V naší šicí dílně zhotovujeme od jednoduchých závěsů přes nejkomplikovanější 3D dekorace až po velké opony vše, co je potřeba pro akce a představení a veřejné budovy vyrobit z textilu.

Vlastní dílna plná tradic v domě Tüchler má široké spektrum výroby, které velmi překračuje pouze normální závěsy. Zde naleznete přehled produktů, které byly vytvořeny v našem šicím ateliéru.

TÜCHLER - šicárna je daleko víc "než" jen "šicí dílna". Zde zhotovujeme s látek technicky náročné závěsy, dekorace, velkoformátové opony, které jsou více než pouhými klasickými závěsy. Vedle nejkoplikovanějších 3D dekorací, akustických závěsů a velkých závěsů, jako jsou hlavní opony a předělovací závěsy šijeme ale také závěsy do veřejných budov jako škol, nemocnic, domů pro seniory, domů s pečovatelskou službou. Společně platí pro tkaniny pro akce a představení a veřejné bodovy to, že musí vždy odpovídat protipožárním normám a TÜCHLER má kromě vlastní produkce také přístup ke kolekcím známých výrobců.  Naše textilní Know-How nám umožňuje nejen zvláštní zhotovování v našem šicícm ateliéru, ale také vlastní zvláštní vývoj a produkci tkanin.

Jevištní závěsy + divadelní opony

Jevištní závěsy, tedy veškeré závěsy na divadelní scéně od horizontů, opon, bočních šál, sufit a ž po akustické závěsy se zhotovují v našem šicím ateliéru pro největší i nejménší scény tohoto světa.

 

Více detailů k jevištním závěsům + divadelním oponám

Näherei_Testhängen_Bühnenaushang_80dpi_400pix

Hlavní opony + ozdobné závěsy

Hlavní opony a ozdobné opony jsou ty, které má publikum určitě vidět. Mají také rozhodující vliv na ambiente celého divadla nebo operního domu. Naše šící dílna opon má mnoho desetiletí zkušeností ve výrobě těchto působivých velkých závěsů.

 

Více detailů k hlavním oponám + ozdobným oponám

Nähatelier_Schmuckvorhang_80dpi_400pix

Akustické závěsy + hlukové závěsy

Mnohá místa pro akce mají problém s příliš dlouhými časy dozvuků. Tvrdé odrazivé plochy jako skleněné fasády, stěny, stropy a podlahy vytvářejí "hlučné" prostory ve kterých někdy nerozumíte ani vlastním slovům, když se v nich nachází více lidí.
Akustic ale navrhují také zcela záměrně prostory jako jsou koncertní sály které - podle potřeby - vykazují rozdílné akustické vlastnosti. V obou případech nalézají své uplatnění akustické závěsy od T'UCHLER.

 

Více detailů k akustickým závěsům a hlukovým závěsům

PL_Wroclav_NFM_Akustikvorhänge_80dpi_400pix

Zatemňévací závěsy + speciální zatemňovací závěsy

Je jedno při které prezentaci, show nebo také videoprojekci: chcete si zachovat kontrolu nad okolním světlem. Rušivé denní světlo nebo možné přímý sluneční svit zničí vaší projekci nebo jevištní efekty. Zhotovujeme od jednoduchých zatemňovacích závěsů pro školní třídy a seminární místnosti přes závěsy před skleněnými fasádami v halách pro akce až po zatemnění v tisících čtverečních metrech plochy např. ve velkokapacitních stanech ve kterých mejí probíhat výstavy s vyloučením slunečního světla.

 

Více detailů k zatemňovacím závěsům

PL_Wroclaw_RTCB_Verdunkelungsvorhang_80dpi_400pix

Eventové dekorace + scénycké dekorace

Spektrum služeb naší šicí dílny překračuje významně pouhou výrobu závěsů. Toto se projevuje především tehdy, když jsou požadovány zvláštní dekorace pro eventy, veletrhy nebo scénu. Ve většině případů jsou tyto velmi komplikované - klidně i třidimenzionální formy - předzhotoveny v naší dílně a na místě namontovány a připraveny k použití našimi specialisty.

