lightSORBER: nowoczesny silnik hybrydowy dla różnych “paliw świetlnych“

Barwę splotu skośnego Państwa kurtyny scenicznej można w przenośnym znaczeniu porównać z silnikiem a Państwa światło z paliwem dla percepcji barw.

Aby jedno i drugie perfekcyjnie funkcjonowało, silnik i paliwo muszą do siebie pasować.

Dotyczy to w znaczym stopniu kurtyn scenicznych, ponieważ czerń jest szczególnym „obciążeniem“ dla ludzkiego oka. Ostatnimi laty „paliwo” czyli światło, zostało wskutek technologii LED znacząco zmienione. Niektóre czarne powierzchnie zaczęły być „niejednolite“ – percepcja ukazywała je jako jasne, srebrzyste, szarawe, pomięte – w każdym razie już nie tak czarne jak wcześniej.

Aby funkcjonować silnik spalinowy potrzebuje paliw kopalnych  a silnik elektryczny prądu. Tylko silnik hybrydowy jest dostosowany do obu rodzajów tych paliw.

Aksamity lightSORBER firmy TÜCHLER  są takimi silnikami hybrydowymi dla czerni: w równiej mierze przeciwdziałają uciążliwie niebieskim, spektralnym właściwościom światła LED jak i uciążliwie czerwonemu spektrum klasycznych żarówek wolframowych. Odbierane są jako czarne również, gdy używane są różne źródła światła w tym samym czasie.

Krótko mówiąc: aksamity lightSORBER firmy TÜCHLER zapewniają najbardziej neutralną pod względem barwy głęboką czerń dla wszystkich dostępnych na rynku rodzajów światła.

W tych temperaturach barwowych  TÜCHLER dokonuje pomiarów

Na czym polega hybrydowość aksamitów lightSORBER?

Postrzegana barwa splotu skośnego może powstać zarówno wskutek struktury powierzchni jak i wskutek chemicznych barwników. W większości przypadków występuje przypadkowa kombinacja obu tych czynników. 

Zespół ds. rozwouju aksamitów   lightSORBER opracował po raz pierwszy konkretne konstrukcje tkanin, które już ze względu na swoją strukturę powierzchniową pochłaniają szczególnie dużo energii świetlnej. Oprócz tego opracowano nowe kombinacje barwników, które w całym spektrum światła widzialnego pochłaniają największą ilość energii.

Efektem tego jest wyjątkowo silne hybrydowe działanie aksamitów  lightSORBER  oraz najgłębsza czerń aksamitu.

Czarny aksamit “light“: 450g/m2 dla zapewnienia najgłębszej czerni

Dotychczas obowiązywała reguła: im większa gramatura, tym czarniejszy aksamit. 

Proces rozwoju aksamitu TÜCHLER lightSORBER pokazuje, że struktura powierzchni aksamitu jest istotnym czynnikiem w zakresie absorpcji światła. 

Gramatura jest przy tym jedynie efektem a nie przyczyną wysokiej głębi barwy. Aksamitem o najgłębszej czerni jest aksamit TÜCHLER lightSORBER  DD25 o praktycznie lekkiej gramaturze 450g/m².

Gramatury aksamitu nie odgrywaja zatem dla głębi czerni dominującej roli.

Są jednak inne przyczyny, dla których na scenach chętnie stosuje się cieżękie aksamity. Do przyczyn takich należy przede wszystkim ciężki układ fałd w przypadku kurtyn ruchomych lub wymogi akustyczne.

Dlatego posiadamy w naszej ofercie lightSORBER również aksamit D18 o gramaturze 600g/m²-charakteryzujący się tylko nieznacznie obniżoną głębią czerni.

Farbdifferenzmessung

Pomiar różnicy barw zgodnie z normą DIN6174*

Aksamity lightSORBER przekonują swoimi wartościami współczynnika światła, które w obszarze 400-500Nm (niebieski) są o 35% a w obszarze 500-700Nm (żółty do czerwonego) nawet o ponad 70% mniejsze niż w przypadku porównywalnych luksusowych aksamitów firm konkurencyjnych.

