Serwis roczny

Bezpieczeństwo, komfort i oszczędności kosztów dzięki umowom serwisowym TÜCHLER

Skorzystaj z naszych dostosowanych do potrzeb umów serwisowych, aby zapewnić zgodność z przepisami prawa oraz terminową konserwację i tym samym utrzymać bezpieczeństwo i efektywność Twoich urządzeń scenicznego zaopatrzenia.

Roczna kontrola Twoich urządzeń scenicznych

Ten ważny środek bezpieczeństwa jest nie tylko decydujący dla Twojego bezpieczeństwa i niezawodności działania Twoich urządzeń , ale jest także wymagany prawnie dla urządzeń sceny takich jak wciągarki łańcuchowe, wciągarki linowe , ekrany rolowane od szerokości 5 m , zapadnie i inne .  

Podstawy prawne i ich znaczenie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 w sprawie  rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 pażdziernika 2018 r w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego , wciągniki , wciągarki i dźwigniki podlegają Dozorowi Technicznemu i konieczności bezpiecznej eksploatacji, obsługi i konserwacji  ( §7 pkt. 1 Rozporządzenia z dnia 30.10.2018 r. ) . Dla urządzeń transportu bliskiego konieczne jest również prowadzenie dziennika konserwacji wypełnianego przez uprawnionego konserwatora 

Indywidualne umowy serwisowe dla Twojej firmy

Skorzystaj z naszych umów serwisowych , które zostaną „skrojone” specjalnie do Twoich wymagań  i terminów . Nasi doświadczeni Technicy , którzy regularnie są szkoleni przez producentów urządzeń , prowadzą przeglądy z najwyższą starannością i wiedzą fachową . 

Zalety umów serwisowych TUCHLER

Nigdy więcej nie przegap wymaganego prawem przeglądu

Mit einem TÜCHLER Wartungsvertrag können Sie sich darauf verlassen, dass Sie rechtzeitig eine Benachrichtigungen vor jeder anstehenden Wartung erhalten.

Nigdy więcej nie zapomnij o terminie serwisu

Skoordynujemy z Tobą termin , tak aby bezkolizyjne umożliwić użytkowanie Twoich urządzeń scenicznych 

Żadnych kłopotów z władzami

Z naszymi umowami serwisowymi , przeglądy wymagane prawem staną się dziecinną igraszką 

Oszczędzaj pieniądze - unikaj stresu

Dzięki regularnej konserwacji unikniesz kosztownych napraw awaryjnych i przedłużysz żywotność swoich urządzeń 

Bądź bezpieczny i skup się na swoich ważnych zadaniach

Wybierając TUCHLER do konserwacji i rocznych przeglądów, możesz bez obaw poświęcić się swojej głównej działalności, podczas gdy my zajmiemy się bezpieczeństwem i efektywnością Twoich urządzeń scenicznych.

Skontaktuj się z nami

Chcesz niezawodnie spełnić obowiązki inspekcyjne i konserwacyjne swoich urządzeń scenicznych? Skontaktuj się z nami już dziś pod adresem info@tuchler.pl lub zadzwoń do nas pod numer  +48 (22) 647 90 50, aby uzyskać poradę od naszych specjalistów.

FAQ dotyczące rocznych przeglądów, konserwacji i serwisu

Czy TÜCHLER również wykonuje konserwacje bez umowy serwisowej?

Tak, TÜCHLER wykonuje również konserwacje bez istniejącej umowy serwisowej. Dzieje się to na podstawie indywidualnej oferty i, jeśli urządzenie nie jest nam znane, po odpłatnej wizytacji i stworzeniu wstępnego raportu..

Co obejmuje roczna konserwacja i przegląd wciągników łańcuchowych?

Roczna konserwacja obejmuje kompleksową kontrolę ogólnego stanu i mechaniki wciągników łańcuchowych. Obejmuje to:

 • Sprawdzenie stanu i mocowania zawiesia jednoogniwowego lub haka ładunkowego na obudowie
 • Sprawdzenie stanu i mocowania magazynu łańcucha wraz z zabezpieczeniem wtórnym
 • Sprawdzenie odkształceń, uszkodzeń lub zużycia całego łańcucha ładunkowego i haka ładunkowego
 • Sprawdzenie wprowadzenia łańcucha, koła kieszeniowego oraz wszystkich urządzeń do doprowadzania i odprowadzania łańcucha
 • Sprawdzenie hamulca roboczego i bezpieczeństwa w tym przełącznika kontroli szczeliny powietrznej i urządzenia przeciwprzegrzewania, o ile są dostępne
 • Niezależny test hamulca poszczególnych hamulców z nominalnym obciążeniem
 • Test obciążenia z 120% nominalnego obciążenia (test siły podnoszenia/przeciążenia) z ciężarami testowymi i przyrządami pomiarowymi
 • Testowanie i dostosowywanie parametrów na enkoderze przyrostowym i enkoderze wartości bezwzględnej, o ile są dostępne
 • Testowanie i dostosowywanie systemu pomiaru obciążenia, o ile jest dostępny
 • Sprawdzenie gotowości do wycofania środków nośnych
 • Odbiór przez autoryzowanego eksperta.
 • Sprawdzenie połączeń elektrycznych w tym odciągów
 • Pomiar rezystancji izolacji
 • Sprawdzenie środków ochrony przed dotykiem
 • Sprawdzenie oznakowania

Dlaczego konieczna jest roczna kontrola urządzeń scenotechnicznych?

