I ve stanu se může, díky TÜCHLER, dobře hrát divadlo. Plánovacímu a montážnímu TÜCHLER týmu málo času pro přestavbu a zařízení dočasné scény Německého divadla Mnichov. Groundsupport vybudovaný ve dvou stupních, využívá optimálně vnitřní světlo stanu. Přední věž má výšku 15m, zadní věž potom 13m. Celá konstrukce unese váhu 30t, Vzdálenost mezi vzpěrami je asi 16m - přičemž portálová vzdálenost je 14m. 6elezná opona byla nahrazena protipožární oponou z kombinace sprinklerů a byl tím vytvořen ochranný prostor. Celkovou nosnost využívá patnáct tahů jako kontratahy po 250kg nosnosti a 6 světelných baterií po nosnosti 1.500 kg. K tomu ještěasi 2.000kg PA, dvě světelné rampy á 500kg/m² provozního zatížení, jako také hlavní opona a sprinklery. Objem dodávky: •Konstrukce •Výroba •Montáž Objem materiálu: •15x ručních kontratahů je 250 kg •23x řetězových kladkostrojů BGV-D8+ •6x tahů světel 1.500 kg •2x PA tahů 2.000 kg •2x světelné rampy •9-Tower Groundsupport •protipožární opona •hlavní opona a kompletní jevištní závěsy

DE_München_Staatstheater_Ausweichspielstätte-9_80dpi_1000pix
DE_München_Staatstheater_Ausweichspielstätte-9_80dpi_1000pix
DE_München_Staatstheater_Ausweichspielstätte-9_80dpi_1000pix