Baletizol
TANEČNÍ POVRCH CONFIDANCE
1004284

Baletizol
TANEČNÍ POVRCH CONFIDANCE

1004284
As low as 2 468,40 Kč 2 040,00 Kč

výhodná odstupňovaná cena 925,47 Kč
Made in EU
 • High-End Ttaneční a jevištní podlahovina
 • zvýšená bezpečnost skvělými vlastnostmi podlahoviny
 • matný povrch je vhodný pro ideální nasvícení

 • Vysoká bezpečnost daná skvělými vlastnostmi povrchu
 • Hedvábně matný povrch, optimální k nascvícení
 • Tanečníci ocení kompaktní povrch s optimálními třecími hodnotami
 • Okamžité perfektní položení, jednoduché rozvinutí a svinutí, skladování a transport
 • Obzvláště rozměrově stabilní díky minerální vrstvě.

 • Změna rozměru v šířce/délce po 12 hodinách klidového času (EN 434) max. ≤0,3%
 • trvalá změna po bodovém zatížení (EN 433) max.: 0,15mm
 • Protiskluznost 
  • za sucha EN 13893: μ ≥ 0,67
  • za mokra EN 13893: ≥ 0,49
  • dle DIN V 18032-2: 0,8
 • Chemická odolnost výborná (EN 423)
 • Vyrobeno v EUkvalita zaručena dle DIN-EN-9001
Ke stažení

Přihlásit se nyní/registrovat se a zpřístupnit Downloads

Pro tuto prodejní položku nejsou k dispozici žádné soubory ke stažení.

As low as 2 468,40 Kč 2 040,00 Kč
plus náklady na přepravu včetně 21% DPH
Připraveno k odeslání:
skladem

Technické detaily:
 • samozhášivý; EN 13501-1, Cfl-s1
 • KM2 (123-FZ RF)
 • 100% vinyl
 • šířka 200 cm
 • 2600 g/m²
 • cca 15 a 20 bm role
 • tloušťka 2 mm
:
 • Balet: velmi dobré
 • Ochranný povrch: dobré
 • Povrch pro event a výstavu: dobré
 • Flamenco, step, irské tance: střední
 • Moderna, jazz, hip-hop: střední
 • Povrch pro show a efekty: nedoporučeno
 • Jevištní povrch: velmi dobré
 • Walz, foxtrott & Co: nedoporučeno
 • Contemporary: velmi dobré
Výstražná upozornění a návody

Všeobecných návodu k použití & bezpečnostních pokynů pro TANEČNÍ A PODLAHOVÉ KRYTINY v příloze!

1. Taneční podlahy a podlahové krytiny TÜCHLER jsou určeny k použití v kulturním, výstavním a zábavním oboru - jeviště divadel, koncertní sály, při různých událostech a akcích (eventy), veletrhy & výstavy ap. Respektujte uvedená hodnocení a pokyny k použití! Posouzení kvality jsou proto možná jen s ohledem na uvedenou funkci konkrétního produktu. Taneční podlahy a podlahové krytiny TÜCHLER nejsou určeny k domácímu nebo projektovému použití. Podle jakéhokoli hodnocení jsou tudíž pro podlahové krytiny nebo taneční podlahy vyloučeny jednoznačné normy, zejména DIN, jakož i na nich založené reklamace, pokud nejsou tyto normy v ojedinělých případech smluvně dohodnuty, a to v písemné formě.

2.Hladká a kluzká místa na tanečních podlahových krytinách představují nebezpečí úrazu. Taková místa vznikají zejména v důsledku ◦vzájemného působení kožního tuku a potu, jakož i leštěním při tančení ◦používání leštidel a voskování ◦Leštění při čištění podlahy Proto čistěte Vaši podlahu pravidelně a výhradně s použitím vhodných výrobků, jako jsou čisticí prostředky TÜCHLER, Antistat a Bison. Nikdy nepoužívejte leštidla! Přezkoušejte Vaše taneční povrchy, zda na nich nejsou hladká a kluzká místa, tato odborným vyčištěním odstraňte. Pokud by po několikaletém používání už nebylo možno dosáhnout potřebných hodnot tření tanečního povrchu, znamená to, že životnost Vaší podlahoviny skončila a taneční podlaha musí být vyměněna.

