Nové kulturní zařízení bylo vybaveno technikou TÜCHLER.

V bezprostřední vzdálenosti od staroměststkého trhu Krakova, druhého největšího města Polska, vznikl „Malopolski Ogród Sztuk“.

Tento prostor patří k „Teatr Slowacki“ – jednomu z nejznámějších polských divadel - a funguje jako plnohodnotná vedlejší a zkušební scéna tohoto domu.

V hlavním konceptu mělo být technické vybavení jeviště absolutně flexibilní a odpovídat zvolené architektuře.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o TÜCHLER konceltu použití řetězových kladkostrojů TOPKAT namísto klasických divadelních tahů. TÜCHLER převzal zodpovědnost za jevištně technické vybavení domu, tedy řetězové kladkostroje s řídícíme jednotkami, SUPERFLAT projekční plochu, jako i jevištní závěsy a výkryty.


Małopolski Ogród Sztuk