Scéna, která se ráda může předvádět

Město Hattersheim si něco dovolilo. Pro městskou scénu byla vyrobena opona z jevištního sametu Lehar CS ze zářivé Ferrari červené. Ta nebyla ale jediným produktem, který jsme pro město směli zhotovit. Jeviště nežije pouze hlavní oponou, ale také jevištními šálami. Tyto slouží k estetickému zakrytí a zachování jevištních tajemství. Proto je městská scéna vybavena jevištními šálami zhotovenými z jevištního sametu Mahler CS. Sufity jsou zhotoveny z jevištního moltonu CS.
Aby mohli opony vůbec fungovat, jsou k zapotřebí také kolejnice. Aby se mohli opony vůbec pohybovat, jsou zapotřebí kolejnice. Takže jsme vypomohli kolejnicemi s 23 oblouky s různými poloměry ohybu, jako i rovnými kusy.
Po celkovém objemu 3 dní byla scéna již využitelná ke hraní a připravená k užívání.

Montáž & dodávka & montáž