Lexikon

 • Důležité pokyny pro samety

  Upozornění - samety

  1. Balení a přejímka zboží u jevištních sametů jako metráže:
  Všechny jevištní samety dodávané jako metráž jsou pečlivě a svisle baleny  do transportních krabic. Transportní krabice jsou odesílány zásadně vleže a pěvně připevněné k paletě. 

  POZOR: dbejte při přejímce zboží na to, zda jsou všechny transportní krabice dodány vleže a připevněné.
  Pakliže to není tento případ, poznamenejte to prosím ihned do spedičních dokumentů! 

  Theater Celle

  Pakliže bude dodána volná transportní krabice, je pravděpodobné, že během transportu, nebo v meziskladu stála svisle. Toto vede k nevratnému poškození jevištního sametu. Výrazným znamením jsou pruhy jako u zebry, nebo zmačkání podobné tahací harmonice, které se opakovaně formují na jedné, nebo obou hranách.

  Toto jsou jednoznačmě škody způsobené transportem, které nese spedice/dopravce. Kupující je ale může uplatňovat, pakliže dodávku neupevněné krabice okamžitě zaznamená do transportních dokladů při přejímce zboží, nebo dodávku odmítne převzít celou.
  Poškození může nastat i tehdy, když nejsou na krabici patrné žádné vnější škody! V dalším platí bod 10. Všeobecných obchodních podmínek společnosti Tüchler Bühnen- & Textiltechnik GmbH beze změn.

  2. Věrnost barev a reflexní pruhy - dejte Vašemu sametu dobu nezbytnou ke zotavení!
  Přes věškerou péči při barvení nejsou drobné  rozdíly tónu barev technicky plně zamezitelné. Toto platí i u stejných šarží. Lechké rozdíly barev, hlavně takové, které při zpracování sametu na opony s řasením nejsou  vůbec nebo téměř patrné, nezpůsobují vůbec snížení hodnoty sametu.

  Směr vlasu může být na návinu rozdílný. Toto je způsobeno technicky při navinování jevištního sametu a vede k rozdílné reflexi dopadajícího světla. Tímto může vzniknou dojem pohabující se barvy (=pomalé, ale stálé změny barevného tónu), který ale reálně neexistuje. Toto nezpůsobuje žádné snížení hodnoty.

  Jevištní samety, které jsou skladované, podláhají od doby procesu balení relaxačním procesem, který je podmíněn materiálem. Toto vede k mikro pohybům. Protože se může jevištní samet, kvůli jako protiháčky působícímu směru vlákna na roli, pohybovat pouze jedním směrem, vznikají role, které nejsou kulaté. Tyto role vykazují pravidelně jasně viditelnou hranu, která vzbuzuje dojem, že nebyl jevištní samet pravidelně navinován. Na této hraně je úhel vlasu pravidelně, oproti zbytku role sametu, silně rozdílný. Tímto jsou pravidelně způsobeny velmi viditelné, ale reverzní, reflexní pruhy. Tyto reflexní pruhy nezpůsobují žádné snížení hodnoty.

  Vlas se v závislosti na klimatu v místnosti po čase znovu vyrovná. Až potom je rovnoměrnost a sytost sametu znovu dasažená.

  Tento proces může často trvat týdny. Pakliže by měly být přítomny, i podelší době na zotavenou, reflexní pruhy nebo reflexí podmíněné pohyby barev, může se proces regenerace lehkým napaření a jemným kartáčováním ve směru vlasu zkrátit, potažmo podpořit.
  Prosím, veďte v patrnosti: v silně vytápěných místnostech se může tento proces, kvůli chybějící vzdušné vlhkosti, ještě prodloužit. 

