Udane projekcje / prezentacje, które obserwatorowi zapadają w pamięć jako „wydarzenie świetlne”, wymagają nie tylko dużego, pięknego obrazu, ale również możliwości rozpoznawania go we wszystkich detalach oraz szybkiego i komfortowego przetwarzania.

Ponieważ znacząca część wszystkich prezentowanych treści jest odbierana przez obserwatora optycznie, poprzez wzrok, a następnie przetwarzana, powodzenie Państwa projekcji / prezentacji w pierwszej linii zależy od optymalnego dopasowania projektora i ekranu do mającej pewne ograniczenia, ludzkiej zdolności postrzegania.

Poza ludzką zdolnością postrzegania optycznego różnie mogą kształtować się również inne techniczne warunki ramowe, np. wpływ otoczenia, geometria pomieszczenia czy wydajność projektora podczas projekcji.

Aktualnie ich definicje są zawarte w DIN 19045, T1-T7 i stanowią podstawę dla wszystkich powierzchni projekcyjnych / produktów Tüchler.

Optimale Informationsbearbeitung

Istotne „czynniki sukcesu“ udanej prezentacji / projekcji - według DIN19045 –  wymagają optymalizacji poniższych elementów:
powierzchni obserwatora (geometria/wielkość), ekranu projekcyjnego (brightnessgain-factor) oraz projektora (natężenie światła/ANSI Im)

Powierzchnia obserwatora (DIN 19045 T 1)
Odstęp pomiędzy pierwszym rzędem krzeseł a powierzchnią projekcyjną nie powinien wynosić o ile to możliwe mniej niż półtorej szerokości powierzchni w metrach planowanej powierzchni projekcyjnej.
Tylko wówczas obserwator jest w stanie bez większego wysiłku sprawnie ogarnąć i przetworzyć całość wyświetlanego obrazu.
Natomiast odstęp między ostatnim rzędem krzeseł a powierzchnią projekcyjną nie powinien zbytnio przekraczać sześciokrotnej szerokości powierzchni, aby obserwator wciąż bez problemu był w stanie rozpoznawać wszystkie wyświetlane detale.
Boczne kąty obserwacji, w odniesieniu do prawego / lewego kąta obserwacji osi projekcyjnej w idealnej sytuacji nie powinny przekraczać 40°, aby obserwatorzy podczas przetwarzania obrazu byli w stanie poprawnie odbierać optycznie postrzegane dystorsje w prezentowanym obrazie.

ANSI-Lumen_DE
Projektionsendformat_DE

Jakość refleksji ekranu projekcyjnego (brightnessgain – factor)
Ponieważ niemożliwym jest nawet w przybliżeniu zrealizowanie dla wszystkich planowanych projekcji „powierzchni obserwatora DIN”, na bazie zebranego przez dziesięciolecia doświadczenia Tüchler oferuje powierzchnie projekcyjne z różnie reflektującymi powłokami.
Optymalizują one postrzeganie obrazów wyświetlanych na ekranach projekcyjnych dla powierzchni użytkownika / pomieszczeń, które przykładowo muszą być węższe ale znacznie głębsze niż pożądane 40° i muszą funkcjonować przy znaczącym, przeszkadzającym oświetleniu otoczenia. Dzięki temu osiąga się lepszą jasność, większy kontrast oraz optymalne, naturalne odwzorowanie kolorów.
Dlatego zasadniczo DIN 19045 zawiera trzy różne powłoki refleksyjne dla wysokiej jakości ekranów projekcyjnych zgodnie z wymierzonymi wartościami refleksji światła (brigthnessgain factor). W tym celu w warunkach laboratoryjnych w porównaniu do wyznaczonej wcześniej normy pomiarowej ustala się brigthnessgain-factor:

Typ D (dyfuzyjnie reflektująca powierzchnia ekranu projekcyjnego)
Pojawiająca się wiązka światła projekcyjnego jest równomiernie reflektowana pod wszystkimi kątami.

TypeD

Typ S (specular reflection / mirror reflection..Typ M)
Preferowana jest pojawiająca się wiązka światła projekcyjnego wyższej intensywności do maks. 45° Kąt boczny reflektuje (refleksja kąta lustrzanego) Typem specjalnym tej grupy jest dodatkowo polaryzująco reflektująca powłoka ekranu projekcyjnego do projekcji 3 D.

TypeS

Typ R
Pojawiająca się transmitująca wiązka światła projekcyjnego jest mierzona pod kątem dystrybucji / intensywności po stronie odwrotnej = strona obserwatora materiału transparentnego.

TypeR

Wydajności projektorów (ANSI Im) versus powłoki ekranów projekcyjnych (brightnessgain factor)
Podczas prezentacji wpływ światła obcego / zakłócającego jest często nieunikniony. Konieczny kontakt wzrokowy z publicznością oraz wystarczająca ilość światła dla warunków współtworzących mogą być nieodzowne. Odcienie światła zakłócającego (światło pomieszczenia / światło słoneczne) nie zawsze są zoptymalizowane. Jeśli takie okoliczności są znane, podczas wyboru projektora i pożądanej wielkości ekranu projekcyjnego powinno się koniecznie uwzględnić następujące czynniki:
Na każdy planowany m2 wyświetlanego obrazu należy przewidzieć dla projektora co najmniej 4-5 krotność wydajności świetlnej (ANSI IM) w odniesieniu do tej pochodzącej od nieuniknionego światła obcego / zakłócającego, które dociera do powierzchni ekranu projekcyjnego.

Projektor
Projektion_bsp_PLN

W przeciwnym razie wyświetlany obraz cechuje zła jakość koloru i kontrastu, co sprawia, że jest on źle odbierany.
Ponieważ owe planowe liczby w przypadku większych powierzchni ekranów projekcyjnych po stronie wydajności projektorów dość szybko osiągają wartość graniczną, obowiązuje „żelazna reguła”:
Dla ekranów projekcyjnych o powierzchni całkowitej większej niż 10 m2 nie powinno się stosować wyłącznie typu D, a celowo korzystać z powierzchni powlekanych z charakterystyką refleksji typu S. W wyborze i planowaniu do Państwa dyspozycji jako kompetentny partner pozostaje zespół Tüchler.