Folie projekcyjne

23 produkt(ów)

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący

23 produkt(ów)

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący
Optymalne opracowywanie informacji

"I staŁa się światŁość"...

Udane projekcje / prezentacje, które obserwatorowi zapadają w pamięć jako „wydarzenie świetlne”, wymagają nie tylko dużego, pięknego obrazu, ale również możliwości rozpoznawania go we wszystkich detalach oraz szybkiego i komfortowego przetwarzania.
Ponieważ znacząca część wszystkich prezentowanych treści jest odbierana przez obserwatora optycznie, poprzez wzrok, a następnie przetwarzana, powodzenie Państwa projekcji / prezentacji w pierwszej linii zależy od optymalnego dopasowania projektora i ekranu do mającej pewne ograniczenia, ludzkiej zdolności postrzegania.

 

Poza tym nasza wewnętrzna technika pomiarowa Tüchler stosowana jest zgodnie ze standardem DIN w odniesieniu do wszystkich pojawiających się na bieżąco nowych rozwiązań i projektów naszych klientów.
Dlatego Tüchler dzięki swoim doświadczonym pracownikom na Państwa specjalne potrzeby projekcji oferuje każdorazowo dopasowane do projektu, kompetentne doradztwo i dostosowany ekran projekcyjny, bowiem coś takiego jak „idealny ekran projekcyjny” nie istnieje…


Poza ludzką zdolnością postrzegania optycznego różnie mogą kształtować się również inne techniczne warunki ramowe, np. wpływ otoczenia, geometria pomieszczenia czy wydajność projektora podczas projekcji.
Dlatego już w latach pięćdziesiątych, po szeroko zakrojonych próbach z tysiącami danych pochodzących od osób badanych ustalono jednolite standardy warunków projekcji, które wciąż są rozwijane.
Aktualnie ich definicje są zawarte w DIN 19045, T1-T7 i stanowią podstawę dla wszystkich powierzchni projekcyjnych / produktów Tüchler.

Abb. 2: Probeprojektion und Messung im Tüchler Showroom


Istotne „czynniki sukcesu“ udanej prezentacji / projekcji - według DIN19045 – wymagają optymalizacji poniższych elementów:


powierzchni obserwatora (geometria/wielkość), ekranu projekcyjnego (brightnessgain-factor) oraz projektora (natężenie światła/ANSI Im)


Powierzchnia obserwatora (DIN 19045 T 1)


Odstęp pomiędzy pierwszym rzędem krzeseł a powierzchnią projekcyjną nie powinien wynosić o ile to możliwe mniej niż półtorej szerokości powierzchni w metrach planowanej powierzchni projekcyjnej. Tylko wówczas obserwator jest w stanie bez większego wysiłku sprawnie ogarnąć i przetworzyć całość wyświetlanego obrazu.Natomiast odstęp między ostatnim rzędem krzeseł a powierzchnią projekcyjną nie powinien zbytnio przekraczać sześciokrotnej szerokości powierzchni, aby obserwator wciąż bez problemu był w stanie rozpoznawać wszystkie wyświetlane detale.
Boczne kąty obserwacji, w odniesieniu do prawego / lewego kąta obserwacji osi projekcyjnej w idealnej sytuacji nie powinny przekraczać 40°, aby obserwatorzy podczas przetwarzania obrazu byli w stanie poprawnie odbierać optycznie postrzegane dystorsje w prezentowanym obrazie.

Nawet naprawdę niewielkie odchylenia od specyfikacji DIN prowadzą (dowiedzione na podstawie praktycznych testów) do znaczących irytacji/uczucia znużenia podczas przetwarzania obrazu, bowiem wówczas źrenice i głowa obserwatora muszą być poruszane mimowolnie, aby umożliwić lepszą percepcję przedstawianych projekcji.