  3. Konfekce ze sametu
  Vlas sametů na opony je směrován podélně. Může proto být nasměrován a šit buďto vlasem "vzhůru", nebo "dolů". Pakliže není směr vlasu zákazníkem pevně dán, zhotovuje Tüchler opony se směrem vlasu "nahoru". Toto propůjčuje barvě při horizontálním ůhlu pohledu vzhled sytosti. Každopádně jsou přítomná slehlá místa nebo reflexní pruhy, méně patrné.
  Pakliže je samet na přání zákazníka konfekcionován s vlasem dolů, nese zákazník riziko výraznější viditelnosti slehlých míst nebo reflexních pruhů.
  Zhotovené sametové opony potřebují po zavěšení čas, aby se zotavily. Vlas se vyrovná v závislosti na přítomném klimatu místnosti až po určité době. Teprve potom je lesk a hloubka sametu znovu obnovena. Tento proces může trvat týdny a nezpůsobuje žádné snížení hodnoty. Pakliže by měla být přítomna, i podelší době na zotavenou, slehlá místa, může se proces regenerace lehkým napaření a jemným kartáčováním ve směru vlasu zkrátit, potažmo podpořit.
  Prosím, veďte v patrnosti: v silně vytápěných místnostech se může tento proces, kvůli chybějící vzdušné vlhkosti, ještě prodloužit. 
  Vzheld a barevný tón sametu se může měnit podle výšky opony a pozorovacího úhlu díky reflexi světla.

  4. Světlostálost
  Samety od Tüchlera jsou barveny ve vysokém standardu také v závislosti na světlostálost. Je ale třeba vědět, že žádná tkanina není ablolutně světlostálá. Hlavně při dopadu slunečního světla by měly být jevištní samety podšity. Pakliže nebude zákazníkem objednána žádná podšívka, je Tüchler osvobozen od všech z tohoto vyplývajících náhrad škod, nároků na ručení a záruku.

  5. Světlopropustnost!
  Samet není zpravidla úplně zatemňující látka. Při denním světle, nebo umělém podsvícení patrné takzvané "vpichy jehly" jsou malé, technikou tkaní vzniklé nepravidelnosti, které mohou proti světlu zářit. Tyto nepravidelnosti jsou podmíněny konstrukčně a nezpůsobují žádné snížení hodnoty. 

  Prosím povšimněte si v této souvilosti také našich Všeobecných obchodních podmínek.

 • Samozhášivost

  Jak dlouhá je účinnost protipožárních prostředků? 

  Der wasch-permanente Flammschutz:

  I po vyprání stálé protipožární porstředky – samozhášivost po celou dobu živostnosti produktu

  V některých materiálech je protipožární prostředek zapracován, nebo chmicky "napojen" tak, že nezanikne ani praním.

  Takovéto produkty jsou u textilií téměř všechny WP-Produkte (Jevištní samet Amadee WP, Dekorativní látka Silk WP, SunSat CS, SunLightCS, SunBlockSoft WP, Bolton WP etc), všechny produkty z  Trevira CS® a všechny produkty z polyesteru.

  Polopermanentní protipožární ochrana – samozhášivost až do prvního praní nebo namočení

  Většina samozhášivých materiálů z přírodních vláken, jako bavlna nebo vlna, ale také viskózi, dnes spadají do této skupiny. Je jedno, jestli je to vlněný jevištní samet, nebo levná dekorativní látka - ve většině případů zůstává účinnost protipožárního prostředku po celou dobu životnosti produktu, pakliže tento materiál nenamočíme.

  Již lokální kontakt s vodou vede k narušení protipožárního prostředku. Při nasakování do materiálu před sebou voda "žene" tento prostředek.Podobný efekt můžete pozorovat, když popíšete list papíru inkoustem, nebo normálním fixem a potom ho necháte nasát kapkou vody. 

  Po oschnutí jsou často patrné jasné bílé hrany. Může také dojít místy k vytvrdnutí materiálu. Je-li to tento případ, jsou tato místa materiálu, ze kterých byl vypuzen protipožární prostředek, bez ochrany a tímto opět normálně hořlavá.

  V případě, že byl materiál celkově namočen, nebo dokonce vyprán, potom byl protipožární prostředek zcela odstraněn a materiál je normálně hořlavý. Díky další impregnaci se může ve většině případů obnovit efekt samozhášivosti.

  Rozdílné je navlhčování rovnoměrným nástřikem textilií vodou. Tato metoda se užívá často u vypnutých materiálů, aby "zmizelo" pomačkání. Toto plošné , rovnoměrné navlhčování nezpůsobuje žádné změny efektu samozhášivosti. Teprve pakliže by bylo naneseno tolik vody, že by docházelo k jejímu odkapávání, nebo bylo na jedno místo naneseno tolik vody, že by se vsakovala do okolních suchých ploch, došlo by k omezení, nebo úplnému odstranění efektu samozhášivosti.

