Dane techniczne

 • Ecogard Cell
 • opakowanie 5 kg
 • Nie

W magazynie

Zapoznaj się z ostrzeżeniami!

ECOGARD CELL IMPREGNAT OGNIOCHRONNY

1005222/5
/ STK
 • Impregnat przeciwogniowy ECOGARD ® Cell to specjalny środek chroniący przed ogniem do materiałów chłonnych składających się głównie z celulozy o bardzo suchych właściwościach, takich jak drewno, tektura i karton.
 • ECOGARD Cell nie zawiera halogenu dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska.
 • W zależności od materiału uzyskano następujące klasy przeciwpożarowe: DIN 4102 B1, EN 13773 C1, ÖNORM Q1, Tr1, EN13501 wszystkie klasy.


Jakie materiały mogę zabezpieczać za pomocą ECOGARD® Cell?
ECOGARD ® CEll wszystkie materiały chłonne z celulozy, takie jak papier, tektura, drewno, karton, bawełna, juta, len oraz artykuły dekoracyjne z takich materiałów.

Jak najlepiej użytkować ECOGARD ® Cell?
ECOGARD Cell ® to przezroczysty płyn zawierający 33% wody, przeznaczony do natryskiwania. Idealnie przystosowane są do tego ECOGARD ® - ciśnieniowe natryskiwacze pompowe. W pojedynczych przypadkach można również zanurzać lub nakładać. Z reguły wystarczy równomierne zwilżenie materiału do nasiąknięcia, aż zaczną opadać krople. Następnie należy pozostawić materiał do całkowitego wyschnięcia.

Ile środka ECOGARD ® Cell potrzebuję?
Materiały naturalne: 1 litr na 5-15m². Dane zmieniają się w zależności od chłonności materiału. Działanie należy sprawdzić podczas prób wstępnych. W razie potrzeby należy powtórzyć natryskiwanie po suszeniu w międzyczasie.

Rozmiary pojemników:butelka 1 kg, kanister 5 kg, kanister 10 kg, kanister 25 kg, beczka 60 kg

Duża skuteczność na następujących materiałach:

 • drewno
 • papier
 • tektura
 • karton
 • juta
 • len
 • bawełna
 • materiały dekoracyjne wykonane z nich
 • W zależności od materiału uzyskano następujące klasy przeciwpożarowe:
  • DIN 4102 B1
  • EN 13773 C1
  • ÖNORM Q1, Tr1
  • EN13501 klasy w zależności od materiału

Właściwości:

 • Stężenie: 33% (+-1%)
 • bezwonny
 • bezbarwny
 • nie zawiera halogenu
 • sprawdzony dermatologicznie
 • bezpieczny dla środowiska
 • nietrujący
 • do użycia bez rozcieńczania
 Ceny
bez z 23% VAT
od 1 STK 122,60 zł 150,80 zł
cena nie zawiera kosztów dostawyu;
bez z 23% VAT
STK od 122,60 zł 150,80 zł
excl. Shipping Cost

ECOGARD CELL FLAMMSCHUTZMITTEL Przybliż

Produkty, które klienci chętnie zamawiają w miejsce wyświetlonego artykułu.

Klienci, którzy korzystają z wyświetlanego produktu, uznali praktycznymi również takie towary:

Szczegóły

 • Impregnat przeciwogniowy ECOGARD ® Cell to specjalny środek chroniący przed ogniem do materiałów chłonnych składających się głównie z celulozy o bardzo suchych właściwościach, takich jak drewno, tektura i karton.
 • ECOGARD Cell nie zawiera halogenu dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska.
 • W zależności od materiału uzyskano następujące klasy przeciwpożarowe: DIN 4102 B1, EN 13773 C1, ÖNORM Q1, Tr1, EN13501 wszystkie klasy.

