Vásárlási feltételek

A TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH Wien

és társvállalatainak
ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI
(September/2014)

 

Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH
Rennbahnweg 78
A -1220 Bécs / Ausztria
Cégjegyzékszám: FN265204g
Cégjegyzék bíróság: Cégbíróság, Bécs
Hivatalos testület  ECG: XXII. kerületi Hatósági Kerületi Hivatal
Közösségi adószám: ATU61869589
Kereskedelmi igazgató: Georg Lach, Ing. Mag. Christoph Lach

Társvállalatok:
TÜCHLER Deutschland GmbH
D-45659 Recklinghausen
Tiroler Straße 38
Cégjegyzék; HRB6664
Recklinghausen Cégbíróság
Közösségi adószám: DE281122872
Kereskedelmi igazgató: Ing. Mag. Christoph Lach, Georg Lach, Michael Heinacker

Tuchler Polska Sp. z o.o
ul. Staniewicka 18
PL-03-310 Warszawa 
Numer KRS: 0000250239
Wydział KRS: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie 
NIP: PL9512169907
Zarząd: Mgr.Inż. Christoph Lach

Tuchler jevištní & textilní technika spol. s r.o
CZ - 664 53 Újezd u Brna
Komenského 427
Kereskedelmi igazgató: Ing.Mag. Christoph Lach

 

 

 1. Megrendelések

Megrendeléseinkre a következő feltételek érvényesek.

Más feltételek, kiegészítések, kihúzások vagy a beszállító által készített módosítások   csak abban az esetben érvényesek, ha a TÜCHLER ezt írásban is elismeri.
A megállapodás szerint sem az elhallgatás, sem a közvetett cselekvés, mint a TÜCHLER beszerzési feltételeinek módosításához való hozzájárulás, sem a különleges rendelkezések módosítása, amelyek a TÜCHLER-től független szerződéses nyilvános dokumentumok, mint például adásvételi szerződések, megrendelések, műszaki követelmények leírásai, teljesítménylisták, stb., sem vehetők számításba.


A módosítások, korlátozások vagy a szóban forgó Általános Vásárlási Feltételek bővítésének írásbeli megjegyzései vagy a fent megnevezett különleges rendelkezések az egyedüli aláírásra jogosult üzletvezetők mellett kizárólag a következő személyek jogosultak aláírásra:

Michael Jirka, Beszerző jirka@tuechler.at

A módosítások akkor érvényesek, ha a fent felsorolt e-mail címek egyikéről küldött üzenetben megerősítik azt. Továbbá azok a módosítások érvényések, amennyiben azokat faxon vagy postán küldik ki.
A fentiektől eltérő módosítások

 

 1. Szállítás és/vagy teljesítés mértéke, teljesség
  Az Ön számára nyújtott szállítás és/vagy teljesítés a legkorszerűbb módon és az ezekre vonatkozó normák, nemzetközi, nemzeti és regionáis törvényi rendelkezések, mint például EN, ÖNORM, DIN, UVV, BAGUV, BGV, GUV, ÖVE, VDE, SIL legújabb változata szerint történik..
  A megbízott köteles megfelelni a végső rendelkezéseknek, illetve az elhelyezési helynek a minden ott érvényes rendelkezések, normák, jogi szabályozások, összeszerelési előírás ismeretében a tájékoztatás után vagy késedelem nélkül, de mindenképp a szerződéskötés előtt megfelelő írásbeli figyelmeztetést kell adnia.
  Emellett tájékoztatást kell adnia arról, hogy mely normák teljesülnek, illetve melyek nem. A meglévő normák, szabályozások és jogalapok végleges felsorolása a minden további norma, szabályozás és jogalap nem teljesítésének világos jelzésével megengedett.

A figyelemfelhívások kézbesítési címei és személyei kizárólag az 1. pontban megnevezett személyek.

 1. Csomagolás:
  A szállított termék jellemzőire tekintettel kell megválasztani a szállítási útvonalat és a biztonságos tárolást, illetve a csomagolásnak vízhatlannak és targoncára megfelelőnek kell lennie.
  A csomagolási kötelezettség személyes átvételkor is szükséges, a személyzet, futárszolgálat, szállítmányozó vagy hasonló szakember által.

