Hier geht's zur großen Tüchler Foto- und Video Challenge >>

PROJEKČNÍ FÓLIE

položek: 23

Tabulka Seznam

Nastavit sestupně

položek: 23

Tabulka Seznam

Nastavit sestupně
Optimální zpracování informací

„A Bylo Světlo“…

Dobré projekce / prezentace, jež se divákovi vštípí do paměti jako "zářící událost",
si vyžadují nejen velký a hezký obraz, ale i možnost jej ve všech detailech rozeznat a
rychle a pohodlně jej zpracovat.
Jelikož velkou část všech prezentovaných obsahů vnímá a následně zpracovává pozorovatel opticky, prostřednictvím očí, závisí úspěch Vaší projekce / prezentace v první řadě
na optimálním přizpůsobení Vašeho projektoru a plátna na tyto omezené, lidské schopnosti vnímání.

 

Společnost Tüchler Vám proto se svými zkušenými spolupracovníky nabízí kompletní poradenství, vždy specifické dle potřeb projektu, a následně uzpůsobenou projekční plochu, neboť "ideální projekční plocha" neexistuje...


Kromě lidských optických možností vnímání se mohou lišit i další, technické rámcové podmínky, jako vliv okolního světla, prostorová geometrie, výkon projektoru při projekcích.
Proto byly už v 50. letech po rozsáhlých pokusech s tisíci pokusnými osobami na základě získaných údajů určeny jednotné standardy pro projekční podmínky a od té doby jsou kontinuálně rozvíjeny.
Aktuálně jsou definovány v DIN 19045, T1-T7 a jsou základem pro všechny projekční plochy / produkty.Kromě toho provází dle těchto DIN standardů všechny aktuální vývoje nových produktů a projekty našich zákazníků naše interní měřící technika společnosti Tüchler.

Obr. 2: Zkušební projekce a měření v předváděcí místnosti společnosti Tüchler


Důležité "faktory úspěchu" pro podařenou prezentaci / projekci si vyžadují - dle DIN 19045 - správnou optimalizaci těchto faktorů:


Hlediště (geometrie / velikost), projekční plochy (brightnessgain-factor) a projektoru (světelnost / ANSI Im)


Hlediště (DIN 19045 T 1)


Odstup první řady sedadel od projekční plochy by pokud možno neměl být menší než 1,5-násobek šířky plochy plánovaného projekčního plátna v metrech.
Jen tak je pro pozorovatele možné neúnavně a rychle sledovat a zpracovávat celý účinek promítaného obrazu.
Odstup mezi poslední řadou a projekční plochou by neměl výrazně překročit 6,0-násobek šířky plochy, aby zůstali pro pozorovatele nadále rozeznatelné i všechny promítané detaily.
Boční pozorovací úhel, vztažený na pozorovací úhel vpravo / vlevo od projekční osy, by v ideálním případě neměl překročit 40°, aby mohl pozorovatel při zpracování obrazu pohodlně korigovaně vnímat opticky vnímané zakřivení představeného obrazu.

Už malé odchylky od těchto DIN specifikací vedou, dle praktických testů, během zpracování obrazu k výraznému efektu iritace / únavy, neboť pozorovatel musí neustále bezděčně pohybovat hlavou a zorničkami, aby byl schopen lépe vnímat prezentovanou projekci.

Reflexní kvalita projekčního plátna (brightnessgain – factor)

Jelikož není ani zdaleka možné pro všechny plánované projekce realizovat "hlediště předepsané DIN", nabízí Vám Tüchler na základě svých dlouholetých zkušeností projekční plochy s různými reflexnímy vrstvami.Ty optimalizují vnímání obrazu promítaného na plátno pro hlediště / prostory, jež jsou např. užší, ale výrazně delší / musí být širší než potřebných 40° / musí fungovat i při intenzivním okolním světle. Tím dosáhneme větší světlosti, vyššího kontrastu a optimálního, přirozeného zobrazení barev. DIN 19045 proto definuje dle naměřené reflexní hodnoty (brightnessgain factor) v zásadě 3 různé reflexní vrstvy pro kvalitní projekční plátna. K tomu je určen brightnessgain factor v laboratorních podmínkách ve srovnání s dříve vyhodnoceným laboratorním standardem:

Typ D (difuzní reflektující projekční plocha)

Dopadající paprsek projekčního světla je reflektován pod všemi úhly rovnoměrně intenzivně.

.

Typ S (specular reflection / mirror reflection..Typ M)

Dopadající paprsek projekčního světla je přednostně s větší intenzitou reflektován do max. 45° stranového úhlu (zrcadlová úhlová reflexe) Speciálním typem této skupiny je dodatečně polarizující reflexní vrstva projekčního plátna pro 3D projekce.

Typ R

Dopadající, transmitující paprsek projekčního světla je měřen ohledně rozložení / intenzity na zadní straně = straně pozorovatele transparentního materiálu.

Dle normy DIN jsou zkoušky projekčních pláten měřeny ohledně intenzity reflexe nejprve pod úhlem 5° vpravo + vlevo od projekční osy.V měření ale inženýři společnosti Tüchler pokračují až do 40° vpravo / vlevo od projekční osy, aby tak zajistili co možná nejvěrnější hodnoty kvality reflexe měřené vrstvy projekčního plátna v praxi. Tyto hodnoty jsou pak zdokumentovány ve výše uvedených grafických průbězích křivek a dány k dispozici našim zákazníkům jako základ pro plánování.

Výkon projektoru (ANSI Im) versus vrstvy projekčních pláten (brightnessgain factor)
Během prezentace se často nelze vyhnout vlivu rušivého světla. Potřebný oční kontakt s publikem stejně jako dostatek světla pro zajištění podmínek pro psaní poznámek mohou být neodmyslitelné. Zastínění rušivého světla (osvětlení místnosti/slunečního světla) není vždy optimální. Pokud jsou dány takovéto podmínky, pak je nutné při výběru projektoru a požadované velikosti projekčního plátna dbát na následující faktory: Pro každý plánovaný m2 promítaného obrazu je nutné počítat s minimálně s 4- 5 násobným světelným výkonem (ANSI Im) projektoru, než je množství nevyhnutelného rušivého světla dopadajícího na projekční plochu.

 

 

Příklad: 

 

Jinak působí promítaný obraz bezbarvě a nekontrastně a je proto obtížné jej vnímat. Protože tato plánovací čísla v případě větších projekčních ploch ze strany výkonu projektorů rychle narazí na hranice, platí "empirické pravidlo": V případě projekčních plátek s celkovou plochou větších než 10 m2 by se neměl používat samostatně typ D, ale cíleně s typem S - povrchy potažené vrstvou s reflexními vlastnostmi. Při výběru a plánování je tým společnosti Tüchler Vašim ochotným a kompetentním partnerem.
Potřebujete pomoc?

Máte otázky k produktům, službám, konfekci nebo funkcím webshopu?

Vladimíra Peřinová

e-mail: perinova@tuchler.cz
t: +420 544 224 202
f: +420 544 224 202

Magda Müllerová

e-mail: mullerova@tuchler.cz
t: +420 544 229 001
f: +420 544 224 202
Sidon Schlehr

e-mail: schlehr@tuchler.cz
t: +420 603 146 131
f: +420 544 224 202

Brauchen Sie Hilfe?