Technické detaily

 • doporučeno pro zadní projekci
 • běžně hořlavý
 • 100% akrylát
 • samolepící
 • šířka 150cm

dodací doba 2-3 pracovní dny k odeslání

Dbejte bezpečnostních předpisů!

ULTIMA HC

hnědošedá transparentní

1008820
/ LFM
Samolepicí fólie pro zadní projekci, pro projekce za denního světla.převážně pro výklady a dekorativní aplikace.

Dekorativní projekce

 • Projekce ve výlohách
 • Obchody a výstavy
 • Zejména pro zadní projekci při mírnéma až silném denním světle
 Ceny
kromě inkl. 21% DPH
od 1 metr 19 467,00 Kč 23 555,07 Kč
od 5 metr 17 969,00 Kč 21 742,49 Kč
od 30 metr 14 972,00 Kč 18 116,12 Kč
bez nákladů na přepravu;
kromě inkl. 21% DPH
metr od 14 972,00 Kč 18 116,12 Kč
excl. Shipping Cost

SELBSTKLEBENDE PROJEKTIONSFOLIE ULTIMA HC Zoom

Detaily

Samolepicí fólie pro zadní projekci, pro projekce za denního světla.převážně pro výklady a dekorativní aplikace.

 

Dekorativní projekce

 • Projekce ve výlohách
 • Obchody a výstavy
 • Zejména pro zadní projekci při mírnéma až silném denním světle

Upozornění

 • Aplikace fólie probíhá jako aplikace jiných fólií na sklo pomocí "saponátové vody" a gumové stěrkyl.
 • Informujte se před aplikací u dodavatele skla, jestli je tato deska vhodná pro fóliování (tloušťka, povrchová úprava atd.)
 • Upozorňujeme, že hlavně u celoplošného odstraňování fólie ze skleněné tabule vznikají síly, které mohou sklo popraskat. Abyste tomuto předešli
  • lehce nařízněte fólii před odstraňováním tak, aby vznikly ca. 10cm proužky (dbejte na to, abyste u toho nepoškodili samotnou tabuli skla!)
  • odtáhněte tímto vzniklý kousek pod velkým úhlem od tabule.
  • pakliže při odtsraňování dojde k vyboulení, okamžitě ukončete tah a tento díl dalším naříznutím zmenšete.
 • Skleněné tabule mohou být vnitřním pnutí poškozené a i při lehkém tahu nebo tlaku mohou prasknout. Používejte tedy schválené bezpečnostní pomůcky (např. helmu, brýle, rukavice)
 • TÜCHLER nepřejímá zodpovědnost za škody vzniklé na tabuli skla ani za její zničení.

Všeobecné pokyny k použití a výstražné pokyny k projekčním fóliím - metrové zboží
ve znění z 1. ledna 2016

 1. Přehyby a balen&iacute:
  Projekční fólie budou - pokud není nabídnuto zvlášť - zásadně baleny složené a zaslány. Po otevření a vypnutí projekčních fólií do všech stran přehyby zpravidla zcela zmizí. Pokud to technicky není možné, lze projekční fólie - za přirážku za balení a přepravu - zaslat i svinuté. To zvyšuje pravděpodobnost, že na fóliích žádné přehyby nevzniknou případně, že kompletně zmizí. Proces narovnávání závisí na teplotě v místnosti, montážním napětí a době. Viditelné přetrvávání přehybů v žádném případě nepředstavuje snížení hodnoty projekční fólie.

 2. Použití projekčních fólií podle určen&iacute:
  Podle typu jsou projekční fólie optimalizovány pro rozmanité použití - k projekci s předním nebo zadním osvětlením, k projekci s úhly dopadu světla vhodnými pro promítání videa, pro filmovou projekci nebo promítání diapozitivů. Hladkého a plochého povrchu se dosáhne celkovým (ze všech stran) a stejnoměrným napnutím projekčních fólií. Jestliže je projekční fólie na jedné nebo několika stranách napnuta nestejnoměrně, následné zvlnění nebo protažení nepředstavují snížení hodnoty fólie. Stejnoměrné napnutí je v každém případě nutné při použití při rozptýleném nebo bočním světle. Viditelné setrvávající zbytky záhybů, švů a vlny vzniklé jako důsledek napínání nebo montáže v žádném případě neznamenají snížení hodnoty projekční fólie.