 

Jakie materiały mogę zabezpieczać za pomocą ECOGARD® Cell?
ECOGARD ® CEll wszystkie materiały chłonne z celulozy, takie jak papier, tektura, drewno, karton, bawełna, juta, len oraz artykuły dekoracyjne z takich materiałów.

Jak najlepiej użytkować ECOGARD ® Cell?
ECOGARD Cell ® to przezroczysty płyn zawierający 33% wody, przeznaczony do natryskiwania. Idealnie przystosowane są do tego ECOGARD ® - ciśnieniowe natryskiwacze pompowe. W pojedynczych przypadkach można również zanurzać lub nakładać. Z reguły wystarczy równomierne zwilżenie materiału do nasiąknięcia, aż zaczną opadać krople. Następnie należy pozostawić materiał do całkowitego wyschnięcia.

Ile środka ECOGARD ® Cell potrzebuję?
Materiały naturalne: 1 litr na 5-15m². Dane zmieniają się w zależności od chłonności materiału. Działanie należy sprawdzić podczas prób wstępnych. W razie potrzeby należy powtórzyć natryskiwanie po suszeniu w międzyczasie.

Rozmiary pojemników:butelka 1 kg, kanister 5 kg, kanister 10 kg, kanister 25 kg, beczka 60 kg

Duża skuteczność na następujących materiałach:

 • drewno
 • papier
 • tektura
 • karton
 • juta
 • len
 • bawełna
 • materiały dekoracyjne wykonane z nich
 • W zależności od materiału uzyskano następujące klasy przeciwpożarowe:
  • DIN 4102 B1
  • EN 13773 C1
  • ÖNORM Q1, Tr1
  • EN13501 klasy w zależności od materiału

Właściwości:

 • Stężenie: 33% (+-1%)
 • bezwonny
 • bezbarwny
 • nie zawiera halogenu
 • sprawdzony dermatologicznie
 • bezpieczny dla środowiska
 • nietrujący
 • do użycia bez rozcieńczania

Wskazówki ostrzegawcze

Szczególne wskazówki ostrzegawcze dotyczące środków ognioochronnych i ich zastosowania.
w wersji z dnia 1 stycznia 2014

 1. Ogólne informacje o użytkowaniu
  Przed użyciem należy stosować się do przepisów pracy, karty charakterystyki i wskazówek ostrzegawczych.
  Impregnować należy zawsze tylko całkowicie wyschnięte i czyste materiały. Zasadniczo należy zakrywać wszystkie materiały narażone na działanie mgiełki natryskowej. Na spryskiwanie wodą mogą być czułe w szczególności metale, wtyczki, urządzenia elektryczne i elektroniczne, ale również drewno, kamienie oraz wrażliwe tekstylia i tapety. Pozostałości ognioochronnych środków chemicznych mogą spowodować uszkodzenia takie jak rdza lub przebarwienia i nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
   
 2. Wykonać wstępne testy!
  Istnieją tkaniny i wykładziny podłogowe, przede wszystkim z włókien syntetycznych i mieszanin, których na podstawie dzisiejszego stanu techniki nie można odpowiednio wykończyć w sposób zmniejszający palność! Dlatego niezbędne są testy wstępne!
   
 3. Zdrowie i bezpieczeństwo pracy
  Środki ognioochronne ECOGARD® są chemikaliami niepowodującymi zagrożenia dla środowiska i zdrowia. Ze względu na ogólne bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia należy przestrzegać poniższych zasad: przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci, z dala od środków spożywczych, napojów i paszy, podczas pracy nie jeść, nie pić ani nie palić, nie wdychać mgiełki aerozolu, nosić maskę oddechową, nosić okulary ochronne, unikać kontaktu z oczami - w razie potrzeby przepłukać dużą ilością wody - w razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem, po połknięciu skontaktować się z lekarzem, po zakończeniu pracy dokładnie umyć wodą ręce, odzież i urządzenia, uważać na zagrożenie korozją w przypadku żelaza i metali kolorowych (zasłonić), przed utylizacją dokładnie przepłukać wodą naczynie, przestrzegać karty charakterystyki!