  Ár és tájékoztatási kötelezettség
  Minden ár - amíg másképp nem döntenek - az INCOTERMS 2000 , DDP (vámfizetéssel leszállítva) szerint meghatározott átalányár és magukban foglalják a járulékos szolgáltatásokat és költségeket, beleértve a szállítást, kirakodást és a szükséges csomagolást is. A csomagolóanyag maradéka, burkolatok és szállítást segítő eszközök, a megbízott számlájára írandók.
  A megbízott garantálja a megrendelt termékek teljességét és működését az ismeretes működési feltételeknek megfelelően, még akkor is, ha valamely szállított elem és mellékszolgáltatás nem kifejezetten TÜCHLER megrendelés vagy a megbízott ajánlatában részletezett.
  A megbízott egyértelműen, visszavonhatatlanul felvilágosítást ad a rendeltetésszerű használat minden részletéről, amelyeket kiszállít és teljesít a megrendelésben feltüntetettek szerint. Áremelés, garanciakorlátozás, határidőhalasztás vagy utólagos követelés bármilyen módja, amelyek nem elegendő információ alapján megalapozottak, kizárt.

 2. Szállítás, veszélyes áru, teljesítés helye, kockázat átruházása
  Szállítás
  Minden küldeményhez egy egyszer kiállított szállítólevelet csatolnak és a szállítási dokumentumban egyértelmű jelzést mellékelnek a küldemény kifogástalan azonosítására és az úticélon való elhelyezésre vonatkozóan, illetve egy megrendelési szám is szerepel a szállítmányon. Minden költség, amíg az nem mulasztás vagy a származás igazolásának nem rendeltetésszerű kiállítása, valamint a szállítási előírások figyelmen kívül hagyása, mint a vámok, járműbeállítás ára, kiadatási díjak, és ehhez hasonlók, mind a megbízott terhére írhatók.

  Szállítási cím
  A megrendelésben feltüntetettek szerint.

  A vámügyi előírások alapján érvényes:

az Európai Unió területéről származó szállítókra: Kérésre a TÜCHLER egy jog szerint kötelező, átfogó beszállítói nyilatkozatot állít ki díjmentesen az (EG) Nr. 1207/2001 v. 11.07.2001 alapján.
egyéb államból származó beszállítókra: Ha a szállított árura az EU-val kötött preferenciális megállapodás áll fenn, az adott küldemény minden szükséges dokumentumának, mint az EUR 1/EUR 2, preferenciális származási bizonyítvány, származási nyilatkozat, eredeti példányát mellékelni kell, lehetővé téve így a TÜCHLER számára a vámmentes vagy vámcsökkentett importot. Ezen igazolás elmulasztása vagy későbbi továbbítása esetén a TÜCHLER a beszállító terhére rója fel a fennálló költségeket (vámköltségek, ügyintézési költségek)..

Minden beszállítóra érvényes:
Ha a rendelési cégre a vásárlói szerződések, illetve annak lebonyolítása kötelezettséget ró, az adott tényekről, különösen a gyártót, címet, származási országot, valamint a DUAL USE rendelkezésnek való megfelelést, illetve az érvényes embargó rendelkezéseket illetően igazolást kell adni, a szállítónak ezt saját számlájára és kockázatára kell vállalnia, anélkül, hogy visszatérítésre jogosult.

Veszélyes áru
Ha e megnevezéssel ellátott árut szállítanak, a nemzetközi veszélyes árura vonatkozó alkalmazási rendelkezéseknek meg kell felelni, a beszállítónak át kell vállalnia a a megbízás elfogadásakor a felelősséget ezen előírások teljes megfelelőségéért, illetve a jogi következményekért, amennyiben elmulasztja ezen előírások betartását. Az árunak tartalmaznia kell egy, a cég által előállított veszélyes árura vonatkozó tanúsítványt.

Teljesítés helye
A szállításra vagy teljesítésre a megrendelésben megadott célállomás érvényes. Az átadásig Ön viseli a kockázatot. A dokumentációra és fizetésre a megrendelésben megadott cím érvényes.
A szerelés végső ellenőrzését illetően a garanciáért az adott hely felelős

 

 1. Elszámolás és fizetés
  Minden megrendeléshez a számla legegyszerűbb kiállítási módja, ha külön elküldi a megrendelési számot, a helyes bizonyított jogszabályi forgalmi adót a teljes szállítás, illetve teljesítés után könyvelésünkön (rechnung@tuechler.at) ielektronikus formában .PDF 300dpi formátumban. A mellékelt számla elküldését nem fogadjuk el. Ezek biztosítják, hogy az Ön számlája hivatalosan megfelel a jogi előírásoknak. A megegyezés szerinti feltételek alapján a fizetési határidő a szerződésnek megfelelő számla mellékelésének napjával kezdődik, azonban soha nem a teljes kiegyenlítés előtt.  A beszállító tudomásul veszi, hogy a hibásan vagy hiányosan kitöltött szállítási okmányok, igazolások vagy dokumentumok esetén fizetési halasztás lép fel. Az átadási költségek a a megrendelő számlájára írandók.
  A fizetés a szerződésnek megfelelően az áru és az előírás szerinti hiteles számla beérkezése után történik, ettől eltérő megállapodás hiányában, 14 napon belül 3%-os levonással vagy 30 napon belül nettó összegben. Az egyik bankszámlánkról való megterhelés dátumától számítanak kfizetettnek a számlák.

