.

 Poučení o odstoupení e-shop

Právo na odstoupení, poučení o odstoupení, následky odstoupení

 

Je-li zákazník spotřebitelem, má právo na odstoupení. Právo na odstoupení není u smluv uzavřených prostřednictvím internetu nebo telefonu na dodávky zboží, které se vyrábí podle specifikace zákazníka.

Poučení o odstoupení

Právo na odstoupení

Svoje smluvní prohlášení můžete odvolat do 14 dní bez udání důvodů písemnou formou (např. dopisem, faxem, e-mailem) nebo - pokud je to před uplynutím lhůty - také zasláním dotyčné věci nazpět. Lhůta začíná teprve po obdržení tohoto poučení v písemné formě, avšak nikoliv před doručením zboží příjemci a také ne před splněním našich informačních povinností dle článku 246 § 2 ve spojení s § 1 odstavec 1 a 2 EGBGB (Uvozovacího zákona k Občanskému zákoníku) jakož i našich povinností dle § 312g odstavec 1 věta 1 Občanského zákoníku ve spojení s článkem 246 § 3 Uvozovacího zákona k Občanskému zákoníku. Pro zachování lhůty pro odstoupení postačí včasné odeslání odstoupení nebo věci. Odstoupení zašlete na:

Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH, Rennbahnweg 78, 1220 Vídeň, Rakousko, fax: +43-1-400 10-20, e-mail: info@tuchler.net

Následky odstoupení

V případě účinného odstoupení je třeba vrátit vzájemně přijaté výkony a případně získaný prospěch (např. úroky). Pokud nám přijatý výkon i prospěch (např. výhody plynoucí z užívání dané věci) vůbec vrátit nemůžete nebo je můžete vrátit příp. vydat jen ve zhoršeném stavu, musíte nám hodnotu adekvátně nahradit. Za zhoršení věci a prospěch nám musíte nahradit hodnotu pouze tehdy, pokud lze prospěch nebo zhoršení věci přičíst zacházením s věcí takovým způsobem, který přesahuje kontrolu vlastností a funkčnosti. Pod „kontrolou vlastnosti a funkčnosti“ se chápe testování a zkoušení příslušného zboží, jaké je přibližně možné a obvyklé v obchodě s pultovým prodejem. Věci, které lze zaslat jako balík, se zasílají nazpět na naše riziko. Ponesete normální náklady na zaslání zpět, pokud dodané zboží odpovídá zboží objednanému a pokud cena zpět zaslaného zboží nepřesahuje 40 eur nebo pokud jste při vyšší ceně věci k okamžiku odstoupení ještě neprovedli vzájemné plnění nebo smluvně dohodnutou částečnou úhradu.  V opačném případě je pro Vás zpětné zaslání bezplatné. Věci, které nezle zaslat formou balíku, budou u Vás vyzvednuty. Závazky k úhradě plateb musejí být splněny do 30 dní. Lhůta pro Vás začíná odesláním Vašeho prohlášení o odstoupení nebo odesláním věci, pro nás jeho/jejím přijetím.

Konec poučení o odstoupení

Potřebujete pomoc?

Máte otázky k produktům, službám, konfekci nebo funkcím webshopu?

Vladimíra Peřinová

e-mail: perinova@tuchler.cz
t: +420 544 224 202
f: +420 544 224 202

Magda Müllerová

e-mail: mullerova@tuchler.cz
t: +420 544 229 001
f: +420 544 224 202
Sidon Schlehr

e-mail: schlehr@tuchler.cz
t: +420 603 146 131
f: +420 544 224 202

Brauchen Sie Hilfe?