Ochrona danych osobowych

Drukuj stronę

Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdują się wyczerpujące informacje dot. posługiwania się danymi osobowymi.

Zapisywanie danych dostępowych w logach serwera
Istnieje możliwość wejścia na nasze strony internetowe, bez podawania swoich danych personalnych. Zapisywane są jedynie dane dostępowe w tzw. logach serwera, jak np. nazwa żądanego pliku, data i godzina wywołania, ilość przesyłanych danych i składający zapytanie provider. Dane będą analizowane wyłącznie w celu zapewnienia działania strony bez żadnych zakłóceń oraz ulepszenia naszej oferty. Dane nie pozwalają na nawiązanie kontaktu.

Gromadzenie i użytkowanie danych dot. zawarcia umowy oraz podczas zakładania konta klienta
Gromadzone są dane personalne, w przypadku ich dobrowolnego podania podczas swojego zamówienia, podczas kontaktu z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez email) lub podczas zakładania konta. W poszczególnych formularzach wyraźnie zaznaczono, które dane będą gromadzone. Wykorzystujemy podane dane do zawarcia umowy i opracowania zapytań. Po całkowitym zawarciu umowy lub usunięciu konta klienta, dane zostaną zablokowane i nie mogą zostać ponownie użyte. Dane zostaną usunięte po upływie okresu przechowania określonego w prawie podatkowym i handlowym, chyba, że została udzielona jednoznaczna zgoda na dalsze użytkowanie danych, a spółka nie zastrzegła sobie prawa do przekraczającego te uprawnienia gromadzenia danych, które jest zgodne z prawem i o którym nastąpi informacja. Usunięcie konta klienta jest możliwe każdorazowo i może nastąpić za pomocą przesłanej do spółki wiadomości przez poniżej opisaną metodę kontaktową lub przeznaczoną do tego funkcję w koncie klienta.

Przekazywanie danych do realizacji umowy
W celu realizacji umowy spółka przekazuje dane do firmy zajmującej się dostawami. Następuje to, jeżeli jest to wymóg dostarczenia zamówionego towaru. Do realizacji płatności spółka przekazuje wymagane w tym celu dane do instytucji kredytowej, która zajmuje się płatnościami i wzgl. do wynajętego podwykonawcy zajmującego się płatnościami wzgl. do wybranych przez klienta podczas składania zamówienia usług płatniczych.

Gromadzenie danych podczas subskrypcji Newsletteru
Do subskrypcji newsletteru używane są wymagane lub oddzielnie podawane dane, aby wysyłka naszego newsletteru odbywała się regularnie. Wypisanie z newsletteru jest możliwe każdorazowo i może nastąpić za pomocą przesłanej do spółki wiadomości przez poniżej opisaną metodę kontaktową lub przeznaczony do tego link w newsletterze.

Gromadzenie danych dla reklamy mailingowej bez zapisywania się do newsletteru i prawo do odwołania
Jeżeli spółka otrzymała email w związku ze sprzedażą towaru lub usługą, a nie nastąpiło od tego odwołanie, zastrzeżone zostanie prawo, do regularnego wysyłania mailem ofert podobnych produktów z naszego sortymentu, jak te zakupione. O każdej porze można sprzeciwić się używania adresu email wysyłając do spółki wiadomość za pomocą poniżej opisanej metody kontaktowej lub przewidzianego do tego linku w mailu reklamowym, bez powstania innych kosztów przesyłania zgodnie z taryfami podstawowymi.

Gromadzenie danych dla reklamy pocztowej i prawo do odwołania
Ponadto spółka zachowuje imię i nazwisko, adres - i jeżeli zostały otrzymane dodatkowe dane klienta w ramach zawarcia umowy - tytuł zawodowy, stopień akademicki, rok urodzenia, status zawodowy. Zostaną one zapisane w podsumowujących listach i wykorzystane we własnych celach reklamowych, np. podczas wysyłania interesujących ofert i informacji na temat produktów spółki w liście pocztowym. W każdym momencie istnieje możliwość odwołania się od zapisania i wykorzystania danych dla podanych celów poprzez wiadomość za pomocą poniżej podanej metody kontaktowej.