 2. Szállítási határidő
  Minden, jelen szerződésben meghatározott időpontok fix határidőként értendők, a felek egyértelműen megállapodnak, hogy a TÜCHLER-nek,ha a szállítást nem teljesítik a meghatározott határidőre, jogában áll türelmi idő nélkül a szerződéstől visszalépni. Ez nem hatalmazza fel a TÜCHLER elállási jogának gyakorlására, így ez a beszállítót semmilyen esetben nem oldozza fel szállítási és teljesítési kötelezettsége alól, a kártérítési kötelezettségvállalás korlátozott vagy kizárt.
  A beszállító azonnal értesíti a TÜCHLER-t minden állapot további kártérítési kötelezettségének esetén, amelyek a szállítási és teljesítési kötelezettségek időben teljesítésének megakadályozásához vezetnek.

 3. Áru átvétele
  Az áru átvétele csak a rendeltetésszerű alkalmazás esetén történik.
  A beszállító lemond a haladéktalan felülvizsgálatról, valamint a későbbi reklamációról. Fizetésünk sem a feltétel nélküli áruátvételt, sem a mennyiségi vagy minőségi hiány elismerését nem jelenti.
  Írásbeli átvételünk kizárólag akkor megerősített, ha az áru megérkezett, minőségileg és mennyiségileg kifogástalan. Ez a személyes átvételkor is szükséges, a személyzet, futárszolgálat, szállítmányozó vagy hasonló szakember által.

 1. Garancia
  A beszállító garantálja a használatbavételtől számított 36 hónapig, hogy a beállítás a szállítástól maximum 36 hónapig húzódhat el a beállítási helyszínen. A beszállító továbbá szavatolja, hogy a rendelési tétel a megadott célnak megfelel, kifogástalan minőségű anyagból készült és hibáktól mentes. A beszállító emellett garanciát vállal az általa szállított, de nem általa gyártott áruért, illetve a termék kifogástalan szerkezetéért és gyártáásért.
  A beszállító kezességet vállal az össze- vagy szétszerelésből adódó hiányosságok költségeiért (az általunk megnevezett szerelési vagy kicserélési határidőn belül ki kell javítani)..

 2. Késedelmi díj

A meghatározott szállítási határidők túllépése esetén a TÜCHLER-nek jogában áll kárigazolás nélkül egy nem bírói mértékjog alapú késedelmi díjat fizetnie a rendelési díj 1%-át per naptári nap, maximum a beszállító számlájának teljes megrendelési összegének 5%-os levonását. Ez nem menti fel a beszállítót a szállítási és/vagy teljesítési kötelezettségei alól

 1. Szerződés megszűnése/érvénytelenítés/megbízás mértékének módosítása

A TÜCHLER ügyfelei általi szerződés megszűnése

A TÜCHLER-nek jogában áll, a végfelhasználóval való szerződés felbontása esetén, ezen szerződésfelbontás okának ellenére, a beszállítóval való megrendelést felbontani. Ebben az esetben a beszállító minden felmerülő szolgáltatást és szállítást fizet. További igények, főként az elmaradt haszon és kártérítés nem elfogadhatók

Felfüggesztés
A TÜCHLER-nek jogában áll a további megbízások végrehajtásának megszakítását, illetve befejezését követelni.
Egy több, mint 3 hónapos megszakítás esetén a beszállító bemutatja a TÜCHLER-nek az ebből adódó költségek részletes kimutatását, amiben a beszállítónak minden elképzelhető felhasználási- és megtakarítási lehetőséget le kell vonnia.
Egyedi gyártású termékek esetében a TÜCHLER kárpótlást nyújt az ilyenféle bizonyított költségekért. További igények, főként az elmaradt haszon és kártérítés nem elfogadhatók.

Kereskedelmi termék esetén a TÜCHLER nem biztosít költségtérítést.

3 vagy kevesebb hónapos megszakítás esetén a beszállító nem állíthat fel további igényeket.

Vis maior

A TÜCHLER átvételi kötelezettsége megszűnik, amíg a vis maior alapján a TÜCHLER nincs olyan helyzetben, hogy átvegye az árut. A vis maior főként olyan esetekre vonatkozik, mint a természeti katasztrófa, zavargások, hatósági intézkedések, sztrájk.

