Dům hudby Innsbruck je zakotven ve městě jako místo pro komunikaci a kulturní život a zároveň se vyvinul do centrálního místa pro společenský vývoj. Takot se na tomto místě scházejí všemožné cílové skupiny, které získalo divadlo a hudba: smnoha nabídkami, které odpovídají formě a spolupráci, změnám a mnohotvárnosti zájmů uživatelů a návštěvníků. Do novostavby byla námi zabudována svinovací projekční plocha a  hlavní opona.

Foto: ©www.studiobaumann.com

K domu hudby Innsbruck >

Haus der Musik Innsbruck

konfekce & dodávka & montáž

2 svinovací projekční plochye - 9 x 9m a 9 x 6m, Typ Superflat; hlavní opona: 151m² Haydn a 137 bm SunSat CS; Elektromat SIK 25.10-30,00 WS; traverzy & nosníky; Gogapush DT13 zelený