WCIĄGARKA GIS_1000 41_OT_DC_DIN56950D8P_S8
GIS-146-002

WCIĄGARKA GIS_1000 41_OT_DC_DIN56950D8P_S8

GIS-146-002
As low as 16 638,21 zł 13 527,00 zł

cena hurtowa 17 670,18 zł
Made in EU

udźwig: 1000 kg, V=4m/min, typ: D8Plus, norma: DIN56950, współczynnik bezpieczeństwa łańcucha: 8:1, z1-łańcuchem, z uchem, z uchwytem, sterowanie: DC, napięcie: 400V, 50Hz, uzwojenie: w gwiazdę

Entertainment-Kettenzug für Stationär- und Kletterbetrieb.
Keine Umrüstung notwendig.

Sie finden die von Ihnen benötige Kettenzugtype auf unserer Website nicht?
Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage - wir bieten über eintausend Konfigurationen an.


 • Kletterbetrieb: Nutzlast=Nennlast - Eigengewicht inkl. Kette
 • Lieferumfang:
  • Kettenzugmotor inklusive aller modellspezifischen Bestandteile (soferne modellspezifisch zum Beispiel: Lastmesszellen, Geber, Doppelbremse)
  • Arbeitszeit für den Zusammenbau aller Komponenten. Montage von Kettensack, Einketten etc.
  • Kettensack
  • Bracket für Kettensack
  • Arbeitszeit für die Verdrahtung aller Stecker und Buchsen
  • !Nicht im angegeben Preis enthalten!
   • Kette
   • Lieferung
Pobrania

Zaloguj się / zarejestruj i aktywuj pobieranie

Dla tego elementu sprzedaży nie są dostępne żadne pliki do pobrania.

As low as 16 638,21 zł 13 527,00 zł
plus koszty wysyłki łącznie z 23% VAT
Gotowe do wysyłki
czas dostawy 1-2 tygodnie

Dane techniczne
 • DIN56950[D8plus] [do zastosowań określonych wcześniej dla D8plus]
 • pracująca ze standardowym sterownikiem DC
 • obciążenie znamionowe 1000 kg
 • obudowa C
 • prędkość znamionowa przy 50Hz = 4m/min
Wskazówki ostrzegawcze

Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące WCIĄGNIKÓW ŁAŃCUCHOWYCH w załączeniu!

Ogólne postanowienia dot. bezpieczeństwa i środki organizacyjne

Instrukcja obsługi musi być zawsze przechowywana w sposób łatwo dostępny w miejscu użytkowania elektrycznych wciągników łańcuchowych. Instrukcji należy przestrzegać. Dodatkowo w ramach uzupełnienia instrukcji obsługi należy przestrzegać ogólnych przepisów z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
Personel obsługujący oraz personel konserwacyjny musi przed rozpoczęciem pracy przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi a zwłaszcza wytyczne dot. bezpieczeństwa. Należy udostępnić i stosować sprzęt ochronny dla personelu obsługującego i konserwacyjnego. Operator elektrycznego wciągnika łańcuchowego lub jego pełnomocnik musi nadzorować uwzględniającą powstające ryzyka i zagrożenia obsługę elektrycznego wciągnika przez personel.
Producent zastrzega sobie prawo do przeprowadzania modyfikacji technicznych produktu lub zmian w niniejszej instrukcji i nie bierze odpowiedzialności za jej kompletność i aktualność. Oryginalna wersja instrukcji jest w języku niemieckim. W razie wątpliwości obowiązuje jako dokument referencyjny wyłącznie oryginalna wersja w języku niemieckim.

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa

W trakcie transportu / ustawiania:

- Elektryczne wciągniki łańcuchowe, pojedyncze elementy i większe podzespoły mocować starannie do właściwych i sprawnych technicznie podnośników / urządzeń podnoszących o wystarczającym udźwigu.  

Przy podłączaniu:

- Wykonanie przyłączy zlecać tylko wykwalifikowanemu w tej dziedzinie personelowi.

Podczas uruchamiania / obsługi:

- Przed pierwszym oraz codziennym uruchomieniem przeprowadzać kontrolę wizualną oraz nakazane prace kontrolne.

- Elektryczny wciągnik łańcuchowy należy obsługiwać tylko jeśli istniejące urządzenia ochronne i bezpieczeństwa są sprawne.

- Uszkodzenia elektrycznego wciągnika łańcuchowego oraz zmiany w sposobie jego pracy należy natychmiast zgłaszać właściwej osobie.

- Po wyłączeniu/unieruchomieniu elektrycznego wciągnika łańcuchowego należy zabezpieczyć go przed niezamierzonym i nieuprawnionym użyciem.

- Nie należy wykonywać robót zagrażających bezpieczeństwu.


Kontrole cykliczne

Każdy operator urządzenia / instalacji wpisuje prawidłowo wszystkie prace kontrolne, konserwacyjne i przeglądowe do książki kontroli i przekazuje do zatwierdzenia przez osobę odpowiedzialną / specjalistę. W przypadku niedokładnych lub brakujących wpisów wygasa gwarancja producenta.

UWAGA!

Urządzenia i żurawie należy okresowo poddawać kontroli przez specjalistę. Zasadniczo należy przeprowadzać kontrole wizualne oraz poprawności funkcjonowania, w trakcie których należy sprawdzać stan elementów konstrukcyjnych pod kątem uszkodzeń, zużycia, korozji i innych zmian. Poza tym ocenie podlegają kompletność i sprawne działanie urządzeń bezpieczeństwa.
Celem oceny części podlegających zużyciu konieczny może być demontaż.

UWAGA!

Cięgna należy sprawdzać na ich całej długości, również elementy schowane.

UWAGA!

Wszystkie okresowe kontrole muszą być zlecane przez operatora.

Gwarancja

- Gwarancja wygasa jeśli montaż, obsługa, kontrola i konserwacja nie są wykonywane zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

- Naprawy i usuwanie usterek w ramach gwarancji mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby po konsultacji i zleceniu przez producenta / dostawcę. Gwarancja  wygasa w przypadku modyfikacji produktu oraz użyciu nieoryginalnych części zamiennych.

• Należy przestrzegać krajowych i regionalnych przepisów w związku z danym celem zastosowania, które to przepisy mogą bardzo się od siebie różnić nawet między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Przed zakupem TÜCHLER może udostępnić na żądanie wszelkie dane techniczne. Na nabywcy spoczywa wyjaśnienie przed zakupem wymagań urzędowych. Wyklucza się reklamacje dotyczące niespełnienia wymogów urzędowych, jeśli ich spełnienie nie zostało w poszczególnym przypadku pisemnie uzgodnione oddzielną umową.  

• Przy eksploatacji wciągarki należy pamiętać iż: udźwig użyteczny = udźwig nominalny - masa własna wraz z łańcuchem

Copyright © 2021 TUCHLER Polska Sp. z o.o. Designed by WebOffice GmbH & Co. KG.