3.Taneční podlahovinu skladujte srolovanou, stojící kolmo nebo srolovanou na trubkách, pověšenou nejlépe na transportním vozíku TÜCHLER. Při horizontálním skladování rolí na sebe využijte skladování roznášející zatížení, jako např. pásy ze styroporu. Nestohujte nikdy více než 4 řady (tzn. maximálně 3 role na nejspodnější) (ConfiDance a Consor 20m-role 3 řady, tj. max. 2 role na nejspodnější) na sebe, poněvadž jinak může dojít k deformaci korpusu a těžkým otlakům. Taneční podlahoviny mohou při korektním horizontálním skladování šikmo k podélnému směru vykazovat průběžné tlakové čáry, které však neznamenají žádné omezení pro tanec, a proto nepředstavují žádné snížení hodnoty. Jestliže obdržíte podlahovou krytinu zabalenou v kartonu, pak nikdy nestohujte více než 3 kartony nad sebou, tzn. nejvýše 2 kartony na nejspodnějším

4.Teploty: Taneční a jevištní podlahoviny sestávají z termoplastického PVC. Před každým rozvinutím je nutno sledovat teplotu role, která nesmí být nižší než 18 °C (Broadway, ColorXHochglanz: min. 22 °C). Nižší teplota role může způsobit její neohebnost (tuhost) a tvoření zvlněných míst. Při arktických teplotách nastává nebezpečí zlomu. Při přímém slunečním záření jsou možná trvalá poškození a silně zvýšené hodnoty tření.

5.Návod k pokládce podlahovin pro mobilní použití Mobilní způsob pokládky je typický pro jeviště, divadla, operní a koncertní sály, ale také pro dočasné události, hřiště nebo zkušebny, přičemž takové dočasné použití někdy může trvat i celá léta. Pásy podlahoviny se rolují volně, lem k lemu přiložené a na horní straně zalepené lepicí páskou. Mějte na zřeteli, že tento způsob pokládky neodpovídá normě ve smyslu všeobecných norem pokládky podlahových krytin. Reklamace opírající se o příslušné normy pokládky podlahových krytin jsou proto vyloučeny. Při použití tohoto druhu pokládky mějte zejména na zřeteli, že lepicí pásky podléhají opotřebení a musí se pravidelně měnit, při vadné lepicí pásce v případě proniknutí vody na spodní stranu taneční podlahoviny se podlaha může posunout a není přitom vyloučeno tvoření zvlněných míst. Použití mycích strojů na podlahy může způsobit nehody a zničení podlahy.

6.Návod k pokládce podlahovin pro opakované použití Semipermanentní způsob pokládky je typický pro dočasné akce, hřiště a zkušebny, přičemž na povrchu nemá být vidět žádná lepicí páska; dočasné použití někdy může trvat i celá léta. Pásy podlahoviny se rolují volně, lem k lemu přiložené a na spodní straně zalepené oboustrannou lepicí páskou. Mějte na zřeteli, že tento způsob pokládky neodpovídá normě ve smyslu všeobecných norem pokládky podlahových krytin. Reklamace opírající se o příslušné normy pokládky podlahových krytin jsou proto vyloučeny. Při použití tohoto druhu pokládky mějte zejména na zřeteli, že lepicí pásky na spodní straně podlahy mohou zanechávat stopy, není vyloučeno tvoření zvlněných míst, která je nutno odstranit uvolněním a opětovným lepením, na spodek taneční podlahoviny také může proniknout voda. Použití mycích strojů na podlahy může způsobit nehody a zničení podlahy.