Dane Techniczne

lightsorber Samte

lightSORBER DD25

 • Gramatura 450 g/m2
 • Materiał 100% CO
 • Siła rozrywająca osnowa 80kg
 • Siła rozrywająca wątek 60kg
 • Wydłużenie przy zerwaniu osnowa 9%
 • Wydłużenie przy zerwaniu wątek 11%
 • Skurczenie w trakcie czyszczenia chem. -2%
 • Odporność na tarcie 3%
 • Odporność na działanie światła 4
 • Pielęgnacja: nie prać, tylko chem. czyszczenie przy użyciu perchloretylenu
 • Współczynnik pochłaniania dźwięku przy marszczeniu 0%
  • 0,5
 • Klasa
  • D
 • Przy marszczeniu 100%
  • 0,65
 • Klasa
  • C

lightSORBER DD18

 • Gramatura 600 g/m2
 • Materiał 100% CO
 • Siła rozrywająca osnowa 70kg
 • Siła rozrywająca wątek 100kg
 • Wydłużenie przy zerwaniu osnowa  13%
 • Wydłużenie przy zerwaniu wątek  10%
 • Skurczenie w trakcie czyszczenia chem. -2%
 • Odporność na tarcie 3%
 • Odporność na działanie światła  4
 • Pielęgnacja: nie prać, tylko chem. czyszczenie przy użyciu perchloretylenu
 • Współczynnik pochłaniania dźwięku przy marszczeniu 0%
  • 0,35
 • Klasa
  • D
 • Przy marszczeniu 100%
  • 0,60
 • Klasa
  • C

Temperatura barwowa i widmo optyczne światła (spektrum) to nie to samo!

W przypadku padania niebieskiej i żółtej wiązki światła na wypukłą soczewkę powstaje ponownie światło białe. Dwie barwy, które razem generują białe światło, tworzą barwy dopełniające. Również połączenie światła czerwonego, zielonego i niebieskiego generuje światło białe.

Z tego względu rozkład widmowy światła wydobywającego się z promienników o tej samej temperaturze barwy może być bardzo różny. Mówi się o twz. segmentowych źródłach światła. Światło segmentowe może tak jak w przypadku klasycznych żarówek cechowac się ciągłym widmem optycznym lub jak w przypadku żarówek energooszczędnych bądź płaskich ekranów ograniczać się do kilku wąskich pasów segmentowych.

RADA: barwy światła poniżej 4700 Kelwinów zapewniają głębszą percepcję czerni

Nawet jeśli rozkład widmowy śwaitła wydobywającego się z prominników o tej samej temperaturze barwy może byc różny, w praktyce okazuje się, że percepcja czerni w przypadku temperatur barwowych poniżej 4700K jest głębsza. Ze względu na swoją specjalną strukturę tkaniny oraz zastosowanie specjalnych barwników i procesów farbowania aksamity lightSORBER firmy TÜCHLER pochłaniają światło w całym widocznym spektrum światła jak żadna inna znana nam tkanina. Mimo to w większości przypadków percepcja czerni będzie jeszcze głębsza, jeśłi temperatura barwowa będzie poniżej 4700 Kelwinów.

CRI nach DIN6169
Grafik: Von Chris828 - Eigenes Werk, Gemeinfrei, Link

We wskaźniku oddawania barw CRI nie występuje czerń

Barwa przedmiotu zależy od światła, w którym na przedmiot patrzymy ,a dokładniej od barw (spektrum), z których składa się „białe“ światło. Podczas gdy spektrum tradycyjnych żarówek zależy tylko od ich mocy wyrażonej liczbą watów, w przypadku żarówk LED jak i innych zamienników tradycyjnych żarówek konieczne jest oznaczenie oddawania barw. Odbywa się to poprzez podanie wartości CRI wzgl. Ra, czyli wskaźnika oddawania barw.

Norma DIN 6169 przewiduje 14 barw testowych. Dla nich mierzone są widma wtórne referencyjnym i testowym źródłem światła. Odchylenia dają 14 wartości refernecyjnych (Ri).

Żarówki LED mogą być do pewnego stopnia ustawione na określone widmo. Za pomocą kilku żarówek LED o różnych barwach można wygenerować źródło światła o zupełnie innym widmie niż to światła dziennego, a mimo to osiągające wskaźnik oddawania barw na poziomie 90 i więcej.

Liczba barw refenencyjnych uwzględnianych we wskaźniku oddawania barw została rozszerzona do 14 a później do 15. Im więcej  barw jest uwzględnianych w obliczeniu wskaźnika, tym dokładniej opisuje on jakość światła. Ponieważ średnia jest obliczana na podstawie różnych wartości Ri, również wysokojakościowe źródło światła może wykazywać słabe strony podczas wyświetlania pojedynczych barw.

Według naszych obserwacji dotyczy to zwłaszcza czerni: żadna z barw testowych nie jest barwą ciemną, nie mówiąc już o tym, żeby nawet przypominała czerń. Z tego względu na podstawie naszych obserwacji CRI nie informuje o tym, jak dobrze – bądź formułując trafniej jak głęboko i neutralnie pod względem kolorystycznym – ukazuje się najczęstsza barwa sceniczna, czyli czerń.

Dopiero dzięki nowej konstrukcji i technice farbowania, które są stosowane w aksamitach lightSORBER firmy TÜCHLER, ponownie osiągamy „dobrze znaną” percepcję czerni.