Wskazówki ostrzegawcze

 

Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące folii projekcyjnej na metry
w wersji z dnia 1 stycznia 2014

 1. Fałdy
  Folie projekcyjne są składane do pakowania i wysyłki. Po otwarciu i rozciągnięciu folii projekcyjnych z każdej strony fałdy z reguły się całkowicie rozprostowują. Jeśli jest taka możliwość techniczna, folie projekcyjne można za dopłatą za opakowanie i transport wysyłać również w stanie zwiniętym. Dzięki temu może nie dojść do pofałdowań lub fałdy mogą zostać całkowicie usunięte. Proces powrotu do normalnego stanu zależy od temperatury w pomieszczeniu, naprężenia montażowego i czasu. Widoczne pozostałe fałdy nie powodują jednak obniżenia wartości folii projekcyjnej.

 2. Zastosowanie folii projekcyjnych zgodne z przeznaczeniem.
  Folie projekcyjne są zoptymalizowane w zależności od typu do zastosowań w projekcji wideo, slajdów lub filmowej z naświetlaniem od przodu i od tyłu. Gładką i płaską powierzchnię uzyskuje się dopiero po równomiernym rozciągnięciu folii projekcyjnych z każdej strony. Powstawanie pofałdowań i skrzywienia nie stanowią obniżenia wartości, jeśli folia projekcyjna nie zostanie naciągnięta równomiernie z jednej lub kilku stron.
  Zastosowanie ze smugami światła i światłem bocznym: w tych przypadkach konieczne jest równomierne naciągnięcie z każdej strony. Widoczne pozostałe fałdy, szwy oraz pofałdowania, wynikające z naciągania lub montażu, nie stanowią obniżenia wartości foli projekcyjnej.

 3. Ocena odchyłek kolorów i różnic w jasności
  Folie projekcyjne są wytwarzane w dużych instalacjach technicznych branży PVC i podlegają rygorystycznym kontrolom jakości. Jednak i w tej branży występują tolerancje. Są one bardzo małe i często nie da się ich zauważyć w normalnych warunkach oświetlenia. Rzadko odchyłki te są widoczne w określonych warunkach zastosowania.
  Należy pamiętać, że odchyłki kolorów, które stają się widoczne dopiero po przekroczeniu kąta patrzenia odpowiadającego połowie gęstości światła, wynikają z techniki i nie stanowią obniżenia wartości.

 4. Zastosowanie w ekranach rozwijanych
  Wszystkie folie projekcyjne firma Tüchler® może wykonać w ekranach rozwijanych w wersji bardzo płaskiej. Należy zapytać o ofertę. Montaż folii projekcyjnych w ekranach rozwijanych przez firmy zewnętrzne odbywa się na własne ryzyko. W takim przypadku firma Tüchler® jest zwolniona ze wszelkich roszczeń odpowiedzialności i/lub odszkodowawczych.

 5. Stabilność wymiarów + tolerancje dla towarów ciętych
  Folie projekcyjne składają się z materiału termoplastycznego. Materiał zmienia swoje właściwości rozciągania, miękkość i wymiar długości wraz ze zmieniającą się temperaturą w pomieszczeniu. Wykroje podlegają zawsze tolerancji +- 2% przy temperaturze w pomieszczeniu 22°C.

 6. Zastosowanie w zimie i w regionach zimnych
  Należy zwrócić uwagę, że folie projekcyjne mogą znacznie się schłodzić podczas transportu. W takim przypadku folie projekcyjne należy przed otwarciem pozostawić na co najmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej > 21° w opakowaniu otwartym z każdej strony. W niskich temperaturach folia projekcyjna sztywnieje i już przy średnio ostrych krawędziach mogą pojawić się na niej przecięcia lub nieodwracalne odciski i przejaśnienia.

 7. Okres trwałości folii projekcyjnych
  W przypadku prawidłowego użytkowania i przechowywania w temperaturze pokojowej folie projekcyjne można stosować przez wiele lat.
  Folie projekcyjne zawierają zmiękczacze, które z czasem się wydostają. Po kilku latach mogą więc na powierzchni wystąpić zjawiska takie jak zmiany kolorów, żółknięcie, łamliwość, zmniejszona wytrzymałość na rozdzieranie bądź plamy podobne do oleju. Zjawiska te nie są wadami podlegającymi gwarancji, lecz typowymi objawami starzenia materiału.

 8. Wykluczenie normy DIN oraz innych norm dotyczących przezroczy
  Forma projekcyjna została zoptymalizowania do zastosowań w teatrze, operze, na wydarzeniach, targach, w trasach itp. Charakteryzuje się więc zależnym od typu kolorem, zachowaniem podczas projekcji, trwałością i właściwościami pożarowymi. Folia nie została zaprojektowana do zastosowań w kinach lub użytkowania w sposób podobny do kina. Wykluczone są więc wszelkie oceny według norm właściwych dla powierzchni projekcyjnych, w szczególności DIN oraz związane z tym reklamowanie wad, o ile oceny te nie zostały w poszczególnych przypadkach uzgodnione w formie pisemnej w umowie.