Mennyiségi változások

A TÜCHLER-nek jogában áll a szállítmány és szolgáltatás terjedelmét kibővíteni vagy lecsökkenteni.
Ebben az esetben a beszállítónak joga van a több vagy módosított szállítást és szolgáltatást az eredeti ár alapján felszámolni. A tömegcsökkenés alapján felszámított egységár-emelést a TÜCHLER -beszerző (lásd 2. pont) tudomására kell adni és csak a jóváhagyás után szabad felszámolni.
Tömegemelés esetén a TÜCHLER csökkentett egységárat kérhet, amiben a TÜCHLER-nek és a beszállítónak tárgyalási úton meg kell egyeznie. A megváltozott tömeg egységárának helytelen felszámításának megalapozott gyanúja esetén a TÜCHLER-nek jogában áll betekintést nyerni a beszállító kalkulációjába. Ha a kalkuláció bizonyítása nem történik meg haladéktalanul, azaz 5 napnál később, tömegcsökkenés esetén az eredeti egységár marad érvényben.

+ - 10% tömegváltozás esetén az egységár minden esetben változatlan marad.

 1. Átruházási tilalom
  Egyértelmű írásos hozzájárulásunk nélkül a szállítási szerződésben szereplő jogok és kötelezettségek harmadik személyre nem átruházhatók és harmadik személyre való átruházás esetén érvényét vesztik. Ugyanúgy szükséges hozzájárulásunk minden továbbításhoz.

 2. Igazolások
  Minden, beszállító számára készült ajánlat vagy a megrendelés kivitelezéséről kiadott igazolás, terv, számítás, stb., a TÜCHLER kizárólagos tulajdonát képezi. Minden igazolás bizalmasan kezelendő és csak a meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmazható.
  A fent felsorolt dokumentumok nem engedélyezett felhasználása esetén - a bírói mértékjog kizárásával - € 100.000 kártérítést számolható fel. Ez az összeg nincs befolyással az esetleges kártérítési követelésekre.

 3. Tulajdonjog fenntartása
  Megrendelésünk elfogadásával a beszállító lemond a szállítandó termékek bármilyen tulajdonjog fenntartásának érvényesítéséről.

 4. Beszámítás
  A TÜCHLER-nek jogában áll a beszállító felé felszámítani az őt megillető kifizetéseket a TÜCHLER vagy a TÜCHLER társvállalatának igényeivel.

 5. Visszatartás
  A beszállítónak semmilyen esetben sincs joga szolgáltatásait késleltetni és/vagy visszatartani. Emellett nem illeti meg a beszállítót, hogy visszatartási jogot alkalmazzon a TÜCHLER által nyújtott dolgokon.

 6. Szerzői jog
  A beszállító kijelenti, hogy a szállítás, illetve szolgáltatás teljesítésekor, melyekre ezen megrendelés alapján kerül sor, nem sérti meg harmadik személy szerzői jogait. Ide tartozik főként a védjegy, a szabadalmi, a személyiségi vagy a szellemi tulajdon joga. Amennyiben a TÜCHLER szerzői jogainak megsértéséből adódóan igényt nyújt be, a beszállító köteles a TÜCHLER-t kártalanítani és mentesíteni.

 7. Felmentő záradék
  Amennyiben megrendelésük egyik rendelkezése vagy ezen beszerzési feltételek egésze vagy része érvénytelenné válik, egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezéseket egy másik rendelkezés helyettesíti, amely az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához és gazdasági eredményeihez hasonló lesz.

 8. Illetékes bíróság
  A jelenlegi szerződés minden részére vonatkozó viták elsősorban közös megegyezéssel döntendők el. A szállító szolgáltatási kötelezettségei ezalatt teljes körűen fenntartandók. Ebben az esetben a bécsi bíróság az illetékes.

Ez kizárólag az osztrák joggyakorlatra érvényes. A nemzetközi magánjog összes áttételi normája, mint az ENSZ  adásvételi joga, érvénytelen.

 1. Megbízás elfogadása
  A feltétel nélküli megbízás elfogadásának jelzéséhez a beszállító a TÜCHLER által kiállított megbízólevelet „Megrendelés” címmel cégszerűen aláírja és visszaküldi.

A megbízólevélben tett javítások vagy kiegészítések nem elfogadhatók és ezáltal érvénytelenek. A beszállító által szükségesnek vélt javításokra a 1. pontban leírtak érvényesek.

Copyright © 2021 TÜCHLER Színpad és Textiltechnikai GmbH. A dizájnért felelős a Weboffice GmbH & Co. KG.