Sceny do prób w teatrze w Heilbronn zostały przebudowane: wygraliśmy przetarg na szyny i kurtyny. Cieszymy się ze wspaniałego wyniku prac. Dla pracowników teatru dobrze wyposażone sceny do prób to nie tylko poprawa warunków pracy, lecz także uznanie dla pracy artystycznej.

 

dostawa

 

  • 120 metrów szyny TT2
  • 24 zasłony ok. 6x 5m