lightSORBER: Moderní hybridní motor pro různé „osvětlovací pohonné látky“

Tělesná barva vašeho jevištního závěsu odpovídá v přeneseném smyslu motoru a světlo pohonné látce pro vaše barevné vnímání.

Pro perfektní funkčnost musejí motor a pohonná hmota dohromady pasovat.

To se týká především jevištních výkrytů, neboť čerň je speciální zátěž pro lidské  oko.   V posledních letech se „pohonná hmota“ díky LED technologii rapidně změnila.  Mnohé černé povrchy působí neklidně a jeví se světlé, stříbřité, šedavé, pomačkané – každopádně  ne tak černé, jako dřív.

Spalovací motor potřebuje fosilní paliva, elektromotor elektrický proud,aby mohly fungovat. Jenom hybridní motor dokáže využít oboje.

Samety  TÜCHLER  lightSORBER  jsou takovýmito hybridními motory pro černou.  Zúčtují s modravým spektrem LED svítidel stejně tak jako s červenavým spektrem klasických svítidel. Jeví se černé i při současném nasazení různých světelných zdrojů.

Jednou větou: samety  TÜCHLER lightSORBER  dodávají tu nejneutrálnější hlubokou čerň pro veškerá osvětlení na trhu.

Při těchto světelných teplotách měří TÜCHLER.

Co je hybridního na sametech  lightSORBER ?

Vnímaná barevná teplota tělesa může vzniknout jak strukturou povrchu, tak díky chemickému složení barev. Ve většině případů jde o náhodnou kombinaci obojího. 

Vývojový tým sametů lightSORBER  cíleně vyvinul nejdříve textilní konstrukci, která absorbuje obzvláště velké množství světla již na základě své povrchové struktury. Dodatečně byly vyvinuty barevné kombinace, které vstřebají nejvyšší možnou míru energie celého viditelného světelného spektra.

 Výsledkem je jedinečný hybridní účinek sametů  lightSORBER  a ta nejtemnější čerň sametu.

Černý samet “light“: 450g/m2 pro nejhlubší čerň.

Doteď platilo pravidlo: Čím větší plošná hmota, tím černější je samet 

Vývoj sametu TÜCHLER lightSORBER  ukazuje, že struktura povrchu sametové plochy je význačným faktorem pro absorpci světla. 

Hmotnost je přitom výsledkem a nikoli příčinou vysoké barevné hloubky sametu. Sametem s největší hloubkou černé barvy je TÜCHLER lightSORBER  DD25 s prakticky lehkými 450g/m².

Hmotnost sametu tedy pro hloubku černé barvy nehraje žádnou podstatnou roli.

Každopádně existují jiné důvody , proč jeviště ráda nasazují těžké samety. K tomu patří především těžký spád skladů u pohyblivých opon nebo akustické požadavky.

Proto jsme vyvynuli  lightSORBER  také jako 600g/m²-těžký samet D18 - s pouze minimálně sníženou hloubkou černě.

Farbdifferenzmessung

Měření barevné rozdílnosti podle DIN6174*

samety lightSORBER přesvědčují reflexními hodnotami,   jež jsou v rozsahu 400-500Nm (modrá) 35% a v rozsahu od 500-700Nm (žlutá až červená) dokonce o více než 70% nižší  Než u srovnatelných konkurenčních high-end sametů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

lightSORBER DD25

 • Hmotnost 450 g/m2
 • Materiál 100% CO
 • Pevnost osnovy 80kg
 • Pevnost útku 60kg
 • Roztažnost osnovy 9%
 • Roztažnost útku 11%
 • Sražení při chemickém čištění -2%
 • Stálobarevnost v otěru 3%
 • Světelná stálost 4
 • Péčeneprat, pouze chemické čištění, perchlorethylenem
 • Stupeň zvukové absorpce  při přídavku na řasení 0% - 
  • 0,5
 • Třída
  • D
 • Při přídavku na řasení  100%
  • 0,65
 • Třída
  • C

