze]
   • samosvorná převodovka
   • záchytné zařízení
   • DIN56950-4
  • Opcionálně na přání zákazníka, potažmo úřadů
   • elektronická kontrola zvýšených otáček
   • elektronická kontrola ve smyslu přetížení, podtížení pro vypnutí zařízení v případě kolize a tím zabránění zvyšování škod.
   • elektronické polohování pohonného lana pro větší přesnost
   • polohy při opakování pohybů na koncových spínačích
    tatický výpoče nosného zařízení, údaje o zatížení v závislosti na bodech uchycení a další podle dohody
 • Projekční plochy:
  • Přední projekce: WhiteStar, BlackBack, Wien
  • Zadní projekce: Dark Pearl, Grey Pearl, Black Pearl
   vždy na přání zákazníka - jiné materiály na dotaz

Řízení:

 • Standard:
  • Funkce nahoru / dolu tlačítka jako "mrtvý muž"
  • Nouzový vypínač uzamykatelný
  • Servisní spínač uzamykatelný
  • Kontrola přetížení/podtížení motorovým proudem
  • Světla statusu: připraven k provozu / chyba
 • Optionálně:
  • Ovládání dotykovou obrazovkou
  • Regulace rychlosti
  • Polohování
  • Kontrola překročení otáček
  • Kontrola přetížení/podtížení elektronická
  • Spojení s EPS
  • Provoz s nouzovým zdrojem
  • a mnoho dalšího

Poznámka:

Podle země a regionu se užívá pro prajekční plochy, které se mechanicky navíjejí a odvíjejí , synonymní označení rolovací plocha, svinovací plohca, rolovací plátno, svinovací plátno, rolovací projekční plocha, svinovací projekční plocha.

Copyright © 2021 TUCHLER jevištní a textilní technika spol. s r.o. Designed by Weboffice GmbH & Co. KG.