 4. Tolerancja dla skóry
  Produkty ognioochronne ECOGARD® są ogólnie dobrze tolerancyjne dla skóry. Nie można jednak wykluczyć reakcji alergicznych w poszczególnych przypadkach. Dlatego należy unikać ciągłego kontaktu skóry z produktem lub z materiałami ognioochronnymi. Nie zaleca się wyposażania w meble tapicerowane.

 5. Przestrzegać wymagań urzędowych!
  Przestrzegać lokalnych wymagań urzędowych. Nabywca musi w odpowiednim terminie dowiedzieć się we właściwym urzędzie, jakie normy i zaświadczenia muszą zostać uzyskane. W wielu przypadkach przedstawiciele urzędów wymagają zaświadczenia o prawidłowym impregnowaniu przez specjalistyczną firmę, np. atestów fabrycznych. Partnerzy handlowi firm Tüchler lub ECOGARD® oferują takie usługi.

  Należy pamiętać, że nie ma ogólnych zezwoleń dla środków ognioochronnych. Wszystkie certyfikaty służą wyłącznie do udokumentowania zasadniczej przydatności produktu ognioochronnego do określonego materiału lub określonej grupy materiałowej. 
  Certyfikatów dla środków ognioochronnych ani atestów fabrycznych nie można stosować jako dowodu lub zaświadczenia zgodnej z normami zgodności z klasą odporności na palenie impregnowanego materiału. Zaświadczenia klas odporności na palenie według norm można uzyskać  za opłatą tylko po odpowiednich testach laboratoryjnych palności materiałów impregnowanych środkiem ECOGARD, wykonanych przez akredytowane instytucje kontrolne. Ryzyko uzyskania zgodności z żądanymi klasami palności ponosi nabywca.
   
 6. Test zapalniczki
  Ze względów bezpieczeństwa osobistego test zapalniczki może być wykonywany wyłącznie przez poinstruowane osoby, nad niepalnymi powierzchniami, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i wyłącznie na odciętych wzorcach materiału o długości bocznej około 10 x 20 cm. Należy pamiętać, że na podstawie testu zapalniczki nie można wyciągać wniosków dotyczących pomyślnego przejścia badania zgodnego z normami!
   
 7. Ostrzeżenie przed zwilżaniem, praniem i czyszczeniem chemicznym
  Środki ognioochronne ECOGARD® są rozpuszczalne w wodzie. Zwilżanie lub pranie powodują rozpuszczenie środka ECOGARD® i konieczność jego dodatkowego zastosowania. Po czyszczeniu chemicznym należy sprawdzić skuteczność ognioochronności.
   
 8. Granice skuteczności impregnacji ognioochronnych
  Produkty ognioochronne zabezpieczają przed małymi pożarami w zarodku spowodowanymi wypadkami lub nieuwagą. W przypadku dużego pożaru, podpalenia, stosowania substancji przyspieszających palenie, na przykład benzyny, materiały z wykończeniem trudnopalnym tracą swoje właściwości i zaliczają się do elementów zagrożenia pożarowego.
   
 9. Zjawiska uboczne i wykluczenie odpowiedzialności
  Produkty ECOGARD® są przeznaczone do często występujących materiałów. W zależności od materiału mogą wystąpić niepożądane zjawiska uboczne: pogorszenie właściwości trwałości, np. oddawania jasności, odporność na tarcie itd., zmiany odcieni, zmniejszenie odporności na rozerwanie, zjawiska korozyjne, zmiany właściwości chwytowych, zmiany wymiarów, zmieniona reakcje na zanieczyszczenia, powstawanie krawędzi z powodu kropli wody, reakcje alergiczne takie jak podrażnienia skóry, skapywanie środka ognioochronnego w przypadku włókien syntetycznych, w szczególności akrylu. Reklamacje oraz roszczenia odszkodowawcze, wynikające z wyżej wymienionych lub podobnych zjawisk, są wykluczone niezależnie od okresu między pojawieniem się niepożądanego zjawiska a zaimpregnowaniem.

