Dobré projekce / prezentace, jež se divákovi vštípí do paměti jako "zářící událost",  si vyžadují nejen velký a hezký obraz, ale i možnost jej ve všech detailech rozeznat a rychle a pohodlně jej zpracovat.

Jelikož velkou část všech prezentovaných obsahů vnímá a následně zpracovává pozorovatel opticky, prostřednictvím očí, závisí úspěch Vaší projekce / prezentace v první řadě na optimálním přizpůsobení Vašeho projektoru a plátna na tyto omezené, lidské schopnosti vnímání.

Kromě lidských optických možností vnímání se mohou lišit i další, technické rámcové podmínky, jako vliv okolního světla, prostorová geometrie, výkon projektoru při projekcích.

Aktuálně jsou definovány v DIN 19045, T1-T7 a jsou základem pro všechny projekční plochy / produkty.Kromě toho provází dle těchto DIN standardů všechny aktuální vývoje nových produktů a projekty našich zákazníků naše interní měřící technika společnosti Tüchler.

Optimale Informationsbearbeitung

Důležité "faktory úspěchu" pro podařenou prezentaci / projekci si vyžadují - dle DIN 19045 - správnou optimalizaci těchto faktorů:
Hlediště (geometrie / velikost), projekční plochy (brightnessgain-factor) a projektoru (světelnost / ANSI Im)

Hlediště (DIN 19045 T 1)
Odstup první řady sedadel od projekční plochy by pokud možno neměl být menší než 1,5-násobek šířky plochy plánovaného projekčního plátna v metrech.
Jen tak je pro pozorovatele možné neúnavně a rychle sledovat a zpracovávat celý účinek promítaného obrazu.
Odstup mezi poslední řadou a projekční plochou by neměl výrazně překročit 6,0-násobek šířky plochy, aby zůstali pro pozorovatele nadále rozeznatelné i všechny promítané detaily.
Boční pozorovací úhel, vztažený na pozorovací úhel vpravo / vlevo od projekční osy, by v ideálním případě neměl překročit 40°, aby mohl pozorovatel při zpracování obrazu pohodlně korigovaně vnímat opticky vnímané zakřivení představeného obrazu.

ANSI-Lumen_DE
Projektionsendformat_DE

Reflexní kvalita projekčního plátna (brightnessgain – factor)
Jelikož není ani zdaleka možné pro všechny plánované projekce realizovat "hlediště předepsané DIN", nabízí Vám Tüchler na základě svých dlouholetých zkušeností projekční plochy s různými reflexnímy vrstvami.
Ty optimalizují vnímání obrazu promítaného na plátno pro hlediště / prostory, jež jsou např. užší, ale výrazně delší / musí být širší než potřebných 40° / musí fungovat i při intenzivním okolním světle. Tím dosáhneme větší světlosti, vyššího kontrastu a optimálního, přirozeného zobrazení barev.

DIN 19045 proto definuje dle naměřené reflexní hodnoty (brightnessgain factor) v zásadě 3 různé reflexní vrstvy pro kvalitní projekční plátna. K tomu je určen brightnessgain factor v laboratorních podmínkách ve srovnání s dříve vyhodnoceným laboratorním standardem:

Typ D (difuzní reflektující projekční plocha)
Dopadající paprsek projekčního světla je reflektován pod všemi úhly rovnoměrně intenzivně.

TypeD

Typ S (specular reflection / mirror reflection..Typ M)
Dopadající paprsek projekčního světla je přednostně s větší intenzitou reflektován do max. 45° stranového úhlu (zrcadlová úhlová reflexe) Speciálním typem této skupiny je dodatečně polarizující reflexní vrstva projekčního plátna pro 3D projekce.

TypeS

Typ R
Dopadající, transmitující paprsek projekčního světla je měřen ohledně rozložení / intenzity na zadní straně = straně pozorovatele transparentního materiálu.

TypeR

Výkon projektoru (ANSI Im) versus vrstvy projekčních pláten (brightnessgain factor)
Během prezentace se často nelze vyhnout vlivu rušivého světla. Potřebný oční kontakt s publikem stejně jako dostatek světla pro zajištění podmínek pro psaní poznámek mohou být neodmyslitelné. Zastínění rušivého světla (osvětlení místnosti/slunečního světla) není vždy optimální. Pokud jsou dány takovéto podmínky, pak je nutné při výběru projektoru a požadované velikosti projekčního plátna dbát na následující faktory:
Pro každý plánovaný m2 promítaného obrazu je nutné počítat s minimálně s 4- 5 násobným světelným výkonem (ANSI Im) projektoru, než je množství nevyhnutelného rušivého světla dopadajícího na projekční plochu.

Projektor
Projection_bsp_czn

Jinak působí promítaný obraz bezbarvě a nekontrastně a je proto obtížné jej vnímat.
Protože tato plánovací čísla v případě větších projekčních ploch ze strany výkonu projektorů rychle narazí na hranice, platí "empirické pravidlo": V případě projekčních plátek s celkovou plochou větších než 10 m2 by se neměl používat samostatně typ D, ale cíleně s typem S - povrchy potažené vrstvou s reflexními vlastnostmi. Při výběru a plánování je tým společnosti Tüchler Vašim ochotným a kompetentním partnerem.