ULTIMA HC
1008820

ULTIMA HC

1008820
12 500,51 Kč 10 331,00 Kč

výhodná odstupňovaná cena 12 500,51 Kč
Samolepicí fólie pro zadní projekci, pro projekce za denního světla.převážně pro výklady a dekorativní aplikace.

Dekorativní projekce

 • Projekce ve výlohách
 • Obchody a výstavy
 • Zejména pro zadní projekci při mírnéma až silném denním světle
bez DPH včetně DPH
od 1 bm 13 714,00 Kč 16 593,94 Kč
od 5 bm 12 578,00 Kč 15 219,38 Kč
od 30 bm 10 331,00 Kč 12 500,51 Kč
plus náklady na přepravu
Ke stažení

Stahování je možné VÝHRADNĚ pro registrované klienty.

Přihlásit se nyní/registrovat se a zpřístupnit Downloads

12 500,51 Kč 10 331,00 Kč
plus náklady na přepravu včetně 21% DPH
Připraveno k odeslání:
dodací doba 2-3 pracovní dny k odeslání
Dbejte výstažných upozornění!


Technické detaily:
 • běžně hořlavý
 • 100% akrylát
 • šířka 150 cm
 • 225 g/m²
 • cca 30bm role
Výstražná upozornění a návody
   
 • Aplikace fólie probíhá jako aplikace jiných fólií na sklo pomocí "saponátové vody" a gumové stěrkyl.
 •  
 • Informujte se před aplikací u dodavatele skla, jestli je tato deska vhodná pro fóliování (tloušťka, povrchová úprava atd.)
 •  
 • Upozorňujeme, že hlavně u celoplošného odstraňování fólie ze skleněné tabule vznikají síly, které mohou sklo popraskat. Abyste tomuto předešli 
    
  • lehce nařízněte fólii před odstraňováním tak, aby vznikly ca. 10cm proužky (dbejte na to, abyste u toho nepoškodili samotnou tabuli skla!)
  •  
  • odtáhněte tímto vzniklý kousek pod velkým úhlem od tabule.
  •  
  • pakliže při odtsraňování dojde k vyboulení, okamžitě ukončete tah a tento díl dalším naříznutím zmenšete.
  •  
   
 •  
 • Skleněné tabule mohou být vnitřním pnutí poškozené a i při lehkém tahu nebo tlaku mohou prasknout. Používejte tedy schválené bezpečnostní pomůcky (např. helmu, brýle, rukavice)
 •  
 • TÜCHLER nepřejímá zodpovědnost za škody vzniklé na tabuli skla ani za její zničení.

Všeobecných návodu k použití & bezpečnostních pokynů pro METRÁŽ PROJEKČNÍCH FÓLIÍ v příloze!

 1. Záhyby vzniklé při vrstvení

  Projekční fólie se zásadně ukládají a přepravují zabalené. Po otevření a celkovém uvolnění projekčních fólií záhyby vzniklé při vrstvení zpravidla úplně zmizí. Pokud je to technicky možné, je možno zasílat projekční fólie i srolované - za příplatek za balení a dopravu. Tak se zvýší pravděpodobnost, že se nebudou tvořit záhyby nebo se případné záhyby úplně vyrovnají. Průběh vyrovnání závisí na teplotě prostoru, montážním napětí a na čase. Viditelné setrvávající zbytky záhybů v žádném případě neznamenají snížení hodnoty projekční fólie.

 2. Použití projekčních fólií podle určení.

  Podle typu jsou projekční fólie optimalizovány pro rozmanité použití - k projekci s předním nebo zadním osvětlením, k projekci s úhly dopadu světla vhodnými pro promítání videa, pro filmovou projekci nebo promítání diapozitivů. Hladkého a plochého povrchu se dosáhne celkovým (ze všech stran) a stejnoměrným napnutím projekčních fólií. Jestliže je projekční fólie na jedné nebo několika stranách napnuta nestejnoměrně, následné zvlnění nebo protažení nepředstavují snížení hodnoty fólie. Stejnoměrné napnutí je v každém případě nutné při použití při rozptýleném nebo bočním světle. Viditelné setrvávající zbytky záhybů, švů a vlny vzniklé jako důsledek napínání nebo montáže v žádném případě neznamenají snížení hodnoty projekční fólie.

 3. Posouzení barevných odchylek a rozdílů odstínů

  Projekční fólie se vyrábějí ve velkoprovozních zařízeních PVC průmyslu a podléhají přísným kontrolám kvality. Přesto i tento průmysl povoluje jisté tolerance. Přípustné tolerance jsou velmi malé a často je ani za normálních světelných podmínek nelze zpozorovat. Tyto odchylky jsou za určitých podmínek použití jen zřídka viditelné. Mějte na zřeteli, že barevné odchylky viditelné teprve tehdy, jestliže se překročí zorný úhel odpovídající poloviční světelnosti, což je technicky podmíněno a neznamená snížení hodnoty.

 4. Použití svinovacích projekčních ploch

  Všechny projekční fólie Tüchler® použité ve svinovacích projekčních plochách jsou vyrobeny pružné v provedení Superflat. Vyžádejte si prosím nabídku. Montáž projekčních fólií ve svinovacích projekčních plochách třetí osobou znamená riziko. V tomto ohledu je Tüchler® osvobozen od jakýchkoli nároků na záruku nebo náhradu škody.

 5. Rozměrová stálost + tolerance pro střižní materiál

  Projekční fólie jsou vyrobeny z termoplastického materiálu. Tento materiál spolu se změnami teploty tedy mění roztažnost, jemnost (měkkost) a délkový rozměr fólie. Střihy fólie proto podléhají toleranci ± 5 % při prostorové teplotě 22 °C.

 6. Použití v zimně a v oblastech s chladným klimatem

  Je třeba mít na zřeteli, že během přepravy projekčních fólií dojde k jejich značnému ochlazení. V takovém případě je třeba projekční fólie před otevřením uložit minimálně na 24 hodin v prostoru s teplotou > 21 °C - obal musí být přitom ze všech stran otevřen. V chladu je projekční fólie tuhá a může utrpět poškození ostrými okraji nebo nevratné otisky a zlomy.

 7. Životnost projekčních fólií

  Jsou-li správně používány a skladovány při předepsané prostorové teplotě mohou být projekční fólie používány mnoho let. Projekční fólie obsahují plastifikátory, které časem unikají. Po několika letech se proto mohou vyskytnout jevy jako změny barvy, žloutnutí, lámavost a snížená pevnost v tahu nebo olejovité skvrny na povrchu. Tyto jevy nepředstavují nedostatky, které by byly relevantní z hlediska garance; jsou to obvyklé projevy stárnutí toho či onoho materiálu.

 8. Vyloučení normy DIN a jiných norem pro osvětlovací systémy

  Projekční fólie jsou optimální pro použití v divadlech, operních a koncertních sálech, různých akcích, veletrzích, a vyznačují se proto typizovanými barvami, způsobem projekce, robustností a chováním při hoření. Fólie nejsou určeny pro použití v kinosálech a podobnému použití jako v kině. Podle jakéhokoli hodnocení jsou tudíž pro projekční plochy vyloučeny jednoznačné normy, zejména DIN, jakož i na nich založené reklamace, pokud nejsou tyto normy v ojedinělých případech smluvně dohodnuty, a to v písemné formě.

Anfrageformular
Copyright © 2021 Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH. Designed by WebOffice GmbH & Co. KG.