Technické detaily

 • rozměrově stálý díky zpevnění skleněným vláknem
 • samozhášivý
 • EN 13501-1, Cfl-s1
 • 100% vinyl
 • tloušťka 2,5 mm
 • cca 15 a 20 bm role
 • šířka 200 cm
 • jednostraně použitelný
 • 3500 g/m²
 • tloušťka 2,5 mm

Připraveno k odeslání: prosím vyberte produkt přesně.

Dbejte bezpečnostních předpisů!

TANEČNÍ POVRCH CONFIDANCE PLUS

1004225
 • Taneční podlahovina a povrch jeviště se zvýšenou tloušťkou a hmotností pro ještě rovinnost
 • zvýšená bezpečnost díky typu povrchu
 • matný povrch je dobrý pro nasvícení


 • Vysokábochrana díky speciálně upravenému povechu
 • Povrch matné strany optimální pro nasvícení
 • Tanečníci si cení především pevný, stabilní povrchchráníccí klouby, optimální třecí hodnoty
 • Okamžité bezproblémové položení, jednoduché rozvinutí a srolování, transportování i uskladnění
 • Obzvláště robustní díky minerálním vláknům

 • Rozměrové změny v šířce/délce po 12-hodinovém klidovém položení (EN434) max. ≤0,3%
 • Trvalá změna po bodovém zatížení (EN 433) max.: 0,15mm
 • Koeficient smykového tření
  • za sucha EN 13893: μ ≥ 0,67
  • za mokra EN 13893:≥ 0,49
  • dle DIN V 18032-2: 0,8
 • Chemická odolnost (EN 423): výborná
 • VýrobaEU-produkt, kvalita zaručena dle DIN-EN-9001
kromě inkl. 20% DPH
RL 15 per lfm od 1 031,60 Kč 1 237,92 Kč
excl. Shipping Cost

* Povinná pole


prosím zvolte možnost
Ceny
kromě inkl. 20% DPH
od 1 metr 1 341,00 Kč 1 609,20 Kč
od 1 RL 15 15 474,00 Kč 18 568,80 Kč
od 1 RL 20 20 633,00 Kč 24 759,60 Kč
bez nákladů na přepravu;
kromě inkl. 20% DPH
RL 15 per lfm od 1 031,60 Kč 1 237,92 Kč
excl. Shipping Cost

TANEČNÍ POVRCH CONFIDANCE PLUS Zoom


černá
bílá
šedá

Zákazníci, kteří používají zobrazený produkt, jej považují za praktický:

Detaily

 • Taneční podlahovina a povrch jeviště se zvýšenou tloušťkou a hmotností pro ještě rovinnost
 • zvýšená bezpečnost díky typu povrchu
 • matný povrch je dobrý pro nasvícení

 

 • Vysokábochrana díky speciálně upravenému povechu
 • Povrch matné strany optimální pro nasvícení
 • Tanečníci si cení především pevný, stabilní povrchchráníccí klouby, optimální třecí hodnoty
 • Okamžité bezproblémové položení, jednoduché rozvinutí a srolování, transportování i uskladnění
 • Obzvláště robustní díky minerálním vláknům

 • Rozměrové změny v šířce/délce po 12-hodinovém klidovém položení (EN434) max. ≤0,3%
 • Trvalá změna po bodovém zatížení (EN 433) max.: 0,15mm
 • Koeficient smykového tření
  • za sucha EN 13893: μ ≥ 0,67
  • za mokra EN 13893:≥ 0,49
  • dle DIN V 18032-2: 0,8
 • Chemická odolnost (EN 423): výborná
 • VýrobaEU-produkt, kvalita zaručena dle DIN-EN-9001

Upozornění

Všeobecné pokyny k použití a výstražné pokyny k použití, skladování a kladení
tanečních povrchů a podlahových krytin
ve znění z 1. ledna 2014

 1. Taneční podlahy a podlahové krytiny TÜCHLER jsou určeny k použití v kulturním, výstavním a zábavním oboru - jeviště divadel, koncertní sály, při různých událostech a akcích (eventy), veletrhy & výstavy ap. Respektujte uvedená hodnocení a pokyny k použití! Posouzení kvality jsou proto možná jen s ohledem na uvedenou funkci konkrétního produktu. Taneční podlahy a podlahové krytiny TÜCHLER nejsou určeny k domácímu nebo projektovému použití. Podle jakéhokoli hodnocení jsou tudíž pro podlahové krytiny nebo taneční podlahy vyloučeny jednoznačné normy, zejména DIN, jakož i na nich založené reklamace, pokud nejsou tyto normy v ojedinělých případech smluvně dohodnuty, a to v písemné formě.
 2. Hladká a kluzká místa na tanečních podlahových krytinách představují nebezpečí úrazu.
  Taková místa vznikají zejména v důsledku
  • vzájemného působení kožního tuku a potu, jakož i leštěním při tančení
  • používání leštidel a voskování
  • Leštění při čištění podlahy

