Prohlášení společnosti skupiny TÜCHLER o ochraně osobních údajů

Stav 30. 2. 2022

 1. Ochrana Vaší soukromé sféry je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje zpracováváme proto výhradně na základě právě platných zákonných ustanovení, zejména pak GDPR. Níže Vám přinášíme informaci o tom, jak zacházíme s Vašimi údaji v naší společnosti skupiny TÜCHLER, jak uvedeno na https://www.tuchler.net

  1. Ukládání přístupových údajů v serverových souborech s koncovkou log
   Naše webové stránky můžete navštívit i bez toho, že byste nám museli poskytovat nějaké údaje o své osobě. Ukládáme pouze přístupové údaje v takzvaných serverových souborech s koncovkou log, jako jsou například názvy požadovaných souborů, datum a čas vyvolání stránky, množství přenesených dat a dotazující se poskytovatel připojení k síti. Tyto údaje jsou vyhodnocovány výlučně za účelem zajištění bezporuchového provozu stránky a zlepšení naší nabídky a neumožňují nám vyvodit žádné závěry o Vaší osobě. Při nákupech přes e-shop jsou za účelem zjednodušení procesu nákupu a kvůli pozdější realizaci smlouvy ukládány v rámci cookies IP údaje připojovaného majitele kupujícího.
    
  2. Shromažďování osobních údajů a právní důvodNíže uvedené osobní údaje shromažďujeme, pokud nám je dobrovolně sdělíte v rámci své objednávky, při navázání kontaktu s námi (např. využitím kontaktního formuláře, e-mailem, telefonicky nebo v rámci nějaké akce atd.) nebo při zřízení zákaznického účtu: jméno, titul, akademický titul, datum narození, adresa, označení profese, odvětví nebo obchodu, e-mailová adresa instituce nebo organizace. Právním důvodem k tomu je při realizaci zakázek plnění předsmluvních a smluvních závazků a náš oprávněný zájem k plnění podnikatelského účelu dle ustanovení § 96 odstavce 3.
    
  3. Použití osobních údajů
   Údaje používáme výhradně k přípravné fázi a realizaci zakázek a dále za účelem zasílání informací a newsletterů obchodním partnerům a zainteresovaným osobám.
    
  4. Doba archivace
   Po přerušení procesu nákupu jsou údaje smazány po 6 měsících.
   Po úplné realizaci smlouvy a po uplynutí zákonné a/nebo smluvní záruky – a lhůt pro záruční plnění, nebo po smazání Vašeho zákaznického účtu budou Vaše údaje pro další použití zablokovány a po uplynutí lhůt archivace podle daňového práva a obchodního zákoníku smazány, pakliže jste výslovně neudělili souhlas s dalším použitím Vašich údajů.
   Výmaz osobních údajů z Vašeho zákaznického účtu je kdykoliv možný a lze o něj požádat formou zprávy zaslané na některý z níže uvedených kontaktů nebo přes funkci k tomu určenou funkci v zákaznickém účtu. Kontaktní údaje pro zasílání našeho newsletteru budou smazány poté, co od Vás obdržíme požadavek na jejich výmaz.
    
  5. Poskytnutí údajů za účelem plnění smlouvy
   Skupina TÜCHLER spravuje dceřiné společnosti v několika zemích Evropské unie. Aktuální seznam můžete najít vždy na naší webové stránce. Abychom Vám mohli nabídnout optimální služby, působíme coby integrované marketingové sdružení a používáme centrální systém řízení vztahů se zákazníky (CRM), v němž jsou ukládány všechny zákaznické údaje a osobní údaje všech dceřiných společností, a který používají odpovědní zaměstnanci ve všech našich dceřiných společnostech. Všechny tyto společnosti jsou ve smyslu článku 26 GDPR „společnými správci“, přičemž mateřská společnost v Rakousku TÜCHLER Bühnen- & Textilechnik GmbH, Rennbahnweg 78, 1220 Wien je společností, která nese hlavní odpovědnost. Výhradní zodpovědnost za veškeré marketingové akce, jako je např. zasílání newsletterů nese rovněž mateřská společnost v Rakousku TÜCHLER Bühnen- & Textilechnik GmbH, Rennbahnweg 78, 1220 Wien.
    
