PVC-LIGHT
1004182

PVC-LIGHT

1004182
1 095,05 Kč 905,00 Kč

výhodná odstupňovaná cena 1 095,05 Kč
Pro použití ve volném prostředí bez omezení, napřiklad jako reklamní plocha, potahy stěn a stropů atd.
  • velmi pevná tkanina z PVC - pro použití venku
  • požární odolnost zůstává i po smáčení, nebo bouřkách
  • pro digitální tisk
  • pro projekci

bez DPH včetně DPH
od 1 bm
1 430,00 Kč 1 730,30 Kč
od 10 bm
1 223,00 Kč 1 479,83 Kč
od 25 bm
1 015,00 Kč 1 228,15 Kč
od 50 bm
905,00 Kč 1 095,05 Kč
plus náklady na přepravu
1 095,05 Kč 905,00 Kč
plus náklady na přepravu včetně 21% DPH
Připraveno k odeslání:
skladem

Technické detaily:
  • samozhášivý; EN13501 B-s2, d0
  • obtížně hořlavý dle GOST R 50810-95
  • 100% polyvinylchlorid
  • šířka 500 cm
  • 255 g/m²
  • cca 50 bm role
Výstražná upozornění a návody

Upozorňujeme, že dodávka příjde ve složeném stavu.
  Upozorňujeme, že se záhyby vzniklé při skládání úplně neztratí.
 Za příplatek, pokud je to vzhledem k formátu možné, zabalíme v rolích.

Všeobecných návodu k použití & bezpečnostních pokynů pro "POUŽITELNOST POD SPRINKLERY" v příloze!

Posouzení pojmu „vhodný pro sprinklerové použití“, resp. „vhodný pro použití sprinklerů“ provádí firma Tüchler podle testů ÖTI (Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH) nebo se odvozuje z testů našeho podniku, které nezpůsobují ani podstatnou změnu v rozvodu vody, ani podstatné zpomalení průtoku vody.

Mějte na zřeteli, že pro použití materiálu pro hasicí zařízení (sprinklerové hasicí zařízení):

•nejsou známé ani normy EN, DIN, ÖN, ani jiné normy, které by vzhledem k posouzení vhodnosti použití sprinklerů a materiálů měly mezinárodně uznávanou platnost.

•posudky ÖTI (Ústavu ekologie, techniky a inovací a akreditovaného zkušebního ústavu pro zkoušky odolnosti proti ohni (EN - evropské normy) analyzují textilie tehdy jako vhodné pro sprinklerové použití, jestliže prokazují rovněž i k nule konvertující schopnost zadržovat vodu.

•pro Německo mohou požadavky záležet na pojišťovnictví (prevence škod). Ty však nejsou vyžadovány pro každé jeviště nebo veletržní prostor a kromě Německa nemají žádný zákonný podklad.

•před použitím se proto informujte se o lokálních předpisech!

•před použitím si také u místních úřadů nechte materiál schválit pro dané konkrétní použití!

•reklamace nebo nároky na náhradu škody, která vznikla v důsledku „neschválení“ materiálů, které firma Tüchler jakýmkoliv způsobem označila jako „vhodné pro použití sprinklerů“, jsou vyloučeny.

Copyright © 2021 TUCHLER jevištní a textilní technika spol. s r.o. Designed by WebOffice GmbH & Co. KG.