   Proto čistěte Vaši podlahu pravidelně a výhradně s použitím vhodných výrobků, jako jsou čisticí prostředky TÜCHLER, Antistat a Bison.
   Nikdy nepoužívejte leštidla!
   Přezkoušejte Vaše taneční povrchy, zda na nich nejsou hladká a kluzká místa, tato odborným vyčištěním odstraňte.
   Pokud by po několikaletém používání už nebylo možno dosáhnout potřebných hodnot tření tanečního povrchu, znamená to, že životnost Vaší podlahoviny skončila a taneční podlaha musí být vyměněna.
 3. Taneční podlahovinu skladujte srolovanou, stojící kolmo nebo srolovanou na trubkách, pověšenou nejlépe na transportním vozíku TÜCHLER. Při horizontálním skladování rolí na sebe využijte skladování roznášející zatížení, jako např. pásy ze styroporu. Nestohujte nikdy více než 4 řady (tzn. maximálně 3 role na nejspodnější) (ConfiDance a Consor 20m-role 3 řady, tj. max. 2 role na nejspodnější) na sebe, poněvadž jinak může dojít k deformaci korpusu a těžkým otlakům. Taneční podlahoviny mohou při korektním horizontálním skladování šikmo k podélnému směru vykazovat průběžné tlakové čáry, které však neznamenají žádné omezení pro tanec, a proto nepředstavují žádné snížení hodnoty.
  Jestliže obdržíte podlahovou krytinu zabalenou v kartonu, pak nikdy nestohujte více než 3 kartony nad sebou, tzn. nejvýše 2 kartony na nejspodnějším
 4. Teploty: Taneční a jevištní podlahoviny sestávají z termoplastického PVC. Před každým rozvinutím je nutno sledovat teplotu role, která nesmí být nižší než 18 °C (Broadway, ColorXHochglanz: min. 22 °C). Nižší teplota role může způsobit její neohebnost (tuhost) a tvoření zvlněných míst.
  Při arktických teplotách nastává nebezpečí zlomu. Při přímém slunečním záření jsou možná trvalá poškození a silně zvýšené hodnoty tření.
 5. Návod k pokládce podlahovin pro mobilní použití
  Mobilní způsob pokládky je typický pro jeviště, divadla, operní a koncertní sály, ale také pro dočasné události, hřiště nebo zkušebny, přičemž takové dočasné použití někdy může trvat i celá léta. Pásy podlahoviny se rolují volně, lem k lemu přiložené a na horní straně zalepené lepicí páskou. Mějte na zřeteli, že tento způsob pokládky neodpovídá normě ve smyslu všeobecných norem pokládky podlahových krytin. Reklamace opírající se o příslušné normy pokládky podlahových krytin jsou proto vyloučeny. Při použití tohoto druhu pokládky mějte zejména na zřeteli, že lepicí pásky podléhají opotřebení a musí se pravidelně měnit, při vadné lepicí pásce v případě proniknutí vody na spodní stranu taneční podlahoviny se podlaha může posunout a není přitom vyloučeno tvoření zvlněných míst. Použití mycích strojů na podlahy může způsobit nehody a zničení podlahy.
 6. Návod k pokládce podlahovin pro opakované použití
  Semipermanentní způsob pokládky je typický pro dočasné akce, hřiště a zkušebny, přičemž na povrchu nemá být vidět žádná lepicí páska; dočasné použití někdy může trvat i celá léta. Pásy podlahoviny se rolují volně, lem k lemu přiložené a na spodní straně zalepené oboustrannou lepicí páskou. Mějte na zřeteli, že tento způsob pokládky neodpovídá normě ve smyslu všeobecných norem pokládky podlahových krytin. Reklamace opírající se o příslušné normy pokládky podlahových krytin jsou proto vyloučeny. Při použití tohoto druhu pokládky mějte zejména na zřeteli, že lepicí pásky na spodní straně podlahy mohou zanechávat stopy, není vyloučeno tvoření zvlněných míst, která je nutno odstranit uvolněním a opětovným lepením, na spodek taneční podlahoviny také může proniknout voda. Použití mycích strojů na podlahy může způsobit nehody a zničení podlahy.
 7. Návod k pokládce podlahovin pro permanentní použití
  Pokládka podlahovin pro permanentní použití musí provedena odbornými pracovníky v  souladu s všeobecnými normami pro pokládku podlahových krytin.
  Respektujte výše uvedený pokyn a přesvědčte se, zda je Vaše podlahovina vhodná pro tento druh pokládky

Požadavky na podklad pod podlahovou krytinu:

Podklad pod podlahovou krytinu musí být suchý, perfektně hladký a nesmí vykazovat trhliny, ani ulpívající materiály, odprýskávající vrstvy, chemické protiadhezní vrstvy, a musí být prostý prachu. V případě betonové podkladní vrstvy nesmí vlhkost přesáhnout 2,5 %, v případě potěru 0,5 %. Před  pokládkou je třeba přezkoumat příslušné údaje o vlastnostech podkladu. Případně je zapotřebí předběžná úprava Primerem.