lightSORBER DD18

 • Hmotnost 600 g/m2
 • Materiál 100% CO
 • Pevnost osnovy 70kg
 • Pevnost útku 100kg
 • Roztažnost osnovy 13%
 • Roztažnost útku 10%
 • Sražení při chemickém čištění -2%
 • Stálobarevnost při otěru 3%
 • Světelná stálost 4
 • Péčeneprat, pouze chemické čištění, perchlorethylenem
 • Stupeň zvukové absorpce  při přídavku na řasení 0%
  • 0,35
 • Třída
  • D
 • Při přídavku na řasení  100%
  • 0,60
 • Třída
  • C

Teplota barvy a spektrum světla nejsou to samé!

Pokud konvexní čočka zachytí jeden modrý a jeden žlutý barevný paprsek, vznikne znovu bílé světlo. Dvě barvy, které spolu vytvářejí bílé světlo, tvoří komplementární barvy. Také směs  červeného, zeleného a modrého světla vytvoří bílé světlo.  

Spektrální rozložení světla paprsků o stejné barevné teplotě může být tedy velice rozdílné. Hovoří se o metamerních zdrojích světla.  Metamerní světlo může stejně jako žárovka  vykazovat kontinuální spektrum, nebo se jako úsporné žárovky nebo ploché obrazovky omezit na úzké spektrální pruhy.

TIP:  Světelné barvy pod 4700 Kelvinů vytvářejí hlubší vnímání černé

Přestože spektrální rozložení světla paprsků o stejné barevné teplotě může být rozdílné, praxe ukazuje, že čerň při teplotě pod 4700K je vnímána hlouběji. Samety TÜCHLER lightSORBER   jsou díky své mimořádné struktuře tkaní a díky nasazení speciálních barev a technologii barvení  schopné absorbovat světlo tak, jako žádný jiný nám známý textil. Nicméně budou mít ve většině případů ještě hlubší vnímání černě, pokud teplota světla leží pod 4700K.

CRI nach DIN6169
Grafik: Von Chris828 - Eigenes Werk, Gemeinfrei, Link

Žádná čerň se nevyskytuje  v Indexu reprodukce barvy CRI

Barva předmětu závisí na tom světle, v němž je pozorována, přesněji řečeno na těch barvách (spektrech), ze kterých se skládá „bílé“ světlo. Zatímco spektrum žárovek závisí na na počtu wattů, musí být u LED osvětlení a u jiných náhrad za žárovky označena i barevná reprodukce. To se děje udáním CRI- popřípadě hodnoty Ra, jako index reprodukce barvy.

Podle DIN 6169 je stanoveno 14 testovacích barev. Pro tyto se pak měří sekundární spektra s referenčním a testovacím zdrojem. Odchylky pak tvoří 14 referenčních hodnot (Ri).

Světla LED mohou být do určitého stupně nastavena na určité spektrum. S vícero různobarevnými LEDkami lze vytvořit světelný zdroj, který má naprosto odlišné spektrum než denní světlo, přesto však dosahuje indexu reprodukce barvy 90 a výše.

Množství referenčních barev, jež ovlivňují index barevné reprodukce, bylo rozšířeno na 15. Čím více barev ovlivňuje výpočet indexu, tím přesněji popisuje kvalitu světla. Protože se stanovuje průměr různých hodnot Ri, může mít i vysoce kvalitní zdroj slabiny při reprodukci jednotlivých barev.

To se podle našich pozorování týká především černi: Ani jediná z testovaných barev není tmavá, nemluvě již vůbec o barvě, která třeba jen míří směrem k černé. Takže se podle našich pozorování indexu CRI nevyskytuje žádná informace o tom, jak dobře, přesněji řečeno jak temně působí nejčastěji se vyskytující barva na jevišti, totiž černá.

Teprve s novou konstrukcí a technikou barvení, jež se uplatňuje u sametů TÜCHLER lightSORBER  se znovu dosahuje „starého známého“ vnímání černi.