7.Návod k pokládce podlahovin pro permanentní použití Pokládka podlahovin pro permanentní použití musí provedena odbornými pracovníky v souladu s všeobecnými normami pro pokládku podlahových krytin. Respektujte výše uvedený pokyn a přesvědčte se, zda je Vaše podlahovina vhodná pro tento druh pokládky Požadavky na podklad pod podlahovou krytinu: Podklad pod podlahovou krytinu musí být suchý, perfektně hladký a nesmí vykazovat trhliny, ani ulpívající materiály, odprýskávající vrstvy, chemické protiadhezní vrstvy, a musí být prostý prachu. V případě betonové podkladní vrstvy nesmí vlhkost přesáhnout 2,5 %, v případě potěru 0,5 %. Před pokládkou je třeba přezkoumat příslušné údaje o vlastnostech podkladu. Případně je zapotřebí předběžná úprava Primerem.

Lepení: Taneční povrch na místě rozvinout a 24 hodin nechat aklimatizovat. Poté co se podlahovina zrelaxuje, přistřihněte ji po nadměrné délce na každé straně +5 cm. Podlahové pásy odsuňte do poloviny a naneste na podklad ozubenou stěrkou lepidlo. Pásy přitlačte tak, abyste je vytlačili z vrstvy lepidla bubliny a pevně pásy přitiskněte. Jako lepidlo doporučujeme použít Thomsit K 188E od firmy Henkel. Respektuje také pokyny pro zpracování tohoto lepidla! Dbejte na to, aby byly taneční povrchy tenké a hladké (nevzorované) a zejména a zejména aby při rozptýleném světle, protisvětle bočním světle nebyly proto viditelné ani nejnepatrnější nerovnosti povrchu. Nezpůsobuje to žádné omezení tanečních vlastností, a proto nepředstavuje snížení hodnoty.

Horkovzdušné svařování - doporučeno pro taneční povrchy Consor, ConfiDance a Glitter 200: Po zaschnutí lepidla (řiďte se prosím předepsané doby schnutí Vašeho lepidla) vhodnou frézou uvolněte spoje a odstraňte zbytky lepidla. Pro taneční povrch Consor doporučujeme výhradně použití svařovací šňůry TÜCHLER®. Nastavte teplotu horkého vzduchu minimálně na 300 °C. Před definitivním svařováním je třeba na Vašem strojním zařízení přezkoušet správná nastavené teploty a rychlosti. Po ochlazení svarového spoje odstraňte přečnívající části svařovací šňůry ve dvou krocích: Nejdříve odeberte jen asi polovinu šňůry vhodným nožem nebo hoblíkem. Až po úplném vychlazení zbytku na rovině podlahy zarovnejte hoblováním do roviny. Dejte pozor na to, aby barvy svařovacích šňůr nebyly stejné jako barvy podlahoviny.

Svařování zastudena - doporučeno pro taneční povrchy Drosselmeyer + Event: Zde mohou být použity všechny vhodné standardní (obchodně běžné) chemikálie. Musí být provedeny předběžné testy. Ošetření: Ošetření může být buď manuální nebo pomocí kartáčového vysavače. Rozsáhlou zbytkovou vlhkost, např. laky, vysajte nebo dosucha vydrhněte.


8. Používání oboustraně použitelných tanečních podlah a podlahovin:
Když chcete použít určitou stranu podlahoviny, která je navinuta dovnitř návinu, potom převiňte takovou roli před prvním použitím naopak. Po převnutí leží potom požadovaná strana na vnější straně návinu. nechte tuto roli na 24-48 hodin odležet při pokojové teplotě (min 22°). Tímto dosáhnete toho, že hrany podlahoviny leží rovně. V opačném případě budou se budou hrany mírně zvedat.
Toto opatření je o to důležitější, pakliže podlahovinu nechcete slepit s podkladem. Skladujte proto vaší oboustrannou podlahovinu vždy tak, aby strana, kterou chcete příště používat byla na vnější straně role.

Copyright © 2021 TUCHLER jevištní a textilní technika spol. s r.o. Designed by WebOffice GmbH & Co. KG.