Lepení:

Taneční povrch na místě rozvinout a 24 hodin nechat aklimatizovat. Poté co se podlahovina zrelaxuje, přistřihněte ji po nadměrné délce na každé straně +5 cm.
Podlahové pásy odsuňte do poloviny a naneste na podklad ozubenou stěrkou lepidlo. Pásy přitlačte tak, abyste je vytlačili z vrstvy lepidla bubliny a pevně pásy přitiskněte. Jako lepidlo doporučujeme použít Thomsit K 188E od firmy Henkel. Respektuje také pokyny pro zpracování tohoto lepidla!
Dbejte na to, aby byly taneční povrchy tenké a hladké (nevzorované) a zejména a zejména aby při rozptýleném světle, protisvětle bočním světle nebyly proto viditelné ani nejnepatrnější nerovnosti povrchu. Nezpůsobuje to žádné omezení tanečních vlastností, a proto nepředstavuje snížení hodnoty.

Horkovzdušné svařování - doporučeno pro taneční povrchy Consor, ConfiDance a Glitter 200:

Po zaschnutí lepidla (řiďte se prosím předepsané doby schnutí Vašeho lepidla) vhodnou frézou uvolněte spoje a odstraňte zbytky lepidla. Pro taneční povrch Consor doporučujeme výhradně použití svařovací šňůry TÜCHLER®. Nastavte teplotu horkého vzduchu minimálně na 300 °C. Před definitivním svařováním je třeba na Vašem strojním zařízení přezkoušet správná nastavené teploty a rychlosti. 
Po ochlazení svarového spoje odstraňte přečnívající části svařovací šňůry ve dvou krocích: Nejdříve odeberte jen asi polovinu šňůry vhodným nožem nebo hoblíkem. Až po úplném vychlazení zbytku na rovině podlahy zarovnejte hoblováním do roviny. Dejte pozor na to, aby barvy svařovacích šňůr nebyly stejné jako barvy podlahoviny.

Svařování zastudena - doporučeno pro taneční povrchy Drosselmeyer + Event:

Zde mohou být použity všechny vhodné standardní (obchodně běžné) chemikálie. Musí být provedeny předběžné testy.

Ošetření:

Ošetření může být buď manuální nebo pomocí kartáčového vysavače. Rozsáhlou zbytkovou vlhkost, např. laky, vysajte nebo dosucha vydrhněte.

Vhodnost/použitelnostKe stažení

Downloads jsou viditelné pouze pro registrované a potvrzené zákazníky.

Poptávkový formulář

 • Bitte geben Sie bei Preisanfragen Ihre Adresse bekannt, um den Vorgang zu beschleunigen:

* povinná pole

Estimate Shipping CostŠetřete peníze a zlepšujte bilanci CO2 dopravce s Fair-Trans:
Fair-Trans: Od třech produktů v košíku bude započítána cena pouze dvou největších a nejtěžších. Ostatní produkty mají dopravu zdarma.

Spojujeme produkty do co nejmenších nároků na CO2 jak je jen možné. Samostatné balení jednotlivých produktů přirom ale zůstává.

>> další detaily k dopravě

TANEČNÍ POVRCH CONFIDANCE PLUS. Taneční podlahovina a povrch jeviště se zvýšenou tloušťkou a hmotností pro ještě rovinnostzvýšená bezpečnost díky typu povrchumatný povrch je dobrý pro nasvícení

 • Cena: 1 237,92 Kč - Skladem
 • Color: bílá
 • Model: bílá

Potřebujete pomoc?

Máte otázky k produktům, službám, konfekci nebo funkcím webshopu?

Vladimíra Peřinová

e-mail: perinova@tuchler.cz
t: +420 544 224 202
f: +420 544 224 202

Magda Müllerová

e-mail: mullerova@tuchler.cz
t: +420 544 229 001
f: +420 544 224 202
Sidon Schlehr

e-mail: schlehr@tuchler.cz
t: +420 603 146 131
f: +420 544 224 202

Brauchen Sie Hilfe?