Polské největší výstaviště obdrželo od TÜCHLER nejnovější zdvihací techniku.

Veletrhy v polské Poznani jsou mezinárodně známé pro inovativní průmyslové výstavy. Poznan je místo s největší infrastrukturou pro veletrhy a konference v Polsku. Veletržní zázemí disponuje 81 moderními konferenčními místnostmi, jako i 16 klimatizovanými halami s více než 110.000 m2 plochy. 

Proto je TÜCHLER Polsko zvláště hrdé na to, že mohlo také přispět. V návaznosti na sanaci haly 15 se tato vybavila moderní soustavou řetězových kladkostrojů.

Dohromady bylo nainstalováno 48 řetězových kladkostrojů TopKAT, které jsou všechny vybaveny tenzometry a inkrementálními snímači.

Pro každý světelný most byl naisntalován elektricky poháněný kabelový buben s napájecími a řídícími kabely. Pohony kabelových bubnů josu synchronizovány s danými řetězovými kladkostroji a garantuji bezvadný pohyb kabelů.

Produkce, dodávka & montáž na místě
12x TOPKAT 500 kg D8+ se snímači
36x TOPKAT 250 kg D8+ se snímači
48x Tenzometr
22x Pužinový kabelový buben s elektrickým pohon synchronizovaným s řetězovými kladkostroji
1x Systém řízení s 19´dotykovým panelem

Międzynarodowa Targi