  6. Použití cookies
   Aby působila naše webová stránka během její návštěvy atraktivně a abychom umožnili použít některé funkce, používáme na různých stránkách tak zvané cookies. Jde o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Některé z námi používaných cookies jsou po ukončení návštěvy prohlížeče, tedy po zavření Vašeho prohlížeče, zase smazány (tzv. návštěvní cookies). Jiné cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě (perzistentní cookies). Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o ukládání cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijetí anebo vyloučit přijetí cookies, a to ať už pro konkrétní případy nebo všeobecně. Nebude-li přijetí cookies povoleno, může dojít k omezení funkcionality naší webové stránky.

    
  7. Použití sociálních pluginů sociálními sítěmi Facebook, Google+, Twitter při použití „řešení dvou kliknutí“
   Na naší webové stránce se používají tak zvané sociální pluginy („pluginy“) sociálních sítí Facebook a Google+ a služby Mikroblogging Twitter. Tyto služby nabízejí společnosti Facebook Inc., Google Inc. a Twitter Inc. („poskytovatelé“).
   Facebook je provozován společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Přehled pluginů společnosti Facebook a jejich vzhled najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
   Google+ je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Přehled pluginů společnosti Google a jejich vzhled najdete zde: https://developers.google.com/+/web/
   Twitter je provozován společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Přehled o tlačítkách Twitter a jejich vzhled najdete zde: https://twitter.com/about/resources/buttons.
   Pro zvýšení zabezpečení Vašich údajů při návštěvě naší webové stránky jsou tyto pluginy do stránky integrovány pomocí tak zvaného „řešení dvou kliknutí“. Tato integrace zaručuje, že při vyvolání stránky naší webové prezentace, která obsahuje takové pluginy, dosud není navázáno připojení se servery společností Facebook, Google a Twitter. Teprve až když aktivujete pluginy a tím udělíte souhlas s předáváním údajů, naváže Váš prohlížeč přímé spojení se servery společností Google, Facebook nebo Twitter. Obsah příslušného pluginu je pak předán příslušným poskytovatelem přímo na Váš prohlížeč a integrován do stránky. Zapojením pluginů dostávají poskytovatelé informaci, že Váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku naší webové prezentace, i když u příslušného poskytovatele nemáte žádný profil ani nejste právě přihlášeni. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) předává Váš prohlížeč přímo serveru příslušného poskytovatele v USA, kde ji ukládá. Pokud s pluginem vzájemně spolupracujete, například „To se mi líbí“- „+1“- nebo stisknete tlačítko „Tweet“, předá se příslušná informace rovněž přímo na server poskytovatele, kde se uloží. Informace budou navíc zveřejněny v sociální síti nebo na Vašem twittrovém účtu a tam se zobrazí Vaše kontakty.
   Účel a obsah shromažďování údajů a další zpracování a použití údajů poskytovatelem a také Vaše s tím související práva a možnosti nastavení ochrany své privátní sféry najdete v informacích poskytovatelů o ochraně osobních údajů.
   Informace o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
   Informace o ochraně osobních údajů společnosti Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
   Informace o ochraně osobních údajů společnosti Twitter: https://twitter.com/privacy
  8. Právo na informace a možnosti navázání kontaktu
   Obecně máte právo na poskytnutí informace, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů, stornování a právo vznést námitku. Pokud se domníváte, že je zpracování Vašich údajů v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo že byla jiným způsobem porušena Vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorového úřadu (úřad na ochranu dat) příslušného evropského státu.
   V případě dotazů na témata týkající se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte emailem na dataprotection@tuchler.net.

Nastavení souborů cookie

 

Seznam souborů cookie

 

Copyright © 2021 TUCHLER jevištní a textilní technika spol. s r.o. Designed by WebOffice GmbH & Co. KG.