  Dočasná protipožární ochrana – protipožární prostředek se odpařuje, nebo se odděluje jako prach z materiálu

  Naše moderní protipožární prostředky dnes zajištˇují již popsanou polopermanentní protipožární ochranu. Efekt protipožární ochrany, která by se uvolňovala sama od sebe, proto nenaleznete u žádného produktu firmy Tüchler.

 • Přesnost rozměrů & tolerance

  Tolerance rozměrů

  Odkud se berou tolerance rozměrů?
  Textilie vykazují mnohem větší povolené odchylky než například produkty z kovu, nebo dřeva. 

  • Toto je na jednu stranu způsobeno vlastnostmi použitých vláken. Především bavlna je jako přírodní vlákno schopná do sebe naabsorbovat, ale také vydat velké množství vzdušné vlhkosti. Toto se vždy projeví jako změna délky vlákna a tímto i celé textilie.
   Z jiné strany jsou textilie podle jejich konstrukce více, či méně elastické.
  • Každý stroj a především každý člově měří při rozdílném napětí. Toto vede také nevyhnutelně k jiným výsledkům.
  • Konfekcionování textilií je ještě stále ruční práce. Ruční práce vede stále k vyšším tolerancím, než práce strojní.

  Massgenauigkeit

  Tolerance rozměrů se kterými se musí počítat: 

  • Podélné protažení: +- 1,5% šíře tkaniny
  • Rozdíly v délce: +- 3%
  • Srážlivost: +- 3%
  • Rozdíly rozměrů u textilií ve stavu konfekce: +- 1,5 %

  Takto můžete nejlépe předcházet těmto technicky podmíněným tolerancím:

  • Používejte velmi kvalitní textilie:
   Velmi kvalitní samety mají ve srovnání s laciným molinem, nebo moltonem o mnoho lvyšší přesnost rozměrů.
  • Používejte řasené textilie:
   Textilie byly "vynalezeny" a jsou produkovány, aby visely v řasení. Použití látek jako hladký povrch - bez dobrého vypětí do všech stran - je z textilního hlediska neodborné využití. Řasení zneviditelňuje rozdíly rozměrů. Započítejte tedy větší šíři materiálu.
  • U hladce šitých horizontů:
   Postavte Vaší scénu tak, aby nebyly pstranní hrany vidět. Tam můžete použít jednak napínací zařízení k dosažení vypnutí, nebo se tam "přemístí" tolerance.

  Tolerance barvy

  Odkud se berou tolerance barvy?
  Proces barvení a úpravy je velmi komplexní a na výslednou barvu má vliv mnoho věcí. Barvírny se pokouší tyto parametry přesně řídit, přesto se to daří pouze v mezích technických možností. Výsledkem jsou barvené skupiny s lehkými rozdíly.  
  Takto můžete nejlépe předcházet těmto technicky podmíněným tolerancím: 

  • Kupujte velmi kvalitní textilie:
   Čím je textilie kvalitnější, tím menší jsou rozdíly v barevnosti. Řízení parametrů je drahé a u levných produktů nemůže být vůbec, nebo jen v omezené míře, prováděno.
   Pakliže jste odkázáni na vysokou věrnost barev, vytvořte si prosím myšlenkový odstup od moltonu a plátna a věnujte své myšlenky velmi kvalitním textiliím, jako sametu a saténu.
  • Používejte řasené textilie:
   Textilie byly "vynalezeny" a jsou produkovány, aby visely v řasení. Použití látek bez řasení je z textilního hlediska neodborné využití. Řasení většinou zcela zneviditelňuje barevné rozdíly.
  • Používejte Vaše jevištní osvětlení:
   Barevným reflektorem můžete často baravné rozdíly lechce "odsvítit".
  • Hovořte s Vašim poradcem firmy Tüchler:
   Když bude vědět přesně o účelu použití, udělá vše pro to, aby vzal ze skladu pasující kusy. Pakliže budeme informováni o vyjímečném použití, potom se pokusíme v barvírně běžné barevné rozdíly výrazně omezit. Toto se ale může výrazně prodloužit dodací dobu: čím menší jsou přípustné tolerance, tím nebu pravděpodobně barevná partie odpovídat a bude muset být znovu barvena. Protože je barvení časově velmi náročný proces, musí se počítač s dostatečně dlouhou dobou pro dodávku.

