Konstrukce mřížových nosníků

Tak jako u pyramid Tutanchamona a alternativního místa na hraní pro Německé divadlo v Mnichově se zde osvědčila spolupráce mezi TÜCHLER Bühnen- und Textiltechnik GmbH a fou Eurotruss. Výsledkem je pět zvláštních Parallelogramů (rovnoběžníků), které tvoří optický střed haly. Ten největší je 20 m x 16 m, oba prostřední jsou cca 13 m x 10 m a oba menší jsou 6 m x 4 m; byl zvolen vždy systém nosníků XD, který přes svůj štíhlý design připouští zatížení 46kg/m při rozpětí 20m.

Parallelogramy tvoří tři soustředné jednotky a visí v pěti rovinách. Vždy oba nejmenší a oba střední visí v pevně definovaných vzdálenostech nad sebou. Se speciálním kédrovým napínacím systémem je mezitím napnuta kombinovaná projekční látka nahoru a zpět z bohatého sortimentu firmy TÜCHLER Bühnen- und Textiltechnik GmbH. Výrobek „Neve“ byl zvolen pro svou vynikající obrazovou kvalitu v projekci a výborné difúzní vlastnosti při zadním osvětlení.

Systém lan

S vnitřním a středním systémem mřížových nosníků může být scénicky pohybováno pomocí elektrických řetězových zvedáků BGV-C1. Pro vnější systém bylo zvoleno řešení BGV-C8+. Jako např. v největším televizním studiu Polska. Tyto zvedáky byly optimalizovány firmou TÜCHLER Bühnen- und Textiltechnik GmbH ve spolupráci s Olaf Brandt z Deutschen IBB na přesný případ použití. Rovněž přesně na míru bylo ovládání – plně programovatelný kontrolní systém s dotykovým panelem s uživatelsky přívětivým povrchem. Posun PA doleva a doprava hlavního jeviště.

Aby rozdílné velikosti jevišť resp. situace ozvučení co nevíce flexibilně vyhovovaly, vyvinula Firma TÜCHLER Bühnen- und Textiltechnik GmbH motorizovaný PA – posuvný systém, který vždy umožňuje jízdní trasu 10 m. Jako přitěžující zde působí tvar BA-haly, která nepřipouští horizontální posun, ale volí sklon. Jádrem systému je modifikovaný cívkový zvedák, který byl použit firmou TÜCHLER Bühnen- und Textiltechnik GmbH např. v divadle Savoy v Helsinkách.

Dodatečně k bočnímu pojezdu může PA prostřednictvím systému přirozeně být také vyzdvižen resp. spuštěn a změněn v úhlu vyzáření.

Akustické prostorové předěly

Jak už naznačuje název, plní celkem cca 32 m dlouhé prostorové předěly, speciální zhotovení Firma TÜCHLER Bühnen- und Textiltechnik GmbH, dvojí funkci. Nejdříve dovolují to, že je možné pružně měnit velikost hal dle aktuální situace hraní. Minimálně stejně důležitá je ostatně funkce pohlcování zvuku.

Toto je realizováno speciálním závěsem, který byl vybrán a osazen po dohodě s příslušným odborníkem pro akustiku ze sortimentu firmy TÜCHLER Bühnen- und Textiltechnik GmbH pro halu. Samozřejmě jsou jednotlivé oddíly odděleně ovladatelné a individuálně polohovatelné.

Obdivuhodné mříže

Zcela důležitou součástí každého umístění události je oblast pohostinství a zde obzvlášť bar. Právě tak pružně je toto koncipováno jako ostatní oblasti nové BA-haly. Celý bar je rozdělen do šesti plně funkčních dílčích prvků.Tyto jednotky mohou být umístěny volně v prostoru (stavebně zde byly připraveny vždy v podlaze přípojky). Segmenty jsou opatřeny těžkými zatěžovacími válci, jsou ale také tak robustní, že mohou být přesunuty vysokozdvižným vozíkem.

Nejcennější povrchy (ocel chrom-nikl, dekorativní desky District Dark a projekční plochy) byly firmou TÜCHLER Bühnen- und Textiltechnik GmbH zpracovány tak, že vzniklo návrhářské řešení, které ale je plně způsobilé pro událost.

Gasometer

Rozsah dodávky

Příspěvek fy TÜCHLER k „multifunkčnímu Venue Wiens“ (Muff Sopper, Planet.TT č. 3, S. 4) podporuje: 

  • centrální konstrukce mřížových nosníků
  • systém lan vč. speciálního ovládání
  • motorizovaný PA-systém posunu
  • akustický systém prostorových předělů
  • inovační systém kabelového vedení a
  • obdivuhodné mříže