 


Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące trudnopalnych materiałów bawełnianych
w wersji z dnia 1 stycznia 2014

Jeśli nie ustalono inaczej, materiały bawełniane określane jako trudnopalne posiadają wykończenie półstałe trudnopalne. Oznacza to, że właściwości trudno palne występują cały czas, dopóki materiał nie zostanie silnie nawodniony lub uprany. Po silnym nawodnieniu lub praniu ochrona przed płomieniami traci skuteczność!  

W przypadku specjalistycznego czyszczenia chemicznego bez środków odtłuszczających oraz z niewielką ilością wody ochrona przed płomieniami może zostać zachowana. Po czyszczeniu chemicznym niezbędne są testy!

 


Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące materiałów z tkaniny Trevira CS oraz włókien poliestrowych FR
w wersji z dnia 1 stycznia 2014

 • Materiały z tkaniny Trevira CS i poliestru FR można prać  zgodnie z oznaczeniem pielęgnacji, bez utraty właściwości trudnopalności.
 • W przypadku stosowania środków pielęgnacyjnych wykazujących powinowactwo do włókien, takich jak płyny do płukania (Silan), materiał może stracić właściwości trudnopalne!
 • W razie zabrudzenia lub nałożenia materiałów obcych (np. pomalowania, zadrukowania itd.) materiał może stracić właściwości trudnopalne!
 • Dlatego regularnie należy zlecać specjalistom kontrolę właściwości trudnopalnych.

 


Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące aksamitów
w wersji z dnia 1 stycznia 2014