 3. Posouzení barevných odchylek a rozdílů odstínů:
  Projekční fólie se vyrábějí ve velkoprovozních zařízeních PVC průmyslu a podléhají přísným kontrolám kvality. Přesto i tento průmysl povoluje jisté tolerance. Přípustné tolerance jsou velmi malé a často je ani za normálních světelných podmínek nelze zpozorovat. Tyto odchylky jsou za určitých podmínek použití jen zřídka viditelné. Mějte na zřeteli, že barevné odchylky viditelné teprve tehdy, jestliže se překročí zorný úhel odpovídající poloviční světelnosti, což je technicky podmíněno a neznamená snížení hodnoty.

 4. Použití ve svinutých projekčních pláten:
  Všechny projekční fólie od firmy Tüchler® lze zhotovit jako svinovací projekční plochy v provedení Superflat. Vyžádejte si prosím nabídku. Montáž projekčních fólií do svinovacích projekčních ploch je na vlastní riziko. Obzvláště při používání svařených projekčních fólií bez provedení Superflat je třeba počítat s vytvářením vln, záhybů a s trvalým poškození fólie. Tüchler® v tomto ohledu zcela zproštěn jakýchkoliv nároků na ručení a náhradu škody.

 5. Rozměrová stabilita + tolerance:
  Projekční fólie sestávají z termoplastického materiálu. Materiál tudíž mění svoji roztažnost, měkkost a délku se změnami teploty v místnosti. Veškeré rozměry tudíž podléhají toleranci +-2% při teplotě v místnosti 22°C.

 6. Použití v zimně a v oblastech s chladným klimatem:
  Je třeba mít na zřeteli, že během přepravy projekčních fólií dojde k jejich značnému ochlazení. V takovém případě je třeba projekční fólie před otevřením uložit minimálně na 24 hodin v prostoru s teplotou > 21 °C - obal musí být přitom ze všech stran otevřen. V chladu je projekční fólie tuhá a může utrpět poškození ostrými okraji nebo nevratné otisky a zlomy.

 7. Životnost projekčních fóli&iacute:
  Jsou-li správně používány a skladovány při předepsané prostorové teplotě mohou být projekční fólie používány mnoho let. Projekční fólie obsahují plastifikátory, které časem unikají. Po několika letech se proto mohou vyskytnout jevy jako změny barvy, žloutnutí, lámavost a snížená pevnost v tahu nebo olejovité skvrny na povrchu. Tyto jevy nepředstavují nedostatky, které by byly relevantní z hlediska garance; jsou to obvyklé projevy stárnutí toho či onoho materiálu.

 8. Vyloučení normy DIN a jiných norem pro osvětlovací systémy:
  Projekční fólie jsou optimální pro použití v divadlech, operních a koncertních sálech, různých akcích, veletrzích, a vyznačují se proto typizovanými barvami, způsobem projekce, robustností a chováním při hoření. Fólie nejsou určeny pro použití v kinosálech a podobnému použití jako v kině. Podle jakéhokoli hodnocení jsou tudíž pro projekční plochy vyloučeny jednoznačné normy, zejména DIN, jakož i na nich založené reklamace, pokud nejsou tyto normy v ojedinělých případech smluvně dohodnuty, a to v písemné formě.

Vhodnost/použitelnostKe stažení

Downloads jsou viditelné pouze pro registrované a potvrzené zákazníky.

Poptávkový formulář

 • Bitte geben Sie bei Preisanfragen Ihre Adresse bekannt, um den Vorgang zu beschleunigen:

* povinná pole

Estimate Shipping CostŠetřete peníze a zlepšujte bilanci CO2 dopravce s Fair-Trans:
Fair-Trans: Od třech produktů v košíku bude započítána cena pouze dvou největších a nejtěžších. Ostatní produkty mají dopravu zdarma.

Spojujeme produkty do co nejmenších nároků na CO2 jak je jen možné. Samostatné balení jednotlivých produktů přirom ale zůstává.

>> další detaily k dopravě

ULTIMA HC. Samolepicí fólie pro zadní projekci, pro projekce za denního světla.převážně pro výklady a dekorativní aplikace.

 • Cena: 18 116,12 Kč - Skladem

Potřebujete pomoc?

Máte otázky k produktům, službám, konfekci nebo funkcím webshopu?

Vladimíra Peřinová

e-mail: perinova@tuchler.cz
t: +420 544 224 202
f: +420 544 224 202

Magda Müllerová

e-mail: mullerova@tuchler.cz
t: +420 544 229 001
f: +420 544 224 202
Sidon Schlehr

e-mail: schlehr@tuchler.cz
t: +420 603 146 131
f: +420 544 224 202

Brauchen Sie Hilfe?