  Tolerance dodáky

  Odkud se berou tolerance v dodávkách:

  • Celkový proces výroby textilií je mnohostupňový a velmi komplexní. V každém jednotlivém stupni výroby se mohou vyskytnou chyby. Tyto chyby se musí odstranit částečně také tím, že se odstřihne část textilie. Tímto vznikají neplánované kratší kusy.
  • Každé vlákno - hlavně přírodní vlákna jako je bavlna - se během výroby smršťuje. Toto smršťování je statisticky započítáno - v jednotlivých výrobních případech může dojít k odchylce od těchto statistických údajů. 

  Z výše jmenovaných důvodů vznikají kusy materiálů s rozdílnými délkami a před žádným výrobním procesem nemůže být přesně řečeno, kolik metrů vznikne na jeho konci jako použitelný produkt. To samé platí následně také pro množství kusů a jejich délek.
  Tolerance dodávky se kterými se musí počítat: 

  • Překročení dodávky, potažmo nižší dodávka do max. 15%.

  Takto můžete nejlépe předcházet těmto technicky podmíněným tolerancím:

  • Objednávka skladovaného zboží: 
   Poradce firmy Tüchler pro Vás vyhledá ze skladu kusy s optimální délkou a pokusí se tím o prakticky nulovou toleranci dodávky.
    
  • Objednávky zvláštních barev nebo množství:
   Váš poradce firmy Tüchler společně s Vámi určí optimální objem objednávky tak, že Vaše zakázka bude moci být jistě splněna, na druhou stranu ale pro Vás ale nevyvstanou zbytečné náklady kvůli přespříliš veliké dodávce.
 • Způsoby řasení & přídavek pro řasení

  Jaké řasení nebo kolik přidaného materiálu potřebuji?

  Řasení, nebo přidaný materiál definují, kolik metrů šíře látky budou potřeba na jeden metr hotového závěsu.
  To znamená, že při řasení 100% budou použity na 1m hotového závěsu 2m látky. Čím větší je řasení, tím hustší, větší, nebo četnější řasení má hotový závěs.
  Oproti tomu řasení 0% znamená hladký závěs bez řasení.
  Doporučená množství přidaného materiálu jsou:

  • minimálně 80% pro látky jako samety, molina, moltony
  • minimálně 100% pro hlavní opony
  • minimálně 200% pro záclonoviny jako jsou voály
  Hladké textilie, bez řaseníŘasení dvojtým záhybem, nebo také čalounické řasení
  pakliže použijeme málo přídaného materiálu, působí výsladek většinou řídce a lacině. Pakliže je textil zhotoven bez řasení, potom se doporučuje kompletně, tedy za všech stran, vypnout. Jenom tak je zaručeno, že nebudou viditelná žádná nežadoucí zvlnění.Tímto způsobem zhotovování docílíte toho nejpřesnějšího a nejhezčího řasení. Pakliže bude závěs, nebo opona používána mobilně, nabízí tento způsob řasení dodatečně tu přednost, že jsou záhyby po montáži okamžitě a bez další práce hotové.

  Pozor na světelné pruhy, nebo boční světlo u hladkých a nevypnutých látek a fólií:
  Pakliže není možné hladké textilie vypnout, potom je nutné zamezit světelným pruhům, nebo bočnímu světlu. Díky dopadu takového světla se vytvoří stíny, které i ty nejmenší nerovnosti zviditelní.  Toto platí také pro fólie.

  Skládané záhyby, také tužkové záhybyAutomatické řasení
  Výraz ,tužkový záhyb, pochází z domácnosti, kde tento styl záhybů vytvářen skutečně tenký jako tužka. U velkých opon, jak je na jevištích běžné, mají tyto záhyby spíše dimenzi roury, než tužky.
  Řasení vzniká sepnutím vždy dvou ok. Tento druh vytváření řasení je velmi efektivní.
  Další výhodou je, že se textilie dá při mobilním nasazení podle potřeby použít i jako hladká.
  Automatické řasení může mít rozdilný vzhled. Rozhodují je druh pásky pro automatické řasení.

  Tyto speciálně tkané pásky jsou nejprve našity na hladký textil. Potom se zatáhne na zapracovaných tkanicích - záhyby se vytvoří automaticky na předurčených místech a v předurčené hustotě řasení.
 • Zpracování lemů

  Řetízkování

  Řetízkování je vytvořeno na speciálním šicím stroji. Je to ten nejrychlejší a nejlevnější způsob zabezpečení okrajů látky před třepením. Jeho nevýhoda spočívá v tom, že nemusí být, v závislosti na materiálu, dostatečně robustní a může se při praní oddělit. 