Ocena kredytowa i scoring
Jeżeli uzgodnione zostanie świadczenie wcześniejsze, np. podczas zakupu na rachunek, spółka zastrzega sobie prawo, do zebrania informacji identyfikacyjnych i kredytowych, potrzebnych do ochrony interesów spółki, w wyspecjalizowanych w tym celu przedsiębiorstwach usługowych (wywiadownie gospodarcze). Spółka przekazuje w tym celu dane personalne klienta potrzebne do oceny kredytowej do poniższych przedsiębiorstw:

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss

Ocena kredytowa może zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości scoringowe), które obliczone zostaną na podstawie uznanych procesów matematyczno-statystycznych i na podstawie obliczeń, dzięki którym spółka otrzymuje między innymi dane adresowe.  Otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niewykonania zobowiązań używane są, do uzyskania wyważonej decyzji o uzasadnieniu, przeprowadzeniu lub zakończeniu stosunku umownego. Korzyści będą należycie chronione i uwzględnione zgodnie z ustawowymi przepisami.

Zastosowanie plików cookies
Aby uatrakcyjnić korzystanie ze strony internetowej spółki oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji, na różnych strona używane są tzw. pliki cookies. Chodzi tutaj o małe pliki tekstowe, które zostaną zapisane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez spółkę plików cookies zostaną usunięte po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu (tzw. pliki cookies sesji). Inne pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu (spersonalizowane pliki cookies). Przeglądarkę można ustawić tak, aby zostać poinformowanym o plikach cookies i każdorazowo podejmować decyzję o akceptacji lub odrzuceniu plików cookies dla określonych przypadków lub generalnym odrzuceniu. W przypadku braku akceptacji plików cookies, funkcjonalność strony internetowej może zostać ograniczona.

Zastosowanie Google Analytics do analityki internetowej
Strona ta używa Google Analytics, narzędzia analityki internetowej Google Inc. (www.google.de). Google Analytics używa tzw. „Cookies“, pliki tekstowe, które zostaną zapisane na komputerze oraz umożliwią analizę użytkowania strony. Informacje uzyskane przez pliki cookies na temat użytkowania tej strony internetowej są przesyłane z reguły na serwer Google w USA i tam są również zapisywane. W przypadku aktywacji anonimowego adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP zostanie jednak uprzednio przez Google skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw strony porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesłany zostanie kompletny adres IP i dopiero tam zostanie on skrócony. Anonimowy adres IP jest aktywny na niniejszej stronie internetowej. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google używać będzie tych informacji, aby ocenić użytkowanie strony internetowej, celem stworzenia raportów aktywności internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z sesjami internetowymi i użytkowaniem w odniesieniu do operatora. Adres IP, który w ramach Google Analytics, został przesłany z przeglądarki nie będzie łączony wraz z innymi danymi Google. Istnieje możliwość zapobiegnięcia zapisaniu plików cookies, dzięki odpowiedniemu ustawieniu przeglądarki. Należy przy tym jednak zwrócić uwagę, że równocześnie nie będzie możliwe korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym ich zakresie.

Istnieje jednakże możliwość zapobiegnięcia rejestrowania danych przez pliki cookies oraz danych użytkowania strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google, jak i przetwarzania ich przez Google, za pomocą instalacji pluginu do przeglądarki, który dostępny jest w poniższym linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
  Alternatywnie, aby zapobiec rejestrowaniu przez Google Analytics tej strony internetowej również w przyszłości, plugin może zostać uzyskany dzięki kliknięciu w ten link. Na urządzeniu końcowym zastanie założony plik cookie opt-out. W przypadku usunięcia plików cookies, należy ponownie kliknąć w link.

Używanie wtyczek socjalnych Facebook, Google+, Twitter z użyciem rozwiązania „2 kliknięć
  Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są tzw. wtyczki („pluginy“) socjalne serwisów społecznościowych Facebook i Google+ oraz usług mikroblogowych Twitter. Usługi te są oferowane przez przedsiębiorstwa Facebook Inc., Google Inc. i Twitter Inc. („dostawca“).