Jakość refleksji ekranu projekcyjnego (brightnessgain – factor)Ponieważ niemożliwym jest nawet w przybliżeniu zrealizowanie dla wszystkich planowanych projekcji „powierzchni obserwatora DIN”, na bazie zebranego przez dziesięciolecia doświadczenia Tüchler oferuje powierzchnie projekcyjne z różnie reflektującymi powłokami. Optymalizują one postrzeganie obrazów wyświetlanych na ekranach projekcyjnych dla powierzchni użytkownika / pomieszczeń, które przykładowo muszą być węższe ale znacznie głębsze niż pożądane 40° i muszą funkcjonować przy znaczącym, przeszkadzającym oświetleniu otoczenia. Dzięki temu osiąga się lepszą jasność, większy kontrast oraz optymalne, naturalne odwzorowanie kolorów. Dlatego zasadniczo DIN 19045 zawiera trzy różne powłoki refleksyjne dla wysokiej jakości ekranów projekcyjnych zgodnie z wymierzonymi wartościami refleksji światła (brigthnessgain factor). W tym celu w warunkach laboratoryjnych w porównaniu do wyznaczonej wcześniej normy pomiarowej ustala się brigthnessgain-factor:

 

Typ D (dyfuzyjnie reflektująca powierzchnia ekranu projekcyjnego)

Pojawiająca się wiązka światła projekcyjnego jest równomiernie reflektowana pod wszystkimi kątami

.

Typ S (specular reflection / mirror reflection..Typ M)

Preferowana jest pojawiająca się wiązka światła projekcyjnego wyższej intensywności do maks. 45° Kąt boczny reflektuje (refleksja kąta lustrzanego) Typem specjalnym tej grupy jest dodatkowo polaryzująco reflektująca powłoka ekranu projekcyjnego do projekcji 3 D.

Typ R

Pojawiająca się transmitująca wiązka światła projekcyjnego jest mierzona pod kątem dystrybucji / intensywności po stronie odwrotnej = strona obserwatora materiału transparentnego.

Według normy DIN próby ekranu projekcyjnego w odniesieniu do intensywności refleksji są mierzone najpierw pod kątem 5° w prawo + w lewo od osi projekcyjnej. Jednakże pomiary są kontynuowane przez inżynierów Tüchler do 40° p/l osi projekcyjnej, aby ustalić możliwie mającą odzwierciedlenie w praktyce wartość jakości refleksji mierzonej powłoki ekranu projekcyjnego. Owe wartości zostały udokumentowane w przedstawionych powyżej grafikach krzywych i są udostępniane naszym klientom jako podstawa planowania.

Wydajności projektorów (ANSI Im) versus powłoki ekranów projekcyjnych (brightnessgain factor) Podczas prezentacji wpływ światła obcego / zakłócającego jest często nieunikniony. Konieczny kontakt wzrokowy z publicznością oraz wystarczająca ilość światła dla warunków współtworzących mogą być nieodzowne. Odcienie światła zakłócającego (światło pomieszczenia / światło słoneczne) nie zawsze są zoptymalizowane. Jeśli takie okoliczności są znane, podczas wyboru projektora i pożądanej wielkości ekranu projekcyjnego powinno się koniecznie uwzględnić następujące czynniki: Na każdy planowany m2 wyświetlanego obrazu należy przewidzieć dla projektora co najmniej 4-5 krotność wydajności świetlnej (ANSI IM) w odniesieniu do tej pochodzącej od nieuniknionego światła obcego / zakłócającego, które dociera do powierzchni ekranu projekcyjnego.

 

 

Przykład: 

 

W przeciwnym razie wyświetlany obraz cechuje zła jakość koloru i kontrastu, co sprawia, że jest on źle odbierany. Ponieważ owe planowe liczby w przypadku większych powierzchni ekranów projekcyjnych po stronie wydajności projektorów dość szybko osiągają wartość graniczną, obowiązuje „żelazna reguła”: Dla ekranów projekcyjnych o powierzchni całkowitej większej niż 10 m2 nie powinno się stosować wyłącznie typu D, a celowo korzystać z powierzchni powlekanych z charakterystyką refleksji typu S. W wyborze i planowaniu do Państwa dyspozycji jako kompetentny partner pozostaje zespół Tüchler.
Sie haben Fragen zu Produkten, Dienstleistungen, Konfektionen oder Funktionen des Webshops?

Ich helfe Ihnen gerne persönlich weiter!

Rufen Sie mich während der Bürozeiten

Mo-Fr 9:00 – 17:00

einfach an oder senden Sie mir ein mail!

Malgorzata Kozakowska

e-mail: kozakowska@tuchler.pl
t:+48 (22) 647 90 50
m:+48 501 089 943
f:+43 (1) 2533033 1870


Brauchen Sie Hilfe?