Ochrana údajů

Vytisknout tuto stranu

Prohlášení o ochraně údajů
Těší nás, že máte zájem o naše webové stránky. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže najdete podrobné informace o nakládání s Vašimi údaji.

Ukládání přístupových údajů v logovacích souborech na serveru
Naše stránky můžete navštívit, aniž byste zadávali údaje o své osobě. V takzvaných logovacích souborech ukládáme pouze přístupové údaje jako např. název požadovaného souboru, datum a dobu spuštění, množství přenesených dat a dotazujícího providera. Tyto údaje se vyhodnocují výhradně kvůli zajištění bezporuchového provozu stránky a pro zlepšení naší nabídky a nedovolují nám, abychom zneužívali vaše data.

Zjišťování a používání údajů pro realizaci smluv a při otevření zákaznického účtu
Osobní údaje zjišťujeme, pokud nám je v rámci Vaší objednávky, při navázání kontaktu (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) nebo při otevření zákaznického účtu dobrovolně sdělíte. Jaké údaje budou zjištěny, je evidentní z příslušných zadávacích formulářů. Údaje, které jste nám poskytli, používáme k realizaci smlouvy a zpracování Vašich poptávek. Po kompletní realizaci smlouvy nebo vymazání Vašeho zákaznického účtu se Vaše údaje uloží pro další použití a po uplynutí lhůty pro archivaci stanovené daňovými a obchodně právními zákony budou vymazány, pokud jste ze své vůle výslovně další používání  Vašich údajů nepovolili nebo pokud jsme si mimo to nevyhradili používání údajů, které je schváleno zákonem a o němž Vás dále informujeme. Vymazání zákaznického účtu je možné kdykoliv a může být realizováno zprávou na níže uvedenou kontaktní adresu nebo pomocí příslušné funkce v zákaznickém účtu.

Předání údajů pro realizaci smlouvy
Pro realizaci smlouvy předáváme Vaše údaje přepravní firmě, která je pověřena dodáním, pokud je to pro dodání objednaného zboží potřeba. Pro vyřízení plateb předáváme údaje potřebné pro platbu pověřené finanční instituci a příp. námi pověřené platební službě příp. platební službě, kterou jste si při objednávání vybrali.

Použití údajů při přihlášení k odběru e-mailového newsletteru
Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, abychom Vám náš e-mailový newsletter pravidelně posílali, použijeme Vaše údaje, které jsou k tomu potřeba nebo, které jste nám zvlášť sdělili. Odhlášení odběru newsletteru  je možné kdykoliv a může být realizováno zprávou na níže uvedenou kontaktní adresu nebo pomocí příslušného odkazu v newsletteru.

Použití údajů pro e-mailovou reklamu bez přihlášení k odběru newsletteru a Vaše právo odmítnout
Pokud jsme v souvislosti s prodejem zboží nebo služby obdrželi Vaši e-mailovou adresu a vy jste nevyjádřili svůj nesouhlas, vyhrazujeme si právo Vám e-mailem pravidelně zasílat podobné nabídky z našeho sortimentu jako jsou výrobky, které jste již koupili. Takové využívání Vaší e-mailové adresy můžete kdykoliv odmítnout zprávou zaslanou na níže uvedenou kontaktní adresu nebo pomocí příslušného odkazu v reklamním e-mailu, aniž by pro to vznikly jiné než zprostředkovací náklady dle základních tarifů.

Využití údajů pro poštovní reklamu a Vaše právo odmítnout
Navíc si vyhrazujeme právo zaznamenávat do souhrnných seznamů Vaše jména a příjmení, Vaši poštovní adresu a - pokud jsme tyto dodatečné údaje v rámci smluvního vztahu obdrželi - Váš titul, akademickou hodnost, rok narození a povolání, obor působnosti a obchodní označení firmy a využívat je pro vlastní reklamní účely, např. k zasílání zajímavých nabídek a informací k našim výrobkům poštou. Ukládání a používání údajů k tomuto účelu můžete kdykoliv odvolat zprávou zaslanou na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontrola bonity a scoring
Pokud Vám poskytneme plnění předem např. při koupi na fakturu, vyhrazujeme si za účelem ochrany našich oprávněných zájmů zjistit od specializovaných firem (poskytujících obchodní informace) informace o identitě a bonitě. Osobní údaje potřebné pro kontrolu bonity předáváme následující firmě (firmám):

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss

Informace o bonitě může obsahovat hodnotu pravděpodobnosti (skóre), která je vypočítána na základě ekonomicky uznávaných matematicko-statistických metod a do jejíhož výpočtu mohou být zahrnuty mj. údaje o adrese. Získané informace o statistické pravděpodobnosti výpadku platby používáme pro zvážení rozhodnutí o založení, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Vaše chráněné zájmy budou zohledněny dle zákonných ustanovení.

Použití cookies
Aby byla návštěva našich internetových stránek přitažlivá a abychom umožnili využívání určitých funkcí, používáme na různých stránkách tak zvané cookies. Zde se jedná o malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem PC. Některé námi používané cookies se po ukončení prohlížecího programu, tedy po zavření Vašeho internetového prohlížeče, opět smažou (tzv. cookie seance). Jiné cookies ve vašem PC zůstávají a umožňují nám, abychom Váš prohlížeč při příští návštěvě opět poznali (perzistentní cookies). Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o využívání cookies informováni a mohli zvlášť rozhodnout o jejich přijetí nebo jejich přijetí v určitých případech nebo je obecně odmítnout. Při odmítnutí cookies může být fungování našich internetových stránek omezeno.

