LIFT IT PW Kompaktkulissenzug BGV-C1

Místa použití

Lift It PW BGV-C1 je použitelný na malých a středních jevištích v divadlech, víceúčelových halách, obecních domech, školních jevištích, kongresových a jednacích centrech atd. Jeho jedinečnými vlastnostmi jsou kompaktní stavba, absolutně přesně se odvíjející a navíjející lana a splnění požadavků na bezpečnost podle předpisu BGV-C1.

LIFT IT PW Kompaktkulissenzug BGV-C1

I při malém rozpočtu

Lift It PW BGV-C1 přináší dosud neznámý poměr mezi cenou a výkonem u lanových kulisových tahů ve standardu BGV-C1. Lift It PW 300 takto umožňuje, i při malém rozpočtu, dodržení plných bezpečnostních standardů pro jeviště a místa pro konání akcí.

Lift It PW BGV-C1 je ideální pro zdvihání kulisových a prospektových tahů, světelných ramp, svítidel, vlajkových žerdí, riggů a mnoho dalšího.

LIFT IT PW Kompaktkulissenzug BGV-C1

Plug & Play

Lift It PW BGV-C1 je koncipovaný jako Plug & Play jednotka. Pro montážní přípravu a instalaci je, kromě dostatečně pevné nosné zdi, nebo konstrukce, nutný pouze 16A přípojka a pokládka rídícího kabelu uvedeného v nabídce. Další úkony od profesionálních elektrikářů nejsou nutné.

Lift It PW BGV-C1 se jednoduše napojí na napájecí kabel a propojí se pomocí v dodávce obsaženého řídícího kabelu k řídícímu elementu. Integrovaná ochrana směru otáčení zamezí při záměně fází spuštění motoru a tímto dodává ještě dodatečný bezpečnostní faktor. Pakliže jsou tedy fáze na místě instalace prohozené, potom je možné změnit jejich pozici přeřazením fází jednoduše fázovou výhybkou v zástrčce 16A, tedy toto zvládne každý.

LIFT IT PW Kompaktkulissenzug BGV-C1

Příklady použití Lift It PW BGV-C1

„Lift It“ PW BGV-C1 může být instalován v libovolné pozici, tedy na podlaze, zdi nebo stropě.

1) Použití jako kulisový tak: „Lift It“ upevnit na podlaze.

2) Použití jako kulisový tah: Lift It jako montáž na stěnu. První lanová kladka může být namontována hned po výstupu lana z bubnu, protože lana jsou vedena na přesné poloze ze strany.

3) Použití jako tah svítidla

4) Použití jako bodový tah (max. 200kg při standardním provedení)

Steuerpaneel

Ovládací panel

Ovládací panel s funkcemi nahoru, dolů, nouzový vypínač a kontrolní LED pro přetížení/podtížení, nouzovém vypnutí stejně jako stav provozu.

Infobox_1000x600

Co znamená BGV-C1?

BGV znamená cechovní předpis (Berufsgenossenschaftliche Vorschrift) od VBG (Verwaltungs Berufsgenossenschaften - správce cechů). Toto je německé společenství, kterého jedna z povinností je nést zodpovědnost za nejvyšší bezpečnost pracujících. V této funkci vypracovává VBG, které je nutné dodržovat u strojů, strojních zařízení, materiálů atd., tak, aby bylo možné jejich používání. Pro oblast scény jsou tyto předpisy převzaty a přijaty pro celé německy mluvící prostředí, a jsou čím dál více přejímány v jiném evropském prostoru, jako stav techniky a takto jsou převeden jako předpis, potažmo zákon nebo norma.

Údržba

Lift It PW podléhá předpisům o strojních zařízeních a ochrany zdraví při práci a musí být 1 ročně revidováno. Takto musí být zkontrolována jednou ročně pohonná jednotka jako i stav celého zařízení, lan, kladek atd. Kontrolu provádí revizní technik.

Tüchler nabízí tento servis.
CZ: roční prohlídku a servis dle platné normy

SK: roční prohlídku a servis dle platné normy

TECHNICKÁ DATA

Technische Daten
  • Zdvih 12m, opcionálně možnost dodávky jiných výšek
  • Rychlost zdvihu ca. 20cm/s
  • Vlastní hmotnost bez lana ca. 138 kg
  • Hmotnost lanal 6mm, 4 x 30m: 12kg
  • Hmotnost ovladače 7kg

Hodnoty připojení

  • Výkon motoru: 1,1 kW
  • Jmenovité napětí: 3x400V / 50Hz
  • Jmenovitý proud: 4,1A
  • Doba připojení: S3-60%
  • Ochrana: IP54