PLUSZ MAHLER CS
1001420

PLUSZ MAHLER CS

1001420
Już od 116,85 zł 95,00 zł

cena hurtowa 143,91 zł
Jako materiał tapicerski do mebli obiektowych oraz kurtyn o wytrzymałości 60.000 cykli Martindala z włóknami trudnopalnymi z Trevira CS!
Pobrania

Pobrania są dostępne WYŁĄCZNIE dla zarejestrowanych klientów

Zaloguj się / zarejestruj i aktywuj pobieranie

Już od 116,85 zł 95,00 zł
plus koszty wysyłki łącznie z 23% VAT
Gotowe do wysyłki
Do wyczerpania zapasów
Wskazówki ostrzegawcze!


Dane techniczne
  • trudno zapalny; EN13501 B-s1, d0;DIN4102 B1;EN13773
  • FR_RU1
  • 100% trewira CS
  • szerokość 140 cm
  • 380 g/m²
  • ok. 30 do 60 mb rolki
Wskazówki ostrzegawcze

Proszę zwrócić uwagę, że układanie materiału po myciu w stosy może spowodować powstanie zagnieceń.

Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące materiałów z tkaniny TREVIRA CS oraz WŁÓKIEN POLIESTROWYCH w załączeniu!

•Materiały z tkaniny Trevira CS i poliestru FR można prać zgodnie z oznaczeniem pielęgnacji, bez utraty właściwości trudnopalności.

•W przypadku stosowania środków pielęgnacyjnych wykazujących powinowactwo do włókien, takich jak płyny do płukania (Silan), materiał może stracić właściwości trudnopalne!

•W razie zabrudzenia lub nałożenia materiałów obcych (np. pomalowania, zadrukowania itd.) materiał może stracić właściwości trudnopalne!

•Dlatego regularnie należy zlecać specjalistom kontrolę właściwości trudnopalnych.

Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące AKSAMITÓW w załączeniu!

1. Opakowanie i przyjęcie towaru aksamitów scenicznych dostępnych na metry: 

wszystkie aksamity sceniczne dostarczane na metry są starannie pakowane i zawieszane w kartonach transportowych. Kartony transportowe są z reguły transportowane w pozycji leżącej, przywiązane do palet. 

UWAGA: nabywca podczas przyjmowania towaru musi zwrócić uwagę, aby wszystkie kartony transportowe były dostarczane w pozycji leżącej i przywiązane. Jeśli tak nie jest, należy niezwłocznie odnotować to na dokumentach spedycyjnych. W przypadku nadejścia luźnych kartonów transportowych zachodzi prawdopodobieństwo, że kartony były transportowane lub przechowywane w pozycji pionowej. Powoduje to nieodwracalne uszkodzenia aksamitu scenicznego. Wyraźne oznaki fałd paskowych / harmonijkowych i odciśnięcia, przebiegających powtarzalnie w kształcie łukowym na jednej lub obydwu krawędziach.   Są to jednoznacznie uszkodzenia transportowe, za które odpowiada spedytor/firma transportowa.

Nabywca może jednak wnosić roszczenia tylko wtedy, gdy przybycie luźnych kartonów odnotuje natychmiast po przyjęciu towaru na dokumentach spedycyjnych lub całkowicie odrzuci przyjęcie towaru. Uszkodzenie może wystąpić również wtedy, gdy na kartonie nie ma żadnych widocznych szkód! Ponadto w niezmienionym brzmieniu obowiązuje punkt 10. ogólnych warunków handlowych firmy Tüchler Bühnen- & Textiltechnik GmbH.