Používání Google Analytics pro internetovou analýzu
Tato stránka používá pro analýzu internetu Google Analytics, službu Google Inc. (www.google.de). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání internetové stránky. Informace  o Vašem používání této internetové stránky vytvořené prostřednictvím cookie se zpravidla přenášejí na server Googlu v USA a tam se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na této internetové stránce bude Vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních států Evropského hospodářského prostoru Googlem nejdříve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA převádí adresa celá a teprve tam se zkracuje. Na této internetové stránce je anonymizace IP aktivní. Z pověření provozovatele této internetové stránky využívá Google tyto informace, aby vyhodnotil Vaše používání této stránky, k sestavování zpráv o aktivitách internetové stránky a službách spojených s užíváním internetu vzhledem k provozovateli internetové stránky. IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytic se nespojuje s jinými údaji Googlu. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě nebudete v plném rozsahu moci využívat všechny funkce této internetové stránky.

Zaznamenávání údajů vytvořených pomocí cookie a vztahujících se k Vašemu používání internetové stránky (včetně Vaší IP adresy) na Googlu i zpracování těchto údajů můžete navíc zamezit tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin uložený pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Alternativně k tomuto pluginu můžete kliknout na tento odkaz , abyste v budoucnu na této internetové stránce zabránili  Google Analytics zaznamenávání. Při tom se na Vašem koncovém zařízení uloží opt-out-cookie. Pokud si cookie vymažete, musíte na odkaz kliknout znovu.

Použití zásuvným modulů (plugins) sociálních sítí Facebook, Google+, Twitter s použitím „řešení 2-klik“
Na našich stránkách se používají tak zvané sociální zásuvné moduly („plugins“), sociálních sítí Facebook a Google+ a služby pro mikroblogy Twitter. Tyto služby jsou nabízeny firmami Facebook Inc., Google Inc. a Twitter Inc. („poskytovatel“).

Facebook provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Přehled zásuvných modulů Facebooku a jejich vzhled najdete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Google+ provozuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Přehled zásuvných modulů Googlu jejich vzhled najdete na: https://developers.google.com/+/web/
Twitter provozuje Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Přehled  ikon Twitteru a jejich vzhled najdete na: https://twitter.com/about/resources/buttons

Abychom ochranu Vašich údajů při návštěvě naší internetové stránky zvýšili, jsou pluginy s naší internetovou stránkou spojeny pomocí „řešení 2-klik“. Toto spojení zajišťuje, že při vyvolání naší internetové prezentace, která tyto pluginy obsahuje, se ještě žádné spojení se servery Facebook, Google a Twitter nevytváří. Teprve až když pluginy aktivujete a tím svolíte k přenosu dat, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení k serverům Google, Facebook nebo Twitter. Obsah aktuálních pluginů je potom od příslušného poskytovatele přenesen přímo do Vašeho prohlížeče a je napojen na stránku. Připojením pluginů dostanou poskytovatelé informaci, že Váš prohlížeč vyvolal odpovídající stranu naší internetové prezentace, ikdyž u odpovídajícího poskytovatele nemáte profil nebo právě nejste přihlášeni. Tato informace (včetně Vaší IP adresy) se z Vašeho prohlížeče odešle přímo do serveru příslušného poskytovatele v USA a tam je uložena. Pokud použijete pluginy např. „to se mi líbí“ - „+1“ nebo kliknete na ikonu „twittovat“, bude odpovídající informace rovněž odeslána přímo do serveru poskytovatele a tam uložena. Informace budou kromě toho zveřejněny v sociální síti příp. na Vašem twittovacím účtu a tam se zobrazí Vašim kontaktům.

Účel a rozsah zjišťování údajů a další zpracovávání poskytovatelem i příslušná práva a možnosti nastavení k ochraně Vašeho soukromí zjistíte v pokynech k ochraně osobních údajů u Vašeho poskytovatele.

Pokyny pro ochranu osobních údajů Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Pokyny pro ochranu osobních údajů Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Pokyny pro ochranu osobních údajů Twitter: https://twitter.com/privacy

Připomínka prostřednictvím Trusted Shops  
Pokud jste nám během nebo po objednávání dali výslovný souhlas tím, že jste zaškrtli odpovídající políčko nebo klikli na k tomu určenou ikonu („hodnotit později“), předáme Vaši e-mailovou adresu pro zaslání připomínky pro hodnocení Vaší objednávky na Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín (www.trustedshops.de), aby Vám mohli prostřednictvím e-mailu připomenout, že máte vyplnit hodnocení. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán zprávou zaslanou na níže uvedenou kontaktní adresu nebo přímo u Trusted Shops.

Právo na informace a možnost kontaktování  
Máte právo na bezplatnou informaci o údajích k Vaší osobě, které jsou u nás  uloženy i příp. právo na opravu, uložení nebo smazání těchto údajů. V případě otázek ohledně odstranění, zpracování nebo využívání Vašich osobních údajů, u informací, při opravách, ukládání nebo mazání údajů i odvoláních souhlasu nebo protestu proti určitému používání údajů se obraťte přímo na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v našem oddíle Impressum.

Potřebujete pomoc?

Máte otázky k produktům, službám, konfekci nebo funkcím webshopu?

Vladimíra Peřinová

e-mail: perinova@tuchler.cz
t: +420 544 224 202
f: +420 544 224 202

Magda Müllerová

e-mail: mullerova@tuchler.cz
t: +420 544 229 001
f: +420 544 224 202
Sidon Schlehr

e-mail: schlehr@tuchler.cz
t: +420 603 146 131
f: +420 544 224 202

Brauchen Sie Hilfe?