BLACK SCREEN CARBON
1004118

BLACK SCREEN CARBON

1004118
918,39 Kč 759,00 Kč

výhodná odstupňovaná cena 918,39 Kč
Made in EU
Intenzivně černá fólie pro efektní použití s velmi silnými projektory.

Použití

 • Efektní použítí pro velmi silné projektory
 • Vhodné pro zatemnění při vnitřním použití
bez DPH včetně DPH
od 1 bm
971,00 Kč 1 174,91 Kč
od 10 bm
759,00 Kč 918,39 Kč
od 100 bm
759,00 Kč 918,39 Kč
plus náklady na přepravu
918,39 Kč 759,00 Kč
plus náklady na přepravu včetně 21% DPH
Připraveno k odeslání:
opět k dodání od cca. února

Technické detaily:
 • samozhášivý; EN13501 B-s1-d0; EN13773 C1
 • KM2 (123-FZ RF)
 • 100% polyvinylchlorid
 • šířka 200 cm
 • 450 g/m²
 • cca 100 bm role
Výstražná upozornění a návody

Zvláštní pokyny:

   
 • Fólie může na ostatních předmětech zanechat černé šmouhy!
 •  
 • Folii nepoužívat jako zatemnění proti přímému slunečnímu záření!
   

Všeobecných návodu k použití & bezpečnostních pokynů pro METRÁŽ PROJEKČNÍCH FÓLIÍ v příloze!

 1. Záhyby vzniklé při vrstvení

  Projekční fólie se zásadně ukládají a přepravují zabalené. Po otevření a celkovém uvolnění projekčních fólií záhyby vzniklé při vrstvení zpravidla úplně zmizí. Pokud je to technicky možné, je možno zasílat projekční fólie i srolované - za příplatek za balení a dopravu. Tak se zvýší pravděpodobnost, že se nebudou tvořit záhyby nebo se případné záhyby úplně vyrovnají. Průběh vyrovnání závisí na teplotě prostoru, montážním napětí a na čase. Viditelné setrvávající zbytky záhybů v žádném případě neznamenají snížení hodnoty projekční fólie.

 2. Použití projekčních fólií podle určení.

  Podle typu jsou projekční fólie optimalizovány pro rozmanité použití - k projekci s předním nebo zadním osvětlením, k projekci s úhly dopadu světla vhodnými pro promítání videa, pro filmovou projekci nebo promítání diapozitivů. Hladkého a plochého povrchu se dosáhne celkovým (ze všech stran) a stejnoměrným napnutím projekčních fólií. Jestliže je projekční fólie na jedné nebo několika stranách napnuta nestejnoměrně, následné zvlnění nebo protažení nepředstavují snížení hodnoty fólie. Stejnoměrné napnutí je v každém případě nutné při použití při rozptýleném nebo bočním světle. Viditelné setrvávající zbytky záhybů, švů a vlny vzniklé jako důsledek napínání nebo montáže v žádném případě neznamenají snížení hodnoty projekční fólie.

 3. Posouzení barevných odchylek a rozdílů odstínů

  Projekční fólie se vyrábějí ve velkoprovozních zařízeních PVC průmyslu a podléhají přísným kontrolám kvality. Přesto i tento průmysl povoluje jisté tolerance. Přípustné tolerance jsou velmi malé a často je ani za normálních světelných podmínek nelze zpozorovat. Tyto odchylky jsou za určitých podmínek použití jen zřídka viditelné. Mějte na zřeteli, že barevné odchylky viditelné teprve tehdy, jestliže se překročí zorný úhel odpovídající poloviční světelnosti, což je technicky podmíněno a neznamená snížení hodnoty.

 4. Použití svinovacích projekčních ploch

  Všechny projekční fólie Tüchler® použité ve svinovacích projekčních plochách jsou vyrobeny pružné v provedení Superflat. Vyžádejte si prosím nabídku. Montáž projekčních fólií ve svinovacích projekčních plochách třetí osobou znamená riziko. V tomto ohledu je Tüchler® osvobozen od jakýchkoli nároků na záruku nebo náhradu škody.

 5. Rozměrová stálost + tolerance pro střižní materiál

  Projekční fólie jsou vyrobeny z termoplastického materiálu. Tento materiál spolu se změnami teploty tedy mění roztažnost, jemnost (měkkost) a délkový rozměr fólie. Střihy fólie proto podléhají toleranci ± 5 % při prostorové teplotě 22 °C.

 6. Použití v zimně a v oblastech s chladným klimatem

  Je třeba mít na zřeteli, že během přepravy projekčních fólií dojde k jejich značnému ochlazení. V takovém případě je třeba projekční fólie před otevřením uložit minimálně na 24 hodin v prostoru s teplotou > 21 °C - obal musí být přitom ze všech stran otevřen. V chladu je projekční fólie tuhá a může utrpět poškození ostrými okraji nebo nevratné otisky a zlomy.

 7. Životnost projekčních fólií

  Jsou-li správně používány a skladovány při předepsané prostorové teplotě mohou být projekční fólie používány mnoho let. Projekční fólie obsahují plastifikátory, které časem unikají. Po několika letech se proto mohou vyskytnout jevy jako změny barvy, žloutnutí, lámavost a snížená pevnost v tahu nebo olejovité skvrny na povrchu. Tyto jevy nepředstavují nedostatky, které by byly relevantní z hlediska garance; jsou to obvyklé projevy stárnutí toho či onoho materiálu.

 8. Vyloučení normy DIN a jiných norem pro osvětlovací systémy

  Projekční fólie jsou optimální pro použití v divadlech, operních a koncertních sálech, různých akcích, veletrzích, a vyznačují se proto typizovanými barvami, způsobem projekce, robustností a chováním při hoření. Fólie nejsou určeny pro použití v kinosálech a podobnému použití jako v kině. Podle jakéhokoli hodnocení jsou tudíž pro projekční plochy vyloučeny jednoznačné normy, zejména DIN, jakož i na nich založené reklamace, pokud nejsou tyto normy v ojedinělých případech smluvně dohodnuty, a to v písemné formě.

Copyright © 2021 TUCHLER jevištní a textilní technika spol. s r.o. Designed by WebOffice GmbH & Co. KG.