JEVIŠTNÍ SAMET CHOPIN
1001533

JEVIŠTNÍ SAMET CHOPIN

1001533
As low as 706,64 Kč 584,00 Kč

výhodná odstupňovaná cena 706,64 Kč
Lehký a zároveň velmi robustní bavlněný samet v šířce 150cm pro dekorativní účely a malé až střední jevištní závěsy.

maximální pevnost v tahu dle. EN ISO 13934 / 1:*
 po osnově: 390 Npři 4,5% protažení
 po útku: 490 N při 13,5% protažení

 Mačkavost dle. AATCC 128-1977:
** Známka: 3

 *Při této zkoušce se trhá vzorek o velikosti 5cm široký a 20cm výsoký definovaným způsobem.
 Uváděné údaje jsou proto v Newton (N) na 5cm šířky zboží.
 (1 Newton = ca. 0,1kg d.h. 10 N ~ 1kg)

 ** Známka 1: velmi silná mačkavost - Známka 5: velmi malá mačkavost

As low as 706,64 Kč 584,00 Kč
plus náklady na přepravu včetně 21% DPH
Připraveno k odeslání:
výprodej - zbytky silně zlevněny

Technické detaily:
  • samozhášivý; EN 13773-C1;ÖNORM B1, Q1, TR1
  • FR_RU1
  • 100% bavlna
  • šířka 150 cm
  • 350 g/m²
  • cca 60bm role
  • speciální barvy od 300 bm
Výstražná upozornění a návody

Návodu k použití & bezpečnostních pokynů pro BAVLNĚNÉ TKANINY v příloze!

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou jako nesnadno hořlavé bavlněné textilie jednorázově opatřeny nehořlavými přísadami. Znamená to, že samozhášivé vlastnosti se udržují tak dlouho, dokud není materiál silně namočen nebo vyprán. Po silném čištění vodou nebo praní totiž samozhášivá úprava zaniká! Při odborném chemickém čištění bez použití koncentrovaných (avivážních) prostředků a minimálním podílu vody je možno samozhášivou úpravu zachovat. Nezbytně nutné je provedení testů chemického čištění!

Všeobecných návodu k použití & bezpečnostních pokynů pro SAMETY v příloze!

1. Balení a převzetí jevištních sametů jako metrového zboží:

Veškeré jevištní samety dodávané jako metrové zboží jsou pečlivě zavěšeny a zabaleny do přepravních kartonů. Přepravní kartony se zásadně přepravují naležato a připevněné na paletách.

UPOZORNĚNÍ: Kupující musí při převzetí zboží dát pozor na to, aby byly všechny přepravní kartony dodány naležato a připevněné! Pokud tomu tak není, musí se to neprodleně zapsat do přepravních dokladů. Při dodání uvolněného kartonu je pravděpodobné, že byly kartony přepravovány nastojato nebo stály opřené. To vede k nevratnému poškození jevištního sametu. Jasným znamením jsou pruhovité záhyby obdobně jako u harmoniky a otlačená místa ve tvaru oblouku na jedné nebo obou bočních plochách. Jde o jednoznačná přepravní poškození, za která je zodpovědný speditér/přepravce.

Kupující je však může uplatnit pouze, pokud dodávku volných kartonů okamžitě při převzetí zboží zaznamená do přepravních dokladů nebo dodávku odmítne převzít. Poškození může vzniknout i tehdy, jestliže na kartonu nejsou patrná žádná poškození! Dále platí beze změny bod 10 Všeobecných obchodních podmínek firmy TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH Wien.