 1. Opakowanie i przyjęcie towaru aksamitów scenicznych dostępnych na metry:
  wszystkie aksamity sceniczne dostarczane na metry są starannie pakowane i zawieszane w kartonach transportowych. Kartony transportowe są z reguły transportowane w pozycji leżącej, przywiązane do palet.
  UWAGA: nabywca podczas przyjmowania towaru musi zwrócić uwagę, aby wszystkie kartony transportowe były dostarczane w pozycji leżącej i przywiązane. Jeśli tak nie jest, należy niezwłocznie odnotować to na dokumentach spedycyjnych. W przypadku nadejścia luźnych kartonów transportowych zachodzi prawdopodobieństwo, że kartony były transportowane lub przechowywane w pozycji pionowej. Powoduje to nieodwracalne uszkodzenia aksamitu scenicznego. Wyraźne oznaki fałd paskowych / harmonijkowych i odciśnięcia, przebiegających powtarzalnie w kształcie łukowym na jednej lub obydwu krawędziach.
  Są to jednoznacznie uszkodzenia transportowe, za które odpowiada spedytor/firma transportowa. Nabywca może jednak wnosić roszczenia tylko wtedy, gdy przybycie luźnych kartonów odnotuje natychmiast po przyjęciu towaru na dokumentach spedycyjnych lub całkowicie odrzuci przyjęcie towaru. Uszkodzenie może wystąpić również wtedy, gdy na kartonie nie ma żadnych widocznych szkód! Ponadto w niezmienionym brzmieniu obowiązuje punkt 10. ogólnych warunków handlowych firmy Tüchler Bühnen- & Textiltechnik GmbH.
 2. Dokładność kolorów i pasma odbijające światło
  Mimo zachowania staranności w odniesieniu do kolorów nie da się całkowicie uniknąć odchyłek odcieni ze względów technicznych. Dotyczy to również jednej i tej samej partii kolorów. Lekkie odchyłki kolorów, w szczególności te, których nie można było rozpoznać lub były trudne do rozpoznania w przypadku wykorzystania aksamitów na kurtyny z fałdami, nie stanowią obniżenia wartości aksamitu scenicznego.
  Kąt runa w beli może być różny. Wynika to z techniki nawijania aksamitu scenicznego i powoduje różne odbicia padającego światła. Może w ten sposób powstać wrażenie odbiegania kolorów (=wolna, ale ciągła zmiana odcienia koloru w beli), które naprawdę nie istnieje. Nie jest to obniżenie wartości.
  Przechowywane aksamity sceniczne od momentu pakowania podlegają procesowi luzowania ze względu na właściwości materiału. Powoduje to mikro ruchy. Jeżeli aksamit sceniczny ze względu na kierunek runa na beli działający jak wypustka może poruszać się tylko w jednym kierunku, bele są nieokrągłe. Te nieokrągłe bele wykazują regularnie wyraźnie rozpoznawalną krawędź, która powoduje wrażenie, jakby aksamit sceniczny był nawinięty nieregularnie. Na tej krawędzi kąt runa jest regularnie znacznie różny względem nadal okrągłej części beli aksamitu. Powoduje to regularnie wyraźnie widoczne, ale usuwalne pasma odbijające światło. Te pasma odbijające światło nie stanowią obniżenia wartości.
  Runo po jakimś czasie wyrównuje się w zależności od klimatu w pomieszczeniu. Dopiero wtedy całkowicie przywrócona zostaje równomierność i pełnia aksamitu. Ten proces może często trwać kilka tygodni. Jeśli mimo długiego okresu powrotu do normalnego stanu występują jeszcze pasma odbijające światło lub odbieganie kolorów z powodu odbijania światła, można skrócić lub wspomóc proces powrotu do normalnego stanu runa przez lekkie naparowanie lub delikatne szczotkowanie w kierunku runa. Należy pamiętać: w silnie ogrzewanych pomieszczeniach proces ten może być jeszcze dłuższy ze względu na brak wilgotności powietrza.
 3. Konfekcjonowanie aksamitu
  Runo aksamitów na kurtyny jest skierowane w kierunku podłużnym. Konfekcjonowanie można wykonać z runem skierowanym „do góry” lub „do dołu”. Jeśli klient nie określił kierunku runa, firma Tüchler produkuje kurtyny z kierunkiem runa „do góry”. Nadaje to kolorowi głębię wyglądu przy poziomym kącie patrzenia. W ten sposób występujące wszędzie odciśnięcia lub pasma odbijające światło są mniej wyraźne podczas patrzenia.
  Jeśli aksamit będzie konfekcjonowany na życzenie klienta lub przez klienta w kierunku runa do dołu, to klient ponosi ryzyko bardziej wyraźnej widoczności pasm odbijających światło i odciśnięć.
  Gotowe konfekcjonowane kurtyny aksamitne wymagają po zawieszeniu czasu do powrotu do normalnego stanu. Runo dopiero po jakimś czasie wyrównuje się w zależności od klimatu w pomieszczeniu. Dopiero wtedy całkowicie przywrócony zostaje blask i pełnia aksamitu. Ten proces może trwać kilka tygodni i nie stanowi obniżenia wartości. Jeśli mimo długiej fazy powrotu do normalnego stanu występują jeszcze odciśnięcia, można skrócić lub wspomóc proces powrotu do normalnego stanu runa przez lekkie naparowanie lub delikatne szczotkowanie w kierunku runa. Należy pamiętać: w silnie ogrzewanych pomieszczeniach proces ten może być jeszcze dłuższy ze względu na brak wilgotności powietrza.
  Wygląd i odcień aksamitu może zmieniać się w zależności od wysokości kurtyny i kąta patrzenia osoby obserwującej za względu na różne odbicia światła.
 4. Oddawanie jasności
  Aksamity firmy Tüchler są farbowane w wysokim standardzie, również w odniesieniu do oddawania jasności. Należy jednak pamiętać, że żadna tkanina nie oddaje idealnie jasności. Wszystkie barwienia i włókna są uszkadzane przez promienie słoneczne. W szczególności w przypadku padającego światła słonecznego w aksamitach scenicznych należy stosować podkład z tyłu. Jeżeli klient nie zamówi podkładu z tyłu lub sam go wykona, firma Tüchler jest zwolniona z wynikających z tego roszczeń odszkodowawczych, odpowiedzialności i gwarancji.
 5. Nieprzepuszczalność światła
  Aksamit z reguły nie jest pełnym materiałem przyciemniającym. Widoczne w świetle dziennym lub przy sztucznym oświetleniu tak zwane „ukłucia igłą” są wynikającymi z techniki produkcji tkanin mniejszymi nieregularnościami, przez które może przeświecać światło. Nieregularności te wynikają z konstrukcji i nie stanowią obniżenia wartości aksamitu scenicznego.

 

 


Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące wciągników łańcuchowych

 • Należy przestrzegać krajowych i regionalnych przepisów odnoszących się do poszczególnych zastosowań, które mogą się znacznie różnić nawet wśród państw członkowskich UE. Przed zakupem firma TÜCHLER na zapytanie chętnie udostępni wszystkie dane. Obowiązkiem nabywcy przed zakupem jest wyjaśnienie wszystkich wymogów urzędowych. Wykluczone są reklamacje związane z niespełnieniem warunków urzędowych, jeżeli ich spełnienie nie zostało pisemnie uzgodnione dla danego przypadku w oddzielnej umowie.
 • W trybie podnoszenia należy pamiętać: ciężar użytkowy=ciężar znamionowy - ciężar własny z łańcuchem

 

 


Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące wykładziny ochronnej Pallas

