PLUSZ MIDNIGHT
1003238

PLUSZ MIDNIGHT

1003238
Już od 201,72 zł 164,00 zł

cena hurtowa 201,72 zł
  Aksamit sceniczny najlepszy do kurtyn głównych i okotarowania scenicznego:
  • najgłębsza czerń
  • najwyższa odporność na zagniecenia oraz na rozerwanie
  • w barwie czarnej najwyższe parametry wyciemniające ze wszystkich aksamitów scenicznych
  • niska pochłanialność dzwięku tego aksamitu wpływa mniej na akustykę sceniczną niż pozostałych tak samo ciężkich aksamitów

  Odporność na rozerwanie wg EN ISO 13934 / 1:*
  W kierunku osnowy: 770 N zrywająca przy rozciągnięciu 9,4%
  W kierunku wątku: 1030 N zrywająca przy rozciągnięciu 10,5%

  Gniecenie wg AATCC 128-1977:** Współczynnik: 4-5

  Tutaj, rozdzierana próbka zdefiniowana przy 5 cm szerokości i 20 cm długości.
  Podane wartości to siły w Newton (N) na 5 cm szerokości tkaniny.
  (1 Newton = ok. 0,1kg tzn. 10 N ~ 1kg)

  ** Współczynnik 1: bardzo silne gniecenie się - Współczynnik 5: bardzo słabe gniecenie się
Już od 201,72 zł 164,00 zł
plus koszty wysyłki łącznie z 23% VAT
Gotowe do wysyłki
magazynowy

Dane techniczne
 • trudno zapalny; EN13773-C1; DIN4102 B1;ÖNORM B1,Q1,TR1
 • FR_RU1
 • 100% bawełna
 • szerokość 150 cm
 • 600 g/m²
 • ok. 30 mb rolki
Wskazówki ostrzegawcze
Należy przestrzegać "Specjalnych informacji ostrzegawczych o aksamicie" w naszych ogólnych warunkach handlowych i w załączniku.

Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące trudno palnych MATERIAŁÓW BAWEŁNIANYCH w załączeniu!

Jeśli nie ustalono inaczej, materiały bawełniane określane jako trudnopalne posiadają wykończenie półstałe trudnopalne. Oznacza to, że właściwości trudno palne występują cały czas, dopóki materiał nie zostanie silnie nawodniony lub uprany. Po silnym nawodnieniu lub praniu ochrona przed płomieniami traci skuteczność!  

W przypadku specjalistycznego czyszczenia chemicznego bez środków odtłuszczających oraz z niewielką ilością wody ochrona przed płomieniami może zostać zachowana. Po czyszczeniu chemicznym niezbędne są testy!

Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące AKSAMITÓW w załączeniu!

1. Opakowanie i przyjęcie towaru aksamitów scenicznych dostępnych na metry: 

wszystkie aksamity sceniczne dostarczane na metry są starannie pakowane i zawieszane w kartonach transportowych. Kartony transportowe są z reguły transportowane w pozycji leżącej, przywiązane do palet. 

UWAGA: nabywca podczas przyjmowania towaru musi zwrócić uwagę, aby wszystkie kartony transportowe były dostarczane w pozycji leżącej i przywiązane. Jeśli tak nie jest, należy niezwłocznie odnotować to na dokumentach spedycyjnych. W przypadku nadejścia luźnych kartonów transportowych zachodzi prawdopodobieństwo, że kartony były transportowane lub przechowywane w pozycji pionowej. Powoduje to nieodwracalne uszkodzenia aksamitu scenicznego. Wyraźne oznaki fałd paskowych / harmonijkowych i odciśnięcia, przebiegających powtarzalnie w kształcie łukowym na jednej lub obydwu krawędziach.   Są to jednoznacznie uszkodzenia transportowe, za które odpowiada spedytor/firma transportowa.

Nabywca może jednak wnosić roszczenia tylko wtedy, gdy przybycie luźnych kartonów odnotuje natychmiast po przyjęciu towaru na dokumentach spedycyjnych lub całkowicie odrzuci przyjęcie towaru. Uszkodzenie może wystąpić również wtedy, gdy na kartonie nie ma żadnych widocznych szkód! Ponadto w niezmienionym brzmieniu obowiązuje punkt 10. ogólnych warunków handlowych firmy Tüchler Bühnen- & Textiltechnik GmbH.