2. Dokładność kolorów i pasma odbijające światło 

Mimo zachowania staranności w odniesieniu do kolorów nie da się całkowicie uniknąć odchyłek odcieni ze względów technicznych. Dotyczy to również jednej i tej samej partii kolorów. Lekkie odchyłki kolorów, w szczególności te, których nie można było rozpoznać lub były trudne do rozpoznania w przypadku wykorzystania aksamitów na kurtyny z fałdami, nie stanowią obniżenia wartości aksamitu scenicznego.  Kąt runa w beli może być różny. Wynika to z techniki nawijania aksamitu scenicznego i powoduje różne odbicia padającego światła. Może w ten sposób powstać wrażenie odbiegania kolorów (=wolna, ale ciągła zmiana odcienia koloru w beli), które naprawdę nie istnieje. Nie jest to obniżenie wartości.  Przechowywane aksamity sceniczne od momentu pakowania podlegają procesowi luzowania ze względu na właściwości materiału. Powoduje to mikro ruchy. Jeżeli aksamit sceniczny ze względu na kierunek runa na beli działający jak wypustka może poruszać się tylko w jednym kierunku, bele są nieokrągłe. Te nieokrągłe bele wykazują regularnie wyraźnie rozpoznawalną krawędź, która powoduje wrażenie, jakby aksamit sceniczny był nawinięty nieregularnie. Na tej krawędzi kąt runa jest regularnie znacznie różny względem nadal okrągłej części beli aksamitu. Powoduje to regularnie wyraźnie widoczne, ale usuwalne pasma odbijające światło. Te pasma odbijające światło nie stanowią obniżenia wartości.  Runo po jakimś czasie wyrównuje się w zależności od klimatu w pomieszczeniu. Dopiero wtedy całkowicie przywrócona zostaje równomierność i pełnia aksamitu. Ten proces może często trwać kilka tygodni. Jeśli mimo długiego okresu powrotu do normalnego stanu występują jeszcze pasma odbijające światło lub odbieganie kolorów z powodu odbijania światła, można skrócić lub wspomóc proces powrotu do normalnego stanu runa przez lekkie naparowanie lub delikatne szczotkowanie w kierunku runa. Należy pamiętać: w silnie ogrzewanych pomieszczeniach proces ten może być jeszcze dłuższy ze względu na brak wilgotności powietrza.

3. Konfekcjonowanie aksamitu 

Runo aksamitów na kurtyny jest skierowane w kierunku podłużnym. Konfekcjonowanie można wykonać z runem skierowanym „do góry” lub „do dołu”. Jeśli klient nie określił kierunku runa, firma Tüchler produkuje kurtyny z kierunkiem runa „do góry”. Nadaje to kolorowi głębię wyglądu przy poziomym kącie patrzenia. W ten sposób występujące wszędzie odciśnięcia lub pasma odbijające światło są mniej wyraźne podczas patrzenia.  Jeśli aksamit będzie konfekcjonowany na życzenie klienta lub przez klienta w kierunku runa do dołu, to klient ponosi ryzyko bardziej wyraźnej widoczności pasm odbijających światło i odciśnięć.   Gotowe konfekcjonowane kurtyny aksamitne wymagają po zawieszeniu czasu do powrotu do normalnego stanu. Runo dopiero po jakimś czasie wyrównuje się w zależności od klimatu w pomieszczeniu. Dopiero wtedy całkowicie przywrócony zostaje blask i pełnia aksamitu. Ten proces może trwać kilka tygodni i nie stanowi obniżenia wartości. Jeśli mimo długiej fazy powrotu do normalnego stanu występują jeszcze odciśnięcia, można skrócić lub wspomóc proces powrotu do normalnego stanu runa przez lekkie naparowanie lub delikatne szczotkowanie w kierunku runa. Należy pamiętać: w silnie ogrzewanych pomieszczeniach proces ten może być jeszcze dłuższy ze względu na brak wilgotności powietrza.  Wygląd i odcień aksamitu może zmieniać się w zależności od wysokości kurtyny i kąta patrzenia osoby obserwującej za względu na różne odbicia światła.

4. Oddawanie jasności 

Aksamity firmy Tüchler są farbowane w wysokim standardzie, również w odniesieniu do oddawania jasności. Należy jednak pamiętać, że żadna tkanina nie oddaje idealnie jasności. Wszystkie barwienia i włókna są uszkadzane przez promienie słoneczne. W szczególności w przypadku padającego światła słonecznego w aksamitach scenicznych należy stosować podkład z tyłu. Jeżeli klient nie zamówi podkładu z tyłu lub sam go wykona, firma Tüchler jest zwolniona z wynikających z tego roszczeń odszkodowawczych, odpowiedzialności i gwarancji.

5. Nieprzepuszczalność światła 

Aksamit z reguły nie jest pełnym materiałem przyciemniającym. Widoczne w świetle dziennym lub przy sztucznym oświetleniu tak zwane „ukłucia igłą” są wynikającymi z techniki produkcji tkanin mniejszymi nieregularnościami, przez które może przeświecać światło. Nieregularności te wynikają z konstrukcji i nie stanowią obniżenia wartości aksamitu scenicznego.

Copyright © 2021 TUCHLER Polska Sp. z o.o. Designed by WebOffice GmbH & Co. KG.