Protipožární prostředek pro přírodní vlákna

Impregnační protipožární prostředky na opony a látky z přírodních vláken

Obzvlášť ekologický impregnační protipožární prostředek ECOGARD® BIO-PLUS je speciálně určen k úpravě textilií z přírodních vláken znesnadňující hoření.
Náš univerzální impregnační protipožární prostředek ECOGARD® B45 má na látkách a textiliích z přírodních vláken, jako je bavlna, vlna nebo len, samozřejmě účinek silně zpomalující hoření, takže se znemožní vznícení v důsledku zápalných zdrojů, jako jsou plameny od zapalovačů, svíček, rozžhavených předmětů, elektrických zářičů, horkých lamp, odlétávajících jisker, plynových hořáků a podobně.

Zkušený tým poradců firmy TÜCHLER je Vám k dispozici při výběru impregnačního protipožárního prostředku, který bude nejlépe vyhovovat Vašim požadavkům.

Zobrazení Mřížka Seznam
na stránce
Nastavit sestupně
Zobrazení Mřížka Seznam
na stránce
Nastavit sestupně

Impregnační protipožární prostředky ECOGARD® BIO-PLUS a ECOGARD B45 na přírodní vlákna se obzvlášť dobře hodí na tyto aplikace:

 • závěsy
 • textilní obložení stěn
 • textilní stropy
 • scény
 • divadelní prospekty
 • jevištní horizonty
 • drapérie
 • dekorace

Impregnační protipožární prostředky ECOGARD® BIO-PLUS a ECOGARD B45 na přírodní vlákna působí na tyto druhy vláken:

 • bavlna
 • len
 • viskóza
 • konopí
 • vlna
 • směsi výše uvedených vláken
 • juta [pouze B45 a sice omezeně]


Takto aplikujete impregnační protipožární prostředek ECOGARD® na přírodní vlákna:

 • Impregnační protipožární výrobek rovnoměrně nastříkejte na látku.
 • Rovněž průmyslová aplikace na textilních strojích (fulár, napínací rám atd.) je možná pro profesionální úpravy textilu.

Co byste měli mít na paměti:

 • Impregnační protipožární prostředky ECOGARD® působí o to silněji, čím lépe je váš předmět, který chcete chránit, nasaje. U slabě savých materiálů, jako jsou například látky s hydrofobní a nešpinivou úpravou, je účinek snížený nebo protipožární účinek nefunguje. 
 • Impregnační protipožární prostředky ECOGARD® jsou výrobky na bázi vody. Vyzkoušejte, zda lze váš předmět, který chcete chránit, ošetřit vodou. Veškeré změny, které váš předmět při ošetření vodou projeví, projeví i při aplikaci impregnačního protipožárního prostředku.
 • Nemůžeme se vyjádřit k tomu, jaký dopad mají dodatečně nanesené barvy na protipožární účinek dosažený předchozí impregnací.
 • Proto vždy proveďte podrobný test!
 • Vždy se řiďte výstrahami a aplikačními pokyny, které jsou uvedeny u daného výrobku!
Copyright © 2021 TUCHLER jevištní a textilní technika spol. s r.o. Designed by Weboffice GmbH & Co. KG.