2. Přesný barevný odstín a reflexní pruhy

Přes veškerou snahu při barvení nelze zamezit nepatrným technicky podmíněným odchylkám barevného odstínu. To platí i v rámci stejné barevné části. Mírné odchylky barvy, obzvláště takové, které při zpracovávání sametu se záhyby nejsou vůbec nebo pouze nepatrně viditelné, nepředstavují snížení hodnoty jevištního sametu. Úhel vlasu se může v rámci jedné role lišit. Je to podmíněno technicky navíjením sametu a důsledkem jsou odlišné odrazy dopadajícího světla. Může tak vzniknout dojem pozvolné změny barevného odstínu (= pomalá, ale neustálá změna barevného tónu v rámci jedné role), která ve skutečnosti neexistuje. Nepředstavuje to snížení hodnoty. Jevištní samety, které jsou uskladněny, podléhají od okamžiku vybalení materiálově podmíněnému procesu uvolňování napětí. Ten vede k mikropohybům. Pokud se jevištní samet kvůli směru vlasu působícím jako protiháčky může pohybovat pouze jedním směrem, vznikají oválné role. Tyto oválné role zpravidla mají zřetelnou hranu, která vytváří dojem, že byl jevištní samet navinut nepravidelně. V této hraně je úhel vlasu zpravidla značně odlišný od zbývající části role sametu. Tím jsou způsobeny viditelné, ale vratné reflexní pruhy. Tyto reflexní pruhy nepředstavují snížení hodnoty. Vlas se v závislosti na klimatu v místnosti po určité době narovná. Teprve potom samet opět získá svou dokonalou stejnoměrnost a plnost. Tento proces často trvá týdny. Pokud by i po delší době byly stále patrné reflexní pruhy nebo změny barevného tónu způsobené odrazy, lze dobu zotavování sametu zkrátit příp. podpořit lehkým napařením a jemným kartáčováním po směru vlasu. Upozornění: v silně vytopených místnostech může nedostatek vzdušné vlhkosti tento postup ještě prodloužit.

3. Sametová konfekce

Vlas závěsových sametů směřuje podélně. Lze jej zpracovat s vlasem směrem „nahoru“ nebo „dolů“. Pokud zákazník směr vlasu výslovně neuvede, Tüchler závěsy zhotoví se směrem vlasu „nahoru“. Při horizontálním úhlu pohledu to barvě dodá hloubku. Případné otlaky nebo reflexní pruhy tak jsou méně viditelné. Pokud se samet na přání zákazníka zpracovává nebo si jej zákazník zpracovává sám s vlasem směrem dolů, nese zákazník riziko, že reflexní pruhy zůstanou patrné a otlačená místa budou zřetelně viditelná. Zhotovené sametové závěsy potřebují po pověšení určitou dobu na zotavení. Vlas se v závislosti na klimatu v místnosti narovná teprve po určité době. Teprve potom samet opět získá svou dokonalou stejnoměrnost a plnost. Tento proces často trvá týdny a nepředstavuje snížení hodnoty. Pokud by i po delší době byly stále patrné reflexní pruhy nebo změny barevného tónu způsobené odrazy, lze dobu zotavování sametu zkrátit příp. podpořit lehkým napařením a jemným kartáčováním po směru vlasu. Upozornění: v silně vytopených místnostech může nedostatek vzdušné vlhkosti tento proces ještě prodloužit. Vzhled a barevný odstín sametu se mohou různými odrazy světla měnit podle výšky závěsu a úhlu pohledu pozorovatele.

4. Stálobarevnost

Samety od firmy Tüchler jsou barveny ve vysokém standardu s ohledem na stálobarevnost. Je však třeba si uvědomit, že absolutně stálobarevná není žádná tkanina. Sluneční svit poškozuje veškeré barvy a vlákna. Obzvláště při dopadu slunečního světla by měly být jevištní samety opatřeny podšívkou. Pokud zákazník vypodšívkování nezadá nebo si jej zhotoví sám, je Tüchler zproštěn veškerých požadavků na z toho plynoucí náhrady škod, ručení a garance.

5. Světelná propustnost!

Samet zpravidla není dokonalou zatemňovací látkou. Tak zvané „vpichy“ rozeznatelné na denním světle nebo při umělém zadním osvětlení jsou drobné technické nepravidelnosti, jimiž může prosvítat světlo. Tyto nepravidelnosti jsou podmíněny konstrukcí a neznamenají snížení hodnoty jevištního sametu

Copyright © 2021 TUCHLER jevištní a textilní technika spol. s r.o. Designed by WebOffice GmbH & Co. KG.