 

Více detailů k eventovým dekoracím + scénickým dekoracím

Eventdeko und Bühnenbild_80dpi_400pix

Obláčkové opony + shrnované opony

Zhrnované opony jsou opony, které se pomocí zhrnovacího mechanizmu stahují směrem nahoru. Shrnovací opony moho být zhotoveny jako hladké, tedy bez řasení, nebo jako řasené. Poslední označujeme jako obláčkový závěs a jsou označnovány jako "římská opona". V agličtině potom jako "Austrian curtain". Nemůže být ani jinak, než že tyto opony jsou specialitou našeho šicího ateliéru.

 

Více detailů k obláčkovým + shrnovaným oponám

Raffer_Wolkenvorhang_Näherei_tets_80dpi_400pix

Polstry stěn + polstry stropů

Ve studiích, kinech a jiných prostorách pro akce a představení jsou stěny potaženy z akustických důvodů často textíliemi. I zde se uplatní TÜCHLER šicí ateliér společně s našimi montéry. Montujeme spodní konstrukce, založíme akustické materiály jako minerální vlnu a potáhneme stěny a stropy odpovídajícími akustickými textíliemi z naší kolekce.

Ale také potahy stropů pro potřeby osvětlení a nebo akustická opatření jsou v portfóliu našich krejčích a švadlen a čalouníků..

 

Více detailů k polstrování stěn + polstrování stropů/vc_column_text]

Wandbespanung_Akustik_Kino_Studio

Dělící závěsy

Velké sály rozdělit na menší místnosti, haly přizpůsobit flexibilně odpovídajícím způsobem k počtu a návštěvníků a způsobu využití, vytvořit separée, to jsou věci denního života u Tüchler. Často musí být u těchto předělování místnosti brán potaz na akustiku a zstemnění. Naše šicí dílna zhotoví odpovídající závěsy k naším systémům kolejnic a posunů, které tyto dělící závěsy umístí rychle na pozice.

 

Více detailů k předělům místností a hal

Raumtrennvorhang

Poziční výkryty

Speciálně u velkých hal jako jsou víceúčelové haly a arény, nebo také u stadionů někdy dochází k tomu, že je k dispozici více míst, takže je očekáváno velké publikum. ale i když je akce vyprodaná, stále jsou v hledišti sektory ze kterých by neměli diváci žádnou viditelnost, nebo musí být z optických důvodů vykryty. Poziční výkryty pro vnitřní, ale také vnější nasazení z Tüchler šicí dílny zde splní svou úlohu.

 

Více k pozičním výkrytům

Rangabdeckung_Hallenverkleinerung

Studiová pozadí + horizonty

Pozadí v televizních studiích nebo filmových ateliérech jsou často označovány jako horizonty nebo cykloramy. Také v divadle jsou průběžné "závěsy" na zadní straně takto označovány. Zhotovujeme všechny druhy studiových pozadí pro film, televizi, fotografie a divadlo.

 

Více datailů ke studiovým pozadím pro film, televizi, fotografie a divadlo.

Studiohintergrund_Leuchtdecke

Závěsy pro nemocnice, domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou a školy

Souhra naší schopné šicí dílny a našeho know how jak zpracovat komlexní projekty na velkých stavbách, nám dává možnost vyrábět a montovat také velkozakázky s mnoha tisíci kusy závěsů a tisíci metrů kolejnic pro právě takové množství oken. Tento servis nabízíme výhradně v Rakousku.

Vorhang_Krankenhaus_Spital

Zakrývání a odkrývání

Chcete zakrýt před prezentací produkty, bayste je mohli později s efektem odhalit? Také zde nalezne naše šicí dílna uplatnění. Zhotovujeme na míru plachty, které jsou mnohdy přesně uzpůsobeny odhalujícímu předmětu, někdy i tak, že jsou některé detaily už přiznány, nebo naopak zakrývají a "zamlžují" datily, takže je vše skryto až do plného efektu prezentace.

kettenzuege_4_produkt_1000x600