2. Dokładność kolorów i pasma odbijające światło 

Mimo zachowania staranności w odniesieniu do kolorów nie da się całkowicie uniknąć odchyłek odcieni ze względów technicznych. Dotyczy to również jednej i tej samej partii kolorów. Lekkie odchyłki kolorów, w szczególności te, których nie można było rozpoznać lub były trudne do rozpoznania w przypadku wykorzystania aksamitów na kurtyny z fałdami, nie stanowią obniżenia wartości aksamitu scenicznego.  Kąt runa w beli może być różny. Wynika to z techniki nawijania aksamitu scenicznego i powoduje różne odbicia padającego światła. Może w ten sposób powstać wrażenie odbiegania kolorów (=wolna, ale ciągła zmiana odcienia koloru w beli), które naprawdę nie istnieje. Nie jest to obniżenie wartości.  Przechowywane aksamity sceniczne od momentu pakowania podlegają procesowi luzowania ze względu na właściwości materiału. Powoduje to mikro ruchy. Jeżeli aksamit sceniczny ze względu na kierunek runa na beli działający jak wypustka może poruszać się tylko w jednym kierunku, bele są nieokrągłe. Te nieokrągłe bele wykazują regularnie wyraźnie rozpoznawalną krawędź, która powoduje wrażenie, jakby aksamit sceniczny był nawinięty nieregularnie. Na tej krawędzi kąt runa jest regularnie znacznie różny względem nadal okrągłej części beli aksamitu. Powoduje to regularnie wyraźnie widoczne, ale usuwalne pasma odbijające światło. Te pasma odbijające światło nie stanowią obniżenia wartości.  Runo po jakimś czasie wyrównuje się w zależności od klimatu w pomieszczeniu. Dopiero wtedy całkowicie przywrócona zostaje równomierność i pełnia aksamitu. Ten proces może często trwać kilka tygodni. Jeśli mimo długiego okresu powrotu do normalnego stanu występują jeszcze pasma odbijające światło lub odbieganie kolorów z powodu odbijania światła, można skrócić lub wspomóc proces powrotu do normalnego stanu runa przez lekkie naparowanie lub delikatne szczotkowanie w kierunku runa. Należy pamiętać: w silnie ogrzewanych pomieszczeniach proces ten może być jeszcze dłuższy ze względu na brak wilgotności powietrza.

3. Konfekcjonowanie aksamitu 

Runo aksamitów na kurtyny jest skierowane w kierunku podłużnym. Konfekcjonowanie można wykonać z runem skierowanym „do góry” lub „do dołu”. Jeśli klient nie określił kierunku runa, firma Tüchler produkuje kurtyny z kierunkiem runa „do góry”. Nadaje to kolorowi głębię wyglądu przy poziomym kącie patrzenia. W ten sposób występujące wszędzie odciśnięcia lub pasma odbijające światło są mniej wyraźne podczas patrzenia.  Jeśli aksamit będzie konfekcjonowany na życzenie klienta lub przez klienta w kierunku runa do dołu, to klient ponosi ryzyko bardziej wyraźnej widoczności pasm odbijających światło i odciśnięć.   Gotowe konfekcjonowane kurtyny aksamitne wymagają po zawieszeniu czasu do powrotu do normalnego stanu. Runo dopiero po jakimś czasie wyrównuje się w zależności od klimatu w pomieszczeniu. Dopiero wtedy całkowicie przywrócony zostaje blask i pełnia aksamitu. Ten proces może trwać kilka tygodni i nie stanowi obniżenia wartości. Jeśli mimo długiej fazy powrotu do normalnego stanu występują jeszcze odciśnięcia, można skrócić lub wspomóc proces powrotu do normalnego stanu runa przez lekkie naparowanie lub delikatne szczotkowanie w kierunku runa. Należy pamiętać: w silnie ogrzewanych pomieszczeniach proces ten może być jeszcze dłuższy ze względu na brak wilgotności powietrza.  Wygląd i odcień aksamitu może zmieniać się w zależności od wysokości kurtyny i kąta patrzenia osoby obserwującej za względu na różne odbicia światła.

4. Oddawanie jasności 

Aksamity firmy Tüchler są farbowane w wysokim standardzie, również w odniesieniu do oddawania jasności. Należy jednak pamiętać, że żadna tkanina nie oddaje idealnie jasności. Wszystkie barwienia i włókna są uszkadzane przez promienie słoneczne. W szczególności w przypadku padającego światła słonecznego w aksamitach scenicznych należy stosować podkład z tyłu. Jeżeli klient nie zamówi podkładu z tyłu lub sam go wykona, firma Tüchler jest zwolniona z wynikających z tego roszczeń odszkodowawczych, odpowiedzialności i gwarancji.

5. Nieprzepuszczalność światła 

Aksamit z reguły nie jest pełnym materiałem przyciemniającym. Widoczne w świetle dziennym lub przy sztucznym oświetleniu tak zwane „ukłucia igłą” są wynikającymi z techniki produkcji tkanin mniejszymi nieregularnościami, przez które może przeświecać światło. Nieregularności te wynikają z konstrukcji i nie stanowią obniżenia wartości aksamitu scenicznego.

Copyright © 2021 TUCHLER Polska Sp. z o.o. Designed by WebOffice GmbH & Co. KG.