Reference

 1. Queen Elizabeth Hall Southbank Centre

  Od září 2009 se nachází 8 kusů lanových navijáků Lift-It PW 600 v koncertní hale plné tradic na břehu Temže.
  Projekt se realizoval v rekordně krátké době 8 týdnů od objednávky, přes plánování, výrobu navijáků a ocelových konstrukcí, výroby ovládání  až po montáž a předání.


  Požadavky uživatele byly:

  • 500kg užitečného zatížení na tahu kulis
  • 30cm/sec rychlost
  • zobrazení výšky na ovládání
  • zdvih 14m
  • lehce obsluhovatelné ovládání
  • přesný "pohyb na pohled"
  • bylo vysloveně zakázáno počítačové ovládání
  • celé zařízení musí odpovídat a být vyrobeno v souladu s normou BGV-C1

  Přítěžující rámcové podmínky byly dvě místnosti pro techniku v budově ze 60. let:
  Tyto jsou velmi úzké a za za roky užívání naplněny vzduchotechnikou a jinými instalacemi. Volné místo bylo tudíž velmi omezené a postavilo tedy konstruktéry a montéry TÜCHLER před velkou výzvu.

  Jako řešení byly zvoleny speciální navijáky řady LIFT-IT PW.
  Tyto navijáky mají tu přednost, že nevykazují žádné bočni výkyvy lan při spouštění, nebo zdvihu. Toto umožňuje konstrukci, která je velmi prostorově úsporná a je možné jí zabudovat do velmi stísněných prostor.
  Navijáky LIFT-IT PW dovybaveny snímači, které umožňují kontrolu výšky přímo na ovládacím panelu.

  Zařízení bylo zkonstruováno, namontováno a předáno v rekordním čase necelých 8 týdnů.


  • Aussenansicht
  • Prospektzüge
  • Einbausituation - Winde
  • Einbausituation - Seilführung
  • Einbausituation - Winde II
  zurück

Potřebujete pomoc?

Máte otázky k produktům, službám, konfekci nebo funkcím webshopu?

Vladimíra Peřinová

e-mail: perinova@tuchler.cz
t: +420 544 224 202
f: +420 544 224 202

Magda Müllerová

e-mail: mullerova@tuchler.cz
t: +420 544 229 001
f: +420 544 224 202
Sidon Schlehr

e-mail: schlehr@tuchler.cz
t: +420 603 146 131
f: +420 544 224 202

Brauchen Sie Hilfe?