 • Wykładzina ochronna Pallas została opracowana specjalnie do szybkiego układania oraz ponownego zastosowania i jest dostosowana dokładnie do tego zakresu zastosowań.
 • Wykładzina podłogowa Pallas to wykładzina ochronna do hal. Chroni ona podłogę hali przed zabrudzeniami i wilgocią (np. spadającym popiołem papierosowym lub rozlanymi napojami podczas wydarzeń w hali), a także wchłania płyny. Ta funkcja ochronna obejmuje nieodwracalne zużycie płytek i przedłuża w ten sposób żywotność podłogi w hali. 
  Należy zwrócić uwagę na obciążalność podłogi i nie ustawiać ciężkich przedmiotów (np. drabin lub platform roboczych) bezpośrednio i na długo na płytkach. Aby nie dopuścić do wybrzuszania płytek lub unoszenia się krawędzi, nie wolno przejeżdżać po płytkach żadnymi środkami transportowymi.
 • W różnych seriach produkcyjnych mogą występować odchyłki kolorów.
 • Płytki należy przechowywać co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu, w którym zostaną ułożone. Jeśli płytki Pallas będą układane w stanie zimnym, mogą się usztywnić i zachować tak zwane „naprężenie resztkowe”, co powoduje ograniczenie właściwości samoczynnego układania płytek, które później mogą ulec kurczeniu.
 • Podczas układania płytek należy zwrócić uwagę, aby zachować względną wilgotność powietrza ok. 50-70% i temperaturę w pomieszczeniu ok. 18-25 °C. Należy unikać silnych wahań temperatur. Odpowiednie są równe podłoża trwale suche, bez pęknięć, czyste, niezapylone, bez PVC oraz bez wosku.
 • Z tyłu płytek znajduje się strzałka kierunkowa. Płytki należy ułożyć tak, aby wszystkie strzałki powłoki tylnej wskazywały w jednym kierunku.  
  W przypadku rozkładania kilku palet, należy je układać po kolei. W przypadku nieprzestrzegania przy różnym padaniu światła może powstać wrażenie różnicy odcieni.
 • Nasze płytki charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami samoczynnego układania i niewielkim poślizgiem. Aby zapewnić optymalne utrzymanie płytek, należy zastosować mocowanie obszarów krawędzi za pomocą odpowiednich środków pomocniczych do mocowania, np. taśmy Gaffer. Podwójne taśmy klejące uszkadzają powłokę tylną!
 • Płytki należy regularnie lub przed każdym ponownym użyciem czyścić z luźnych zabrudzeń poprzez odciąganie. W tym celu należy stosować tylko odkurzacze przemysłowe o dużej mocy z nasadką szczotkową.
 • Zalecamy czyszczenie całej powierzchni dywanu, aby później uniknąć różnic optycznych. Plamy należy w miarę możliwości usuwać natychmiast w świeżym stanie za pomocą czystej, białej, lekko zwilżonej ściereczki bawełnianej. W przypadku intensywnych plam można zastosować lekkie natryskiwanie.
 • Płytki należy układać tylko w stanie suchym, z wyrównaniem krawędzi na sobie! Przechowywanie odbywa się zgodnie z przeznaczeniem na paletach z zamkniętą powierzchnią lub na dostarczonym przez nas wózku do mat. Maks. udźwig ok. 500 kg, co odpowiada ok. 90 płytkom (180 m²). Należy zwrócić uwagę na maksymalną obciążalność podłogi! W przypadku zbyt dużego obciążenia przez załadowany wózek istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia podłogi!
 • Podczas przechowywania płytek nie wolno przekraczać maks. wysokości 1,1 m. Płytki należy przy tym układać dokładnie, aby pary warstwa użytkowa/warstwa użytkowa i lateks/lateks ułożone były na zmianę.
 • Ze względu na różnorodne możliwości zastosowania i miejsc użytkowania nie gwarantujemy wyniku użytkowania w warunkach czyszczenia, przechowywania i użytkowania, na które nie mamy wpływu.

 

 


Ogólne wskazówki użytkowania i ostrzegawcze dotyczące zastosowania, przechowywania i układania wykładzin do tańca i podłogowych.
w wersji z dnia 1 stycznia 2014

 1. Wykładziny do tańca i podłogowe firmy TÜCHLER są przystosowane do użytku w branży wydarzeń, na scenach, w teatrach, operach, na wydarzeniach oraz w podobnych sytuacjach. Należy przestrzegać podanych parametrów i wskazówek zastosowania! Ocena jakości jest więc możliwa tylko w odniesieniu do funkcji wymienionej indywidualnie dla produktów. Wykładziny do tańca i podłogowe firmy TÜCHLER nie są przystosowane do zastosowań w mieszkaniach i projektach. Wykluczone są więc wszelkie oceny według norm właściwych dla wykładziny podłogowych lub dywanów, w szczególności DIN oraz związane z tym reklamowanie wad, o ile oceny te nie zostały w poszczególnych przypadkach uzgodnione w formie pisemnej w umowie.
 2. Gładkie, śliskie miejsca na wykładzinach do tańca stwarzają niebezpieczeństwo wypadku.
  Powstają one w następujących sytuacjach
  • oddziaływanie tłuszczów skórnych i potu oraz wygładzanie podczas tańca
  • stosowanie nabłyszczających środków czyszczących i wycieranie podczas czyszczenia
  • wygładzanie podczas czyszczenia podłogi