 10. Impregnacja ognioochronna firmy TÜCHLER
  Tylko w przypadku pisemnego zatwierdzenia przez firmę TÜCHLER impregnowanych przedmiotów (materiałów) oraz innych przedmiotów (materiałów) znajdujących się bezpośrednio w pobliżu sprzedawca może wnosić roszczenia gwarancyjne na podstawie ogólnych warunków handlowych. W innych przypadkach ryzyko zmiany kolorów, zmiany wymiarów i wszystkich innych zmian oraz konieczność spełnienia odpowiednich norm w przypadku innych przedmiotów (materiałów) impregnowanych przez sprzedawcę znajdujących się bezpośrednio w pobliżu, przechodzi na sprzedawcę.
  Wymienione powyżej punkty obowiązują w pełnym brzmieniu, w szczególności punkty 5 i 9.
  Po skutecznej impregnacji firma TÜCHLER wystawia atest fabryczny dotyczący prac związanych z impregnacją. Należy pamiętać, że ten atest nie jest zaświadczeniem spełnienia norm klasy odporności na palenie impregnowanego materiału. Uznanie atestu leży w gestii urzędów. Zaświadczenia klas odporności na palenie według norm można uzyskać  za opłatą tylko po odpowiednich testach laboratoryjnych palności materiałów impregnowanych środkiem ECOGARD, wykonanych przez akredytowane instytucje kontrolne. Ryzyko osiągnięcia wymaganych klas pożarowych ponosi nabywca, podobnie jak koszty możliwej kolejnej wymaganej impregnacji oraz kolejnych badań.


Pobrania

Pliki do pobrania są widoczne tylko dla zarejestrowanych i zatwierdzonych klientów.

Formularz zapytania

 • Bitte geben Sie bei Preisanfragen Ihre Adresse bekannt, um den Vorgang zu beschleunigen:

Estimate Shipping CostOszczędność pieniędzy i ograniczenie emisji CO2 podczas transportu z wykorzystaniem Fair-Trans:
Fair-Trans: W przypadku trzech i więcej produktów w koszyku rozliczane są tylko dwa największe lub najcięższe produkty. Wszystkie pozostałe produkty są wysyłane bezpłatnie.
Zestawiamy produkty w jak najmniejszą ilość opakowań wysylkowych, ograniczając emisję CO2. Opakowania pojedyncze produktów są również wykorzystywane.

>> więcej szczegółów dotyczących wysyłki

ECOGARD CELL IMPREGNAT OGNIOCHRONNY. Impregnat przeciwogniowy ECOGARD ® Cell to specjalny środek chroniący przed ogniem do materiałów chłonnych składających się głównie z celulozy o bardzo suchych właściwościach, takich jak drewno, tektura i karton. ECOGARD Cell nie zawiera halogenu dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska.W zależności od materiału uzyskano następujące klasy przeciwpożarowe: DIN 4102 B1, EN 13773 C1, ÖNORM Q1, Tr1, EN13501 wszystkie klasy.

 • Cena: 150,80 zł - W magazynie

Sie haben Fragen zu Produkten, Dienstleistungen, Konfektionen oder Funktionen des Webshops?

Ich helfe Ihnen gerne persönlich weiter!

Rufen Sie mich während der Bürozeiten

Mo-Fr 9:00 – 17:00

einfach an oder senden Sie mir ein mail!

Malgorzata Kozakowska

e-mail: kozakowska@tuchler.pl
t:+48 (22) 647 90 50
m:+48 501 089 943
f:+43 (1) 2533033 1870


Brauchen Sie Hilfe?