Facebook zarządzany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Przegląd wtyczek do Facebooka oraz ich wygląd znajduje się tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Google+ jest zarządzany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Przegląd wtyczek do Google oraz ich wygląd znajduje się tutaj: https://developers.google.com/+/web/
Twitter jest zarządzany przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Przegląd wtyczek do Twittera oraz ich wygląd znajduje się tutaj: https://twitter.com/about/resources/buttons

Aby zwiększyć ochronę danych podczas wejścia na naszą stronę internetową, wtyczki zostały zaimplementowane na stronę za pomocą rozwiązania „2 kliknięcia“. Ta implementacja gwarantuje, że przy wywołaniu strony, zawierającej takie wtyczki, nie zostało jeszcze nawiązane połączenie z Facebookiem, Google i Twitterem. Dopiero, gdy wtyczki zostaną aktywowane, a tym samym udzielona zostanie zgoda na przesyłanie danych, przeglądarka ustanowi bezpośrednie połączenie z serwerami Google, Facebooka oraz Twittera. Zawartość każdorazowej wtyczki będzie wtedy przesyłana przez odpowiedniego dostawcę bezpośrednio do przeglądarki oraz implementowana na stronie. Dzięki implementacji wtyczki, dostawcy otrzymują informację, że przeglądarka wywołała odpowiednią stronę internetową, również w przypadku braku posiadania profilu u odpowiedniego dostawcy lub braku bycia zalogowanym. Ta informacja (wraz z adresem IP) będzie przesyłana bezpośrednio z przeglądarki na serwer danego dostawcy do USA i tam zostanie zapisana. W przypadku interakcji z wtyczką, np. poprzez kliknięcie w buttony „Lubię to“, „+1“-, „Tweetnij“, odpowiednia informacja zostanie również bezpośrednio przesłana na serwer dostawcy i tam zostanie ona zapisana. Ponadto informacje zostaną opublikowane również w serwisach społecznościowych wzgl. na koncie Twitter oraz tam wyświetlone odpowiednim kontaktom.

Cel i przeznaczenie rejestracji danych oraz dalszego przetwarzania i użytkowania danych przez dostawców jak i przynależące prawa i możliwości wstrzymania dla ochrony swojej strefy prywatnej znajdują się w informacjach dot. ochrony danych osobowych dostawców.

Ochrona danych osobowych Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php
Ochrona danych osobowych od Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Ochrona danych osobowych Twittera: https://twitter.com/privacy

Przypomnienie o pozostawieniu opinii za pomocą Trusted Shops
Jeżeli podczas składania zamówienia lub po zamówieniu udzielona została zgoda, za pomocą aktywacji odpowiedniego pola lub przewidzianego do tego buttona ("Pozostaw opinię później"), przekazany zostanie adres email dla przypomnienia o pozostawieniu opinii dot. zamówienia. Email zostanie przekazany do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), tak aby zostało przesłane przypomnienie o pozostawieniu opinii. W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia tej decyzji poprzez przesłanie wiadomości na poniższe dane kontaktowe lub bezpośrednio do Trusted Shops.

Prawo do informacji i dane kontaktowe
Obowiązuje prawo do bezpłatnej informacji dot. zapisanych własnych danych, jak i wzgl. prawo do ich korekty, blokady lub usunięcia. W przypadku pytań dot. rejestracji, przetwarzania lub użytkowania własnych danych personalnych w agencjach informacyjnych, w przypadku korekty, blokady lub usunięcia danych jak i cofnięcia udzielonych zgód lub odwołania przeciwko określonemu użyciu danych należy skontaktować się bezpośrednio ze spółką poprzez dane kontaktowe podane w stopce redakcyjnej.

Sie haben Fragen zu Produkten, Dienstleistungen, Konfektionen oder Funktionen des Webshops?

Ich helfe Ihnen gerne persönlich weiter!

Rufen Sie mich während der Bürozeiten

Mo-Fr 9:00 – 17:00

einfach an oder senden Sie mir ein mail!

Malgorzata Kozakowska

e-mail: kozakowska@tuchler.pl
t:+48 (22) 647 90 50
m:+48 501 089 943
f:+43 (1) 2533033 1870


Brauchen Sie Hilfe?