Roczna kontrola jest niezbędna zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i z powodu wymogów prawnych. W Polsce regularna konserwacja urządzeń scenotechnicznych jest wymagana prawnie i kluczowa dla niezawodności i bezpieczeństwa urządzeń.

Jakie podstawy prawne obowiązują dla konserwacji urządzeń scenotechnicznych w Polsce?

Konserwacja urządzeń scenotechnicznych podlega w Polsce Kodeksowi Pracy, Rozporządzeniu o Środkach Pracy oraz normom PN-EN 17206, M 9632 i E 8701-1. Te ustawy i normy regulują standardy bezpieczeństwa, które muszą spełniać urządzenia scenotechniczne.

Jak firmy korzystają z indywidualnych umów serwisowych TÜCHLER?

Firmy korzystają z dostosowanych umów serwisowych, które są specjalnie dopasowane do ich potrzeb i harmonogramów. Zapewnia to przestrzeganie wszystkich wymogów prawnych, optymalną funkcjonalność i przedłuża żywotność urządzeń.

Jakie korzyści oferują umowy serwisowe TÜCHLER?

Umowy serwisowe TÜCHLER zapewniają, że wszystkie obowiązkowe kontrole prawne są przeprowadzane terminowo. Ułatwiają koordynację terminów, gwarantują przestrzeganie wymogów prawnych i pomagają oszczędzać koszty poprzez unikanie napraw awaryjnych.

Jak koordynowane są terminy konserwacji?

Terminy konserwacji są automatycznie uzgadniane z klientem, aby zapewnić, że nie zakłócają one pracy operacyjnej.

Co dzieje się podczas inspekcji urzędowych?

Z umową serwisową TÜCHLER jesteś przygotowany na wszystkie inspekcje urzędowe, ponieważ Twoje urządzenia zawsze spełniają aktualne wymogi prawne.

Jak klienci mogą umówić termin konserwacji?

Klienci mogą umówić termin konserwacji przez e-mail na info@tuechler.at lub telefonicznie pod numerem 01 400 10 33. Nasz personel specjalistyczny jest do dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania..

Czy istnieje serwis awaryjny dla pilnych prac konserwacyjnych?

Tak, TÜCHLER oferuje serwis awaryjny dla pilnych prac konserwacyjnych. Usługa ta zapewnia, że krytyczne problemy są szybko i efektywnie rozwiązywane, aby nie zakłócać działania operacyjnego.

Czy istniejące urządzenia mogą być konserwowane przez TÜCHLER, nawet jeśli nie zostały przez nich zainstalowane?

Tak, TÜCHLER oferuje konserwacje dla wszystkich urządzeń scenotechnicznych, niezależnie od tego, kto je zainstalował. Jednak przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych konieczne jest oddzielne sprawdzenie i ocena urządzenia.

Jak przebiega komunikacja w trakcie procesu konserwacji?

W trakcie całego procesu konserwacji TÜCHLER utrzymuje ścisły kontakt z klientami, aby zapewnić przejrzystość i wyjaśnić wszelkie pytania.

Jakie szkolenia otrzymują technicy z TÜCHLER?

Technicy z TÜCHLER regularnie uczestniczą w szkoleniach, aby być na bieżąco z najnowszymi technologiami i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Szkolenia te często prowadzone są bezpośrednio przez producentów urządzeń.

Jak TÜCHLER przyczynia się do zrównoważonego rozwoju?

TÜCHLER przykłada dużą wagę do zrównoważonych praktyk w konserwacji i utrzymaniu urządzeń scenotechnicznych. Regularne konserwacje i stosowanie trwałych materiałów minimalizują obciążenie środowiska.

Jak TÜCHLER radzi sobie z nieoczekiwanymi problemami technicznymi?

W przypadku nieoczekiwanych problemów technicznych TÜCHLER reaguje szybko i efektywnie. Dostępny jest zespół doświadczonych techników, gotowych do natychmiastowego rozwiązania problemów.

Co odróżnia TÜCHLER od innych dostawców w branży?

TÜCHLER wyróżnia się wysokim poziomem kompetencji, zorientowaną na klienta obsługą oraz ścisłym przestrzeganiem przepisów prawnych, co czyni firmę niezawodnym partnerem w technice scenicznej.

Copyright © 2021 TUCHLER Polska Sp. z o.o. Designed by Weboffice GmbH & Co. KG.