V kostelu Freikirche GVC v TownVillage Winterthur bylo od TÜCHLER vybaveno foyer, velký sál a motlitebna. Foyer je používán jako wird sowohl als Empfangsbereich als auch als Seminarsaal mit mobiler Bestuhlung verwendet. Pakliže se prostor používá jako foyer, předělí se prostor oponou tak, že místo za ní slouží jako sklad židlí. Vnější strana takto vytvořeného skladu židlí tvoří přední strana předělovacího závěsu. Při využívání jako seminárního sálu se závěs stahuje na zadní stěnu. Takto se místnost zvětší o plochu skladiště židlí a nastaví se akustika potřebám seminárního sálu. K tomu je ze stropu svěšena kolejnice opon TT2, která vytvoří půdorys skladovací plochy pro židle.. Dělící závěs je vytvořen ze zatemňovacího a akustického materiálu SunBlock Soft a stahuje se ručně na požadovanou pozici. Kostelní akce se odehrávají v sále "minuszwei" na jevištních podestách HANDY. Tento sál je opatřen průběžnou kolejnicí opon TT2. Na ní pojíždí závěsy pro akce z jevištního moltonu, které propůjčují sálu požadované akustické vlastnosti jako i typické ambiente pro akce.

CH_Winterthur_GvC_Jugendkirche_Veranstaltungsaal_Akustikvorhänge_Ansicht Bühne
CH_Winterthur_GvC_Jugendkirche_Veranstaltungsaal_Akustikvorhänge_Ansicht Regiepult
CH_Winterthur_GvC_Akustikvorhänge_Ansicht OK_Vorhang
CH_Winterthur_GvC_Jugendkirche_Lagerabteil_Raumtrennung_Ansicht_Stuhllager