• Elektrické oponové tahy;
 • shrnovací elektrická opona;
 • otočné boční výkryty;
 • příhradová portálová konstrukce;
 • trojúhelníkové příhradové nosníky;
 • akustické reflektory;
 • hlavní opona;
 • horizonty;
 • podestové clony;
 • motorové projekční plátno Superflat;
 • kolejnice opon;
 • zatemňovací závěsy;