TLOK_perspektive
Selbstfahrender kletternder Vorhangantrieb TLOK Maße

Data napájení a výkonu

Napětí 24VDC

Výkon 126 W

Rychlost 40cm/s

Tažná síla 150 N

Řízení KNX UDP

Standardní řízení pohonu opony T-LOK je T-LOK KNX/UDP řízení, které - jak jméno napovídá - pracuje pomocí KNX nebo UDP. Funkce jsou otevřít/zavřít, nastavení minimální a maximální rychlosti pohybu (při prvním nastavení) jako i variabilní řízení rychlosti mezi mezi těmito dvěma rychlostmi v provozu. Řízení se dá osadit až 4 koncovými spínači, přičemž 2 jsou jao pracovní koncové pozice a 2 mohou být jako bezpečnostní koncové spínače, nebo spínače mazipoloh. Při řízení pomocí KNX hlásí řízení, které koncové spínače byly dosaženy, potažmo jestli stojí pohon na některé z mezipozic. V provozu UDP není toto hlášení ve standardu. Použité KNX moduly jsou od SIEMENS a jsou zabudovány do KNX centrály jako opcionální moduly.

T-LOK Steuerung_Maße_alle

FAQs

Jaké jsou možné délky dráhy a velikosti závěsů?

Sestava TT2 pro elektrický pojezd závěsů se šplhacím pohonem T-LOK RollerCoaster se vždy upravuje způsobem, který odpovídá daným potřebám. Přitom berou v potaz naši technici požadovaný průběh kolejnice, váhu závěsu, druh textilu a ostatní parametry, aby určili, jestli je požadovaná kombinace proveditelná, protože se všechny tyto údaje vzájemně ovlivňují.
I když nemůžeme díky tomu dělat všeobecná vyjádření jsou možné úctyhodné velikosti a délky kolejnic a závěsů. Takto byl v pilotním projektu pro tento T-LOK, v Domě hudby v Budapešti jako nejtěžší závěs mezi ostatními závěs se 130kg jako zatemňovací závěs s výškou pohybu mezi 10,7 a 12,5m a šířkou 21m, který se pohybuje přes 20 zatáček s převýšením 2m.

Co a jak rychle může T-LOK RollerCoaster něco táhnout?

T-LOK RollerCoaster má stejně jako jeho horizontálně se pohybující dvojče tažnou sílu 15kg a jede rychlostí až 40cm/s. Tažná síla může být spojením T-LUKů téměř libovolně zvýšena. K pohybu výše popsaného závěsu s hmotností 130kg byly použity kupříkladu 2 T-LOK RollerCoaster.

 

Jak mohu T-LOK RollerCoaster řídit i bez KNX / UDP ale s DMX?

Hlavně pro užití na scéně nybízíme také řešení na bázi SIEMENS-Logo, které může být řízeno i pomocí DMX.

Proč nemá řízení sériově žádný nouzový spínač?

Protože T-LOK používá 24V-DC pohon, který přenáší sílu na kolejnici pomocí třecího kola a tímto při cca. 20kg ztrácí třecí sílu, je potřeba zajistit to, aby motor nevyjel při koncové poloze z kolejnice i včetně závěsů, jenutné zajistit i při poruše koncových spínačů pomocí zarážek na kolejnici. Řízení může být ještě k tomu vybaveno 2 dodatečnými koncovými spínači na každém konci kolejnice. Pakliže v jednotlivých případech na základě rozboru nebezpečí bude nutné přesto nasazení nozového spínače, potom rádi toto jednotlivé řešení nabídneme.