   Podłogi należy więc czyścić regularnie i wyłącznie za pomocą przeznaczonych do tego produktów, takich jak środki czyszczące firmy TÜCHLER, Antistat i Bison.
   Nigdy nie wolno stosować środków do nabłyszczania ani do polerowania!
   Przed rozpoczęciem tańczenia należy sprawdzić podłogi pod kątem miejsc gładkich i śliskich oraz usuwać je przez specjalistyczne czyszczenie.
   Jeśli po wieloletnim użytkowaniu nie da się uzyskać wymaganych wartości tarcia wykładziny tanecznej, oznacza to, że podłoga osiągnęła techniczny cykl żywotności i należy ją wymienić.
 3. Wykładzinę podłogową należy przechowywać zwiniętą, ustawioną pionowo lub zawieszoną zwiniętą na rurkach, najlepiej na wózku do transportu wykładzin tanecznych TÜCHLER. W przypadku przechowywania zwiniętych bel w poziomie ułożonych w stos należy zastosować warstwy rozkładające obciążenie, np. pasy styropianowe. Nie wolno układać w stosy więcej niż 4 rzędów (tzn. maksymalnie 3 warstwy na najniższej) (bele 20 m ConfiDance i Consor w 3 rzędach, tzn. maks. 2 warstwy na najniższej) na sobie, ponieważ rdzenie się odkształcają i mogą powstać silne odciśnięcia. Wykładziny taneczne przy prawidłowym przechowywaniu w poziomie powinny wykazywać linie docisku przebiegające w poprzek do kierunku podłużnego, które nie ograniczają możliwości tańca i nie stanowią obniżenia wartości.
  W przypadku otrzymania wykładzin podłogowych zapakowanych w kartonach nigdy nie należy układać więcej niż 3 kartonów na sobie, tzn. maksymalnie 2 kartony na najniższym.
 4. Temperatury: wykładziny taneczne i podłogowe wykonane są z termoplastycznego PVC. Przed każdym rozwinięciem należy zwrócić uwagę, aby temperatura rdzenia beli nie była niższa niż 18°C (Broadway, ColorXHochglanz: min. 22°C). Użytkowanie przy niższej temperaturze rdzenia beli może spowodować sztywność i pofałdowania.
  W przypadku temperatur arktycznych istnieje ryzyko pęknięcia. W przypadku bezpośredniego nasłonecznienia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia oraz znacznie zwiększone parametry tarcia.
 5. Instrukcja układania w przypadku zastosowań przenośnych (mobilnych)
  Przenośny rodzaj układania jest typowy dla scen, teatrów, oper, ale także tymczasowych miejsc wydarzeń, przedstawień i prób, przy czym to zastosowanie tymczasowe często może trwać kilka lat. Pasy wykładziny rozwija się luźno, układa krawędź przy krawędzi oraz skleja taśmą klejąca od góry. Należy pamiętać, że ten rodzaj ułożenia nie jest zgodny z normami w rozumieniu ogólnych norm układania podłoży. Wykluczone są reklamacje z tytułu wad wynikające z właściwych norm układania podłoży. W przypadku stosowania tego rodzaju układania należy w szczególności zwrócić uwagę, że taśmy klejące ulegają zużyciu i trzeba je regularnie wymieniać, podłoże może się ślizgać, w przypadku uszkodzenia taśmy klejącej podczas czyszczenia na mokro woda może dostać się pod spód wykładziny tanecznej i nie można wykluczyć pofałdowań. Stosowanie maszyn do czyszczenia podłoża może powodować wypadki i zniszczenie wykładziny.
 6. Instrukcja układania w przypadku zastosowania półstałego
  Rodzaj układania półstały jest typowy dla tymczasowych miejsc wydarzeń, przedstawień i prób, w których na powierzchni nie powinno być widać taśmy klejącej, przy czym to zastosowanie tymczasowe często może trwać również przez kilka lat. Pasy wykładziny rozwija się luźno, układa krawędź przy krawędzi oraz skleja podwójną taśmą klejąca od spodu. Należy pamiętać, że ten rodzaj ułożenia nie jest zgodny z normami w rozumieniu ogólnych norm układania podłoży. Wykluczone są reklamacje z tytułu wad wynikające z właściwych norm układania podłoży. Podczas stosowania tego rodzaju układania należy zwrócić szczególną uwagę, że taśmy klejące mogą pozostawiać ślady na spodzie, na wykładzinie podłogowej mogą powstawać fałdy, które trzeba usuwać przez otwieranie i ponownie sklejanie, a pod spód wykładziny tanecznej może dostać się woda. Stosowanie maszyn do czyszczenia podłoża może powodować wypadki i zniszczenie wykładziny.
 7. Instrukcja układania w przypadku zastosowania stałego
  Układanie rodzaju stałego muszą wykonywać specjaliści zgodnie z ogólnymi normami układania podłoży.
  Należy zwrócić uwagę, czy wykładzina podłogowa jest przeznaczona do tego rodzaju układania.