  Úzká záložka

  K tomu se textilie jednou zahne a rovně sešije jednoduchým stehem. Toto zpracování je mnohem stabilnější a opticky hezčí než řetízkování. Úzká záložka se uplatňuje hlavně na stranách opon a závěsů.

  Široká záložka

  Vysoká, nebo také široká záložka (od cca. 3cm) nabízí tu výhodu, že se do něj dají vložit zatěžovací šňůry, které se postarají o plná vypnutí opony.

  Široká záložka nachází uplatnění hlavně na spodní hraně opon a závěsů.

   Dvojtá, nebo také prací záložka

  U tohoto způsobu záložky dosahuje založený konec látky zpět až ke spodnímu okraji záložky. Tímto vzniká hlavně u transparentních látek (voálů) jedinečný optický vjem. K tomu může být praním způsobené zkrácení vyrovnáno tak, že se záložka povolí a popustí.

  Dvojtá záložka se uplatňuje výlučně na spodní hraně opony, nebo závěsu.

  Kapsa

  Široká záložka a kapsa se rozlišují výhradně tak, že konec záložky je sešitý, zatím co konce kapsy jsou otevřené. Toto je malý, ale důležitý rozdíl, který může být hlavně tehdy velmi nepříjemný, když chceme nasunout zatěžkávaci trubku do kapsy, ale opona má záložku.

  Neviditelná kapsa

  Neviditelná kapsa slouží k tomu, abychom dosáhli současně hladce vypnuté textilie a plně uzavřeného ukončení na podlaze. Takto je vyloučen průsvit světla i pod hladkým, vypnutým horizontem.

  Napínací lišta s oky

  Napínací lišta s oky slouží stejně jako neviditelná kapsa k tomu, aby byla zároveň textilie hladce vypnutá a zároveň se dosáhlo úplně uzavřeného ukončení u podlahy, aby bylo zamezenu pronikání světla přiházejícího zezadu.

  Nachází často uplatnění v TV studiích k vypínání horizontu.

  Osenspannleiste

  Vlečka nebo zástěrka

  Zástěrka se nejčastěji uplatňuje u hlavní opony. Vyrovnává nerovnosti podlahy a bezpečně zabraňuje nehezké světelné škvíře mezi oponou a podlahou.

  Zástěrka se užívá vědomě jako spotřební kus, který se po určité době (většinou letech) vymění.

  Schleppe

  Zesílení pásem s jednoduchým stehem

  Jedna metoda je, že se pás obšívá látkou. K tomu je zapotřebí pouze jeden steh a pás je oboustranně neviditelný.

  Tento způsob zesílení spotřebuje více látky než našití pásu s dvojtým stehem.

  Zesílení pásem s dvojtým stehem

  Pás se našije na látku pomocí druhého stehu. Potom se přeloží pouze okraj tkaniny, tento způsob zesílení spotřebuje méně materiálu.

  Kedr

  Kedr  a k němu padnoucí kedrový profil pocházejí z yachtingu a výroby stanů. Kedr absorbuje neuvěřitelné tažné síly, dovoluje materiálu poměrně rychlé změny a vypíná materiály rovnoměrně a bez zvlnění. Veďte v patrnosti, že pokud je na kedr materiálem přeneseno pnutí, tento sedí v profilu pevně a nedá se s ním pohnout. 

  Vhodný mechanizmus, který pohybuje kedrovým profilem, je třeba předpokládat, pakliže má být materiál hladce vypnut.

  Nasazení nalezne kedr hlavně ve vnějším nasazení a při stavbě veletrhu. 

   Suchý zip s flaušem a háčkovou páskou (Velcro®)

  Suché zipy jsou v mnohých případech perfektním řešením k jednoduché montáži a demontáži textilií. Mnohdy špatná pověst suchých zipů, která se týká jejich pevnosti a trvanlivosti,  je způsobená lacinými pordukty, které skutečně někdy po dvou až třech použitích více nedrží.

  Vysoce kvalitní suché zipy od firmy Tüchler drží i po stovkách cyklů jako držely poprvé!

  Klettverschluss

 

Copyright © 2021 TUCHLER jevištní a textilní technika spol. s r.o. Designed by Weboffice GmbH & Co. KG.