Wymagania dla podłoża:

podłoże musi być suche, idealnie gładkie, nie może być na nim pęknięć oraz materiałów nieprzyczepnych, odrywających się warstw, nieprzyczepnych środków chemicznych oraz pyłu. W przypadku podłoży betonowych wilgotność nie może przekraczać 2,5%, a w przypadku jastrychu 0,5%. Przed ułożeniem należy sprawdzić odpowiednie dane podłoża. Ewentualnie konieczne może okazać się wcześniejsze nałożenie podkładu.

Sklejanie:

wykładzinę taneczną należy rozwinąć w miejscu użycia i pozwolić na aklimatyzację przez 24 godziny w temperaturze co najmniej 20°C. Kiedy podłoże się poluzuje, należy dociąć +5cm nadmiernej długości z każdej strony.
Zwinąć pas podłoża do połowy i nałożyć klej za pomocą szpachelki zębatej na podłożu. Docisnąć pasy od środka bez pęcherzyków powietrza w paśmie kleju i mocno ścisnąć. Zalecamy klej Thomsit K 188E firmy Henkel. Należy przestrzegać wskazówek użytkowania tego kleju!  
Należy pamiętać, że wykładziny taneczne są cienkie i nie posiadają wzorów, dlatego w szczególności w smugach światła, pod światło i w świetle bocznym widoczne są nawet najmniejsze nierówności powierzchni. Nie powoduje to ograniczeń możliwości tańczenia i nie stanowi obniżenia wartości.

Zgrzewanie gorącym powietrzem – zalecane do wykładzin tanecznych Consor, ConfiDance i Glitter 200:

po wyschnięciu kleju (przestrzegać czasu schnięcia danego kleju) należy otworzyć krawędzie frezarką, oczyścić je i usunąć pozostałości kleju. Zalecamy stosowanie wyłącznie sznurów do zgrzewania firmy TÜCHLER® dostosowanych do wykładziny tanecznej Consor. Gorące powietrze ustawić na min. 300°C. Przed ostatecznym zgrzaniem należy metodą prób ustalić prawidłowe ustawienia temperatury i prędkości na maszynie.  
Po schłodzeniu spoiny należy usunąć nadmiar sznura do zgrzewania w dwóch krokach. Najpierw należy usunąć tylko mniej więcej połowę sznura za pomocą odpowiedniego noża lub struga. Dopiero po całkowitym schłodzeniu należy usunąć na płasko resztki na poziomie podłogi. Należy pamiętać, że kolory sznurów do zgrzewania nie są identyczne z kolorami podłóg.

Zgrzewanie na zimo – zalecane do wykładzin tanecznych Drosselmeyer + Event:

można stosować wszystkie przystosowane, powszechnie dostępne środki chemiczne. Należy wykonać testy wstępne.

Pielęgnacja:

pielęgnację można wykonywać ręcznie lub za pomocą maszyny szczotkującej. Duże pozostałości wilgoci, takich jak lakiery, należy odciągnąć lub wytrzeć do sucha.

 

 


Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące „przystosowania do spryskiwaczy”
w wersji z dnia 1 stycznia 2014

Ocenę „przystosowania do spryskiwaczy” wykonuje firma Tüchler po testach ÖTI lub na podstawie testów naszej firmy wykonanych według rozporządzenia w sprawie badań VdS, z których wynika, że nie doszło do istotnych zmian rozprowadzania wody ani istotnego opóźnienia przeciekania wody.

W przypadku zastosowania materiału z instalacjami gaśniczymi (systemami spryskującymi) należy pamiętać:

 • Nie są znane żadne normy EN, DIN, ÖN ani inne, które w odniesieniu do oceny przystosowania do spryskiwaczy materiałów byłyby uznawane międzynarodowo.
 • W opiniach ÖTI (Instytutu Ekologii, Techniki i Innowacji oraz akredytowanego instytutu badań pożarowych EN) tkaniny zostają sklasyfikowane jako przystosowane do spryskiwaczy, jeżeli posiadają zbliżony do zera opór powietrza oraz zdolność zatrzymywania wody.
 • W Niemczech mogą obowiązywać wymagania branży ubezpieczeniowej (VDS). Nie są one jednak konieczne dla każdego miejsca przedstawień lub targów i dlatego poza Niemcami nie mają podstawy prawnej.
 • Przed zastosowaniem należy więc zapoznać się z lokalnymi przepisami!
 • Przed zastosowaniem należy uzyskać od lokalnych urzędów zezwolenie na stosowanie materiału!
 • Reklamacje lub roszczenia odszkodowawcze, wynikające z „niezatwierdzenia” materiałów oznaczonych przez firmę Tüchler jako „przystosowane do spryskiwania”, są wykluczone.

 

 


Szczególne wskazówki ostrzegawcze dotyczące środków ognioochronnych i ich zastosowania.
w wersji z dnia 1 stycznia 2014

 1. Ogólne informacje o użytkowaniu
  Przed użyciem należy stosować się do przepisów pracy, karty charakterystyki i wskazówek ostrzegawczych.
  Impregnować należy zawsze tylko całkowicie wyschnięte i czyste materiały. Zasadniczo należy zakrywać wszystkie materiały narażone na działanie mgiełki natryskowej. Na spryskiwanie wodą mogą być czułe w szczególności metale, wtyczki, urządzenia elektryczne i elektroniczne, ale również drewno, kamienie oraz wrażliwe tekstylia i tapety. Pozostałości ognioochronnych środków chemicznych mogą spowodować uszkodzenia takie jak rdza lub przebarwienia i nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
   
 2. Wykonać wstępne testy!
  Istnieją tkaniny i wykładziny podłogowe, przede wszystkim z włókien syntetycznych i mieszanin, których na podstawie dzisiejszego stanu techniki nie można odpowiednio wykończyć w sposób zmniejszający palność! Dlatego niezbędne są testy wstępne!
   
 3. Zdrowie i bezpieczeństwo pracy
  Środki ognioochronne ECOGARD® są chemikaliami niepowodującymi zagrożenia dla środowiska i zdrowia. Ze względu na ogólne bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia należy przestrzegać poniższych zasad: przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci, z dala od środków spożywczych, napojów i paszy, podczas pracy nie jeść, nie pić ani nie palić, nie wdychać mgiełki aerozolu, nosić maskę oddechową, nosić okulary ochronne, unikać kontaktu z oczami - w razie potrzeby przepłukać dużą ilością wody - w razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem, po połknięciu skontaktować się z lekarzem, po zakończeniu pracy dokładnie umyć wodą ręce, odzież i urządzenia, uważać na zagrożenie korozją w przypadku żelaza i metali kolorowych (zasłonić), przed utylizacją dokładnie przepłukać wodą naczynie, przestrzegać karty charakterystyki!

 4. Tolerancja dla skóry
  Produkty ognioochronne ECOGARD® są ogólnie dobrze tolerancyjne dla skóry. Nie można jednak wykluczyć reakcji alergicznych w poszczególnych przypadkach. Dlatego należy unikać ciągłego kontaktu skóry z produktem lub z materiałami ognioochronnymi. Nie zaleca się wyposażania w meble tapicerowane.

 5. Przestrzegać wymagań urzędowych!
  Przestrzegać lokalnych wymagań urzędowych. Nabywca musi w odpowiednim terminie dowiedzieć się we właściwym urzędzie, jakie normy i zaświadczenia muszą zostać uzyskane. W wielu przypadkach przedstawiciele urzędów wymagają zaświadczenia o prawidłowym impregnowaniu przez specjalistyczną firmę, np. atestów fabrycznych. Partnerzy handlowi firm Tüchler lub ECOGARD® oferują takie usługi.

  Należy pamiętać, że nie ma ogólnych zezwoleń dla środków ognioochronnych. Wszystkie certyfikaty służą wyłącznie do udokumentowania zasadniczej przydatności produktu ognioochronnego do określonego materiału lub określonej grupy materiałowej. 
  Certyfikatów dla środków ognioochronnych ani atestów fabrycznych nie można stosować jako dowodu lub zaświadczenia zgodnej z normami zgodności z klasą odporności na palenie impregnowanego materiału. Zaświadczenia klas odporności na palenie według norm można uzyskać  za opłatą tylko po odpowiednich testach laboratoryjnych palności materiałów impregnowanych środkiem ECOGARD, wykonanych przez akredytowane instytucje kontrolne. Ryzyko uzyskania zgodności z żądanymi klasami palności ponosi nabywca.
   
 6. Test zapalniczki
  Ze względów bezpieczeństwa osobistego test zapalniczki może być wykonywany wyłącznie przez poinstruowane osoby, nad niepalnymi powierzchniami, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i wyłącznie na odciętych wzorcach materiału o długości bocznej około 10 x 20 cm. Należy pamiętać, że na podstawie testu zapalniczki nie można wyciągać wniosków dotyczących pomyślnego przejścia badania zgodnego z normami!
   
 7. Ostrzeżenie przed zwilżaniem, praniem i czyszczeniem chemicznym
  Środki ognioochronne ECOGARD® są rozpuszczalne w wodzie. Zwilżanie lub pranie powodują rozpuszczenie środka ECOGARD® i konieczność jego dodatkowego zastosowania. Po czyszczeniu chemicznym należy sprawdzić skuteczność ognioochronności.
   
 8. Granice skuteczności impregnacji ognioochronnych
  Produkty ognioochronne zabezpieczają przed małymi pożarami w zarodku spowodowanymi wypadkami lub nieuwagą. W przypadku dużego pożaru, podpalenia, stosowania substancji przyspieszających palenie, na przykład benzyny, materiały z wykończeniem trudnopalnym tracą swoje właściwości i zaliczają się do elementów zagrożenia pożarowego.
   
 9. Zjawiska uboczne i wykluczenie odpowiedzialności
  Produkty ECOGARD® są przeznaczone do często występujących materiałów. W zależności od materiału mogą wystąpić niepożądane zjawiska uboczne: pogorszenie właściwości trwałości, np. oddawania jasności, odporność na tarcie itd., zmiany odcieni, zmniejszenie odporności na rozerwanie, zjawiska korozyjne, zmiany właściwości chwytowych, zmiany wymiarów, zmieniona reakcje na zanieczyszczenia, powstawanie krawędzi z powodu kropli wody, reakcje alergiczne takie jak podrażnienia skóry, skapywanie środka ognioochronnego w przypadku włókien syntetycznych, w szczególności akrylu. Reklamacje oraz roszczenia odszkodowawcze, wynikające z wyżej wymienionych lub podobnych zjawisk, są wykluczone niezależnie od okresu między pojawieniem się niepożądanego zjawiska a zaimpregnowaniem.

 10. Impregnacja ognioochronna firmy TÜCHLER
  Tylko w przypadku pisemnego zatwierdzenia przez firmę TÜCHLER impregnowanych przedmiotów (materiałów) oraz innych przedmiotów (materiałów) znajdujących się bezpośrednio w pobliżu sprzedawca może wnosić roszczenia gwarancyjne na podstawie ogólnych warunków handlowych. W innych przypadkach ryzyko zmiany kolorów, zmiany wymiarów i wszystkich innych zmian oraz konieczność spełnienia odpowiednich norm w przypadku innych przedmiotów (materiałów) impregnowanych przez sprzedawcę znajdujących się bezpośrednio w pobliżu, przechodzi na sprzedawcę.
  Wymienione powyżej punkty obowiązują w pełnym brzmieniu, w szczególności punkty 5 i 9.
  Po skutecznej impregnacji firma TÜCHLER wystawia atest fabryczny dotyczący prac związanych z impregnacją. Należy pamiętać, że ten atest nie jest zaświadczeniem spełnienia norm klasy odporności na palenie impregnowanego materiału. Uznanie atestu leży w gestii urzędów. Zaświadczenia klas odporności na palenie według norm można uzyskać  za opłatą tylko po odpowiednich testach laboratoryjnych palności materiałów impregnowanych środkiem ECOGARD, wykonanych przez akredytowane instytucje kontrolne. Ryzyko osiągnięcia wymaganych klas pożarowych ponosi nabywca, podobnie jak koszty możliwej kolejnej wymaganej impregnacji oraz kolejnych badań.

 

 


Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące taśm klejących
w wersji z dnia 1 stycznia 2014

 • Należy pamiętać, że parametry są oparte na porównaniu w naszym asortymencie produktów.
 • Należy pamiętać, że wszystkie taśmy klejące, nawet z najlepszymi parametrami, mogą pozostawiać resztki kleju w zależności od powierzchni, ciśnienia, obciążenia mechanicznego oraz czasu zastosowania.
 • Należy pamiętać, że podczas przechowywania (>1-2 lata) taśmy klejące starzeją się w zależności od temperatury i w ten sposób zmieniają się ich właściwości, a w szczególności przyczepność i pozostałości.
 • Należy pamiętać w szczególności w przypadku podłóg z kamienia naturalnego, że często wchłaniają one w siebie komponenty chemiczne klejów i po usunięciu w kamieniu mogą powstać pasy o ciemnym odcieniu, które nie znikają lub znikają dopiero po długim czasie.
 • Taśmy klejące należy ściągać zawsze równomiernie. Gwałtowne ściąganie powoduje, że pozostałości kleju są większe i wzrasta prawdopodobieństwo uszkodzenia podłoża przez zdejmowany materiał. Należy o tym pamiętać w szczególności na podłogach drewnianych, powierzchniach lakierowanych, powlekanych i innych wrażliwych.
 • Przed zastosowaniem należy zawsze wykonać test:
  • na poszczególnych podłożach
  • zgodnie z planowanym okresem zastosowania klejenia
  • przy planowanym nacisku mechanicznym
  • przy planowanym obciążeniu mechanicznym
 • Jeżeli pozostałości kleju i inne efekty wynikają z typowych właściwości taśmy klejącej, wykluczone są reklamacje. Wykluczone są również roszczenia odszkodowawcze.
Copyright © 2021 TUCHLER Polska Sp. z o.o. Designed